Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Добавете в кошницата
3270 лева
3270 лева В наличност
115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Наредба Н-18 >> в...
Страници:
237
Година на издаване:
2023
ISBN:
978-619-7650-27-3
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Наредба Н-18 >> в 1 книга: "Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси".

Съдържание:

Експертни решения по данъчното законодателство

➯ 9 на сто ДДС ставка при продажба на сладкарски изделия
➯ ДДС ставка при префактуриране на обяд, предоставен от дружество, наело помещение в къща за гости
➯ Възстановен ДДС по погрешно въведена фактура
➯ Задължителна регистрация по ЗДДС за нова фирма, която ще извършва дистанционни продажби
➯ Корекции при сгрешена фактура от доставчик
➯ ДДС ставка при продажба на учебници
➯ Продажба на химически материали и глава 19а от ЗДДС
➯ Протокол при покупка на брашно и хляб
➯ Дерегистрация по ДДС на дружество, което вече не извършва еднородна дейност с друго дружество - свързано лице
➯ Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на лизингов автомобил към ФЛ
➯ Регистрация по ДДС преди издаване на фактура за комисионна услуга
➯ Издаване на фактура за аванс преди получаване на плащането
➯ Право на данъчен кредит за извършени СМР
➯ Прилагане на режим на облагане на маржа при препродажба на лек автомобил
➯ Корекция на данъчен кредит при пропаднала услуга към фирма, която вече е дерегистрирана по ДДС
➯ Фактуриране на авансово плащане за продажба на автомобил по маржа на цената
➯ Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда
➯ Корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на машина
➯ Регистрация по ДДС за българска фирма с дейност, изпълнявана главно в Словакия
➯ Ползване на данъчен кредит при покупка на автомобил на финансов лизинг, който впоследствие ще се отдава под наем
➯ Продажба на апартамент 1 година след покупката му
➯ Дължимост на ДДС при продажба на имот от лице на свободна професия с регистрация по ЗДДС
➯ Дата на данъчно събитие по подобрения върху нает имот
➯ Издаване на фактура по граждански договор от лице на свободна професия
➯ Корекция на данъчен кредит във връзка с пожар в заведение
➯ ДДС ставка за облагане на продажби на храна от снек бар
➯ ДДС ставка при предлагане на апартамент на хотелски принцип
➯ Фактуриране на нощувки с 9% ДДС, закупени и препродадени от ТОТУ с лиценз
➯ Двукратно начисляване на ДДС при закупуване на актив на лизинг
➯ Фактури за рент-а-кар на охранителна фирма и ДДС
➯ Регистрация по ДДС за частна детска градина при закупуване на франчайз
➯ Трупане на оборот за регистрация по ДДС при предоставяне на посредническа услуга на норвежка фирма
➯ Третиране по ДДС и осчетоводяване на продажби на автомобили и автокозметика
➯ Фактуриране на получени аванси от физически лица
➯ Издаване на кредитно известие от охранителна фирма във връзка с кражба на строителен обект
➯ Облагане по ЗДДС при продажба на талаш
➯ Регистрация по ДДС при предоставяне на услуга за щатски получател
➯ Регистрация по ДДС в Нидерландия при закупуване на акцизна стока от тамошен данъчен склад
➯ Отразяване на фактури, по които ДДС няма да се възстановява
➯ Задължение и срок за подаване на ДДС декларация при автоматична дерегистрация на ЕТ след смърт на собственика
➯ Фактуриране на транспортна услуга към адрес в Германия, когато стоката е предназначена за магазини в Германия и Нидерландия
➯ Равнение между ДАП и САП и попълване в ГДД
➯ Неприспаднат остатък по ГДД за 2018 г.
➯ Включване на паркинг в декларация по чл. 14 от ЗМДТ
➯ Данък при източника при получаване на услуги от датско адвокатско дружество
➯ Данъчно облагане у нас за сейшелска фирма с български собственик
➯ Последици при неиздаване на фактура за аванс за рeализирани СМР
➯ Включване в ГДД на суми, получени от продажба на 2 дълготрайни актива
➯ Право на данъчно облекчение по чл. 188 от ЗКПО за дружество, получило помощ от ДФЗ
➯ Данък при източника при обучение, проведено от служител на австралийско дружество
➯ Представяне в ГДД на платен данък по ЗДДФЛ във връзка с предметна награда
➯ Данъчни задължения във връзка с продажби през нидерландски склад на родна фирма
➯ Протокол по чл. 117 при продажба на софтуерни услуги от българско дружество с наето ФЛ от Индия
➯ Деклариране у нас на изплатен доход на лице, местно за Унгария
➯ Прилагане на СИДДО при получаване на консултантски услуги от австрийски гражданин
➯ Дължимост на окончателен данък при наемане на апартамент от румънец
➯ Деклариране на доход от наем при предоставяне на собствен недвижим имот през Airbnb и Booking
➯ Деклариране със справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на платени към ФЛ суми във връзка с договор за цесия
➯ Данъчно третиране и отчитане на закупуване на електромобил от румънско ФЛ
➯ Включване на ДМА, собственост на ФЛ, в стопанска дейност на негово ЕООД

