Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката

Добавете в кошницата
3161 лева
3161 лева В наличност
Вие сте счетоводител? Всеки ден се сблъсквате с различни казуси и ситуации в...
Страници:
228
Година на издаване:
2021
ISBN:
978-619-7028-96-6
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Вие сте счетоводител? Всеки ден се сблъсквате с различни казуси и ситуации в своята практика? Търсите експертно решение и отговори на въпросите си?

В изданието „Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката“ ще намерите реални казуси от практиката на Вашите колеги - счетоводители и техните експертни решения.

Решенията на казусите обхващат 3 направления - счетоводство, ДДС и данъчно право!

В ръководството ще намерите експертни отговори на следните въпроси:

Счетоводни екпертни решения
✦ Признаване на приход от компенсация по схема 60 на 40
✦ Завеждане на върнат актив в САП и ДАП
✦ Сключване на договор между фирма и управителя ѝ за ползване на МПС на управителя
✦ Счетоводни записи за възстановени суми във връзка със съдебно дело
✦ Изготвяне на ГФО за 2020 г. при изчакване на Акт 16 за сграда
✦ Коригиране на редовно излизане на каса на червено
✦ Осчетоводяване на премии за съдружници
✦ Осчетоводяване на протокол за начисляване на ДДС по марж
✦ Счетоводни записвания при изплащане на ликвидационен дял на наследник
✦ Завеждане на мостри, получени от Великобритания
✦ Начисляване на амортизации за ДМА в сдружение с нестопанска цел
✦ Завеждане на сграда като актив при задържана гаранция
✦ Осчетоводяване на дарение към фондация в частна полза
✦ Отписване на несъбрани стари вземания от училище
✦ Счетоводни записвания при отписване на задължения
✦ Норми за хранене на животни
✦ Отчитане на средства от АЗ за назначени по програми на АЗ служители
✦ Третиране на ремонт на амортизиран трактор
✦ Период за признаване на приходи от безвъзмездна финансова помощ
✦ Счетоводни записвания за кредитно известние във връзка с бонус за продадени стоки
✦ Отстъпване на право на строеж
✦ Бракуване на амортизирана навигация при връщането ѝ при закупуване на нова
✦ Счетоводни записвания при договор за суперфиция и стартиране на продажба на апартаменти на зелено 
✦ Продължаване на дейност на счетоводно предприятие след излизане по майчинство на управителя със счетоводно образование
✦ Счетоводни аспекти на сделка по продажба през сайт на изпълнител
✦ Третиране на продажба на ОТУ при тристранен договор
✦ Осчетоводяване на разходи по отстраняване на теч в сграда, получила Акт 16
✦ Отчитане на разходи за транспортиране на закупено превозно средство от собственика до стопанската база на дружеството
✦ Валутен курс за заприхождаване на закупени от Китай материали
✦Осчетоводяване на подновяване на лиценз за ползване на софтуер
✦ Преоценка на получен аванс във валута
✦ Независим финансов одит за ГФО на дружество, произвеждащо ел. енергия
✦ Определяне на дължим корпоративен данък при грешки във възнаграждения, осигуровки и командировъчни
✦ Документиране на продажби на сувенири от ФЛ
✦ Неиздаване на касова бележка при продажба на стоки с наложен платеж
✦ Отнасяне на автобуси и товарни автомобили в категория данъчни амортизируеми активи
✦ Комплексна проверка по ЗМИП на клиенти
✦ Неиздаване на фискален бон при плащане с карта на покупки онлайн

Данъчни практически решения
✦ Облагане на доходи от покупко-продажба на акции
✦ Попълване на ГДД по чл. 50 от лице с приходи от сделки на фондовата борса
✦ Приспадане на загуба от 2019 г. и стойности за отразяване в ОПР, баланс и ГДД за 2020 г.
✦ Декларирaне на дарение от ФЛ
✦ Документиране на подизпълнителски услуги, предоставяни от чужди ФЛ
✦ Попълване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен наем за 3 месеца
✦ Признаване на разходи за наем на квартира и транспорт на работници
✦ Облагане на холандско ФЛ, получило възнаграждение от ДУК от българско ЮЛ
✦ Облагане на доходи на чуждестранни ФЛ, изплатени у нас
✦ Признаване за данъчни цели на разходи за командировки на съдружник с личен труд
✦ Дейност на клон на чуждестранен търговец у нас и промени в глава XX от ЗКПО
✦ Отдаване на сграда под наем без заплащане между свързани лица
✦ Облагане на заплата от Швейцария на швейцарец, местно лице за данъчни цели у нас
✦ Попълване на декларация по чл. 50 за самоосигуряващо се лице
✦ Попълване на Приложение 3 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
✦ Данъчно облагане на разходи за наем за назначен чуждестранен специалист
✦ Оформяне на разходи във връзка с програма за лоялност на служители
✦ Данъчно признаване на финансов разход от продажба на дялове
✦ Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО
✦ Продажба на ДМА под остатъчна стойност
✦ Деклариране от ФЛ в ГДД на прехвърлено право на строеж срещу апартаменти
✦ Окончателен данък при получаване на услуги от ЧЮЛ от Русия
✦ Лихва по заем, отпуснат от дружество на единия му собственик
✦ Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за изплатени суми към консултанти
✦ Включване на сделка по закупуване товарен автомобил в ГДД
✦ Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на доход в криптовалута
✦ Попълване на ОПР и баланс за фондация

ДДС практически решения
✦ Регистриране на дропшипинг продажби към американски и австралийски клиенти
✦ Годишен отчет, различен от общата сума на месечните отчети от ЕТАФП
✦ Отчитане на протокол за брак при непризната рекламация
✦ Протоколи по чл. 117 за доставка на препарат от Китай при внос от френска фирма
✦ Основание за самоначисляване на ДДС при ползване на Booking.com като посредници
✦ Съставяне на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобили на аукцион
✦ Начисляване на ДДС при продажба към фирма от Люксембург, но с доставка у нас
✦ Издаване на фактури в процес по регистрация по ДДС
✦ Отразяване на фактури за дистанционни продажби
✦ Документиране на възстановен аванс след отказване от покупка на апартамент
✦ Право на данъчен кредит за разходи по нает фирмен автомобил
✦ Отразяване на фактура за закупен от Франция лаптоп
✦ Третиране на продажба на услуга по фериботен превоз от Франция до Великобритания
✦ Начисляване на ДДС при предоставяне на софтуерни услуги към фирма от Великобритания
✦ Внос на стоки от Великобритания
✦ Включване на безвъзмездна финансова помощ в облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
✦ Самоначисляване на ДДС за покупка от китайска фирма при фактура с полски ДДС номер
✦ Включване във фактура на безплатен, съпътстващ покупката, продукт
✦ Третиране на доставка и монтаж на инсталация като ВОП
✦ Регистрация по ДДС за дружество с договор с чешка фирма
✦ Фактуриране на транспортна доставка от държавна граница до вносител
✦ Включване на субсидии, получени от ЗП, в оборот за регистрация по ДДС
✦ Документиране на възстановена глоба
✦ Данъчна основа при замяна на сграда и УПИ с автосервиз и прилежаща към него земя
✦ Регистрация по ЗДДС за фирма, продаваща рекламни материали на нерегистрирана по ДДС фирма от ЕС
✦ Начисляване на ДДС във фактури към фирми от Великобритания
✦ Получаване на плащания за извършени услуги през PayPal - фактуриране и самоначисляване на ДДС
✦ Начисляване на ДДС във фактури за продажби към ФЛ от Англия
✦ Невъзстановено ДДС от покупка на резервни части в Гърция
✦ Документиране на продажба на мебели, закупени от Италия, в Русия
✦ ДДС ставка на продажби от кафене, консумирани на място и извън него
✦ Начисляване на ДДС във фактура към британско ФЛ със свободна професия
✦ Себестойност на автомобил втора употреба, купен от Италия
✦ Продаване на автомобили втора употреба, придобити при ВОП, по марж у нас
✦ Фактура за митническо обработване на румънско пристанище на внесени от Китай компоненти
✦ Предаване на външна ВиК мрежа на община и самоначисляване на ДДС
✦ Третиране по ЗДДС на доставка в Германия на продукция към швейцарска фирма
✦ Третиране на сделка по консигнация на вина, закупени от Италия
✦ Ползване на данъчен кредит за закупен през септември 2020 г. апартамент
✦ Място на доставка на услуги към ДЗЛ от САЩ и право на данъчен кредит
✦ Отразяване на фактури от посредничество по сделка за продажба на стоки
✦ Продаване на амортизирана моторна шейна като освободена доставка
✦ Издаване на фактура за капаро, платено за покупка на ателие и част от УПИ
✦ Издаване на фактури за предоставени апартаменти срещу право на строеж
✦ Прехвърляне на право на строеж от ФЛ към фирма срещу обезщетение
✦ Регистрация по ЗДДС при продажба на акции от ФЛ, което не е ЕТ
✦ Отчитане на приходи на лични лекари във връзка с епидемичната обстановка
✦ Деклариране в Интрастат на доставки в Германия към швейцарска фирма
✦ Бартер на автомобили между две дружества
✦ Кредитно известие за направено прихващане от аванс

Теорията ни подготвя за сблъсък с проблемите. Но практиката е това, което ни учи как да ги разрешаваме.
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката"

6 - 4 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679