Счетоводни експертни решения:

➯ Осчетоводяване на авансово плащане за покупка на материали
➯ Бракуване на химически материали преди продажбата им на символична цена
➯ Осчетоводяване на сума от продажби в САЩ през платформа Етси
➯ Счетоводни записвания при договор за експортен факторинг
➯ Фактуриране на такса във връзка с кредитна линия и договор за предоставяне на кредита
➯ Увеличаване на процент амортизация на машина в ДАП и САП
➯ Счетоводното отчитане и представяне във финансови отчети на незавършено производство
➯ Ежемесечна преоценка на вино при съхранение
➯ Счетоводни операции при продажба на дружествени дялове
➯ Прехвърляне на вземания на цесионер съгласно договор за продажба - счетоводни операции
➯ Осчетоводяване и прилагане на ЗДДС при игрални зали
➯ Документиране на услуга по отдаване на фирмен имот под наем през Booking
➯ Счетoводна грешка, свързана с разходна сметка
➯ Счетоводни операции за отчитане на разлика между фактура и получена сума след приспадане на комисиона
➯ Осчетоводяване на сделки по закупуване и последваща продажба на недвижим имот
➯ Осчетоводяване на наличие на оборудване и неговото връщане във връзка с предоставяне на услуга тестване на компоненти
➯ Счетоводно отразяване на сделка по паричен банков превод
➯ Продажба на вземане - фактуриране и счетоводни записвания
➯ Курс за превалутиране на разходи, направени в Украйна
➯ Завеждане на ФВЦ без разбивка на цени по отделни активи
➯ Отчитане на закупуване на лиценз за ползване на софтуер
➯ Счетоводни записвания за заприхождаване на закупено на лизинг МПС
➯ Начисляване на ДДС във връзка с получена сума от развален договор за финансов лизинг
➯ Съставяне на счетоводна справка и счетоводни записвания след отказан договор за наем на закупен на лизинг фирмен автомобил
➯ Третиране на сума, липсваща в касовата наличност, като скрито разпределение на печалбата
➯ Отписване на имот от амортизационен план при предоставянето му на ФЛ
➯ Амортизации на отдадено под наем паркомясто, собственост на ЕООД
➯ Начисляване на амортизации за дълготрайни активи на фирма с прекъсната дейност
➯ Отражение в ГДД на продажба на амортизиран актив
➯ Отчитане и завеждане на придобити сгради, ползвани за обезпечение на заем
➯ Корекция на счетоводна грешка във връзка с продадена част от сграда
➯ Продажба на ДМА под балансова стойност
➯ Заприхождаване на стока, внесена само с инвойс
➯ Осчетоводяване във връзка със закупуване на ДМА при преотстъпване на корпоративен данък
➯ Заприхождаване на вносни стоки по стойности от проформа инвойси
➯ Погрешно завеждане на стоки като дълготрайни активи
➯ Третиране на установени липси на материални запаси
➯ Осчетоводяване и основание за фактура при получена от ФЛ услуга
➯ Осчетоводяване при закупуване на стока и последващата ѝ продажба към свързано лице
➯ Осчетоводяване на възнаграждение за годишно приключване и съставяне на ГФО
➯ Счетоводни записвания при продажба на сграда на публичен изпълнител
➯ Прехвърляне на средства, внесени от собственици на дружество, за покриване на загуба
➯ Осчетоводяване на фактура за медицинска дейност от общопрактикуващ лекар
➯ Осчетоводяване на парични средства по договор за съвместна дейност между 2 ООД
➯ Отчитане на електронергия, потребявана и от фирмата, и от домакинството на ЕТ
➯ Счетоводно отчитане при префактуриране на разходи за ел. енергия с компенсации по РМС
➯ Отчитане на продажби на ФЛ, което отдава стая под наем през Airbnb
➯ Осчетоводяване при обезценка на стоки

Решения на казуси за Наредба № Н-18:

➯ Регистриране на електронен магазин и касов апарат при продажба на карикатури онлайн
➯ Отказ от използване на СУПТО
➯ Включване на продажби в стандартизиран одиторски файл
➯ Грешка при маркиране на сума на ПОС терминал
➯ Заплащане по фактура през ПОС устройство
➯ Регистрация и отчитане на продажбите на стоки от онлайн магазин
➯ Отчитане на продажби на онлайн магазин, заплатени чрез дебитни карти и чрез пощенски паричен превод

Не пропускайте да си осигурите експертни решения на реални казуси от практиката, с които можете да се сблъскате и Вие! Подгответе се за вярното им решаване преди това да стане!
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси"

7 - 3 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679