Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Общи условия

Общи условия за ползване на сайтовете на РС Издателство и Бизнес Консултации

Настоящият документ съдържа условията на договора за ползване на предоставяните от РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД услуги, посредством уебсайта www.straton.bg (Общи условия). Отношенията между всеки потребител и РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД във връзка с използването на услугите посредством www.straton.bg се уреждат съгласно правилата и условията, описани в настоящия документ. Като администратор на лични данни и с цел да информира всеки потребител на www.straton.bg по прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин, с ясни и недвусмислени формулировки и безплатно, РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД разработва, прилага и публикува на сайта си своите Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките (cookies). В допълнение, настоящият документ урежда отношенията между РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД и всеки един администратор на лични данни, който ползва услугите на уебсайта www.straton.bg, и спрямо който РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД е обработващ лични данни по смисъла на от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

В случай, че не сте изцяло съгласни с тях Ви молим да прекратите ползването на услугите, предоставяни чрез сайта на РС Издателство и Бизнес Консултации - www.Straton.bg.

І. Описание на услугата и общи положения
1. Определения
За целите на тези условия, следните термини се дефинират както следва:
- Потребител – всяко лице, което е заинтересовано от предоставянето на услугата;
- Услуга – подсигуряване достъпа на потребителя до данни и информация, изпратени от екипа на www.Straton.bg чрез Интернет, посредством този сайт;
- Свързани компании – физически или юридически лица, партньори.

1.1. www.straton.bg (уебсайт/сайт) е интернет сайт, онлайн магазин с издания, продукти и услуги на РС Издателство и Бизнес Консултации, които са със специализирана насоченост по темите счетоводство, данъци, трз, човешки ресурси, бизнес, за дома, за здраве и красота.

1.2. Сайтът е собственост на РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД.

1.3. „Потребител” на сайта може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите, достъпни на www.straton.bg , независимо дали лицето е регистрирано в сайта или не.

1.4. „Потребителски профил” е обособена част www.straton.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрация или допълнена от него в последствие, и съхранявана от РС Издателство и Бизнес Консултации, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до съобщенията си, да променя паролата си за достъп, да добавя продукти в потребителска кошница или в списък с желани продукти, да следи даден продукт и/или да се откаже от това да го следва, да заяви или откаже получаването на бюлетин по имейл и др.

1.5. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в уебсайта.

1.6. „Парола” е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.7. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията, публикациите и коментарите, които потребителят публикува в сайта на РС Издателство и Бизнес Консултации, с оглед те да бъдат достъпни чрез www.straton.bg за всички останали Потребители.

1.8. РС Издателство и Бизнес Консултации, чрез своя уебсайт www.straton.bg, предоставя услуги на потребителите, посредством интернет достъп. За да публикувате / промените / видите съдържанието и наличните оферти в www.Straton.bg, трябва да получите достъп до мрежата (Internet), директен или с помощта на други средства, с които Интернет услугите са достъпни, заплащайки такса за този достъп. Освен това, трябва да разполагате с цялото необходимо оборудване, за да се свържете към Интернет, включително компютър и модем или друго устройство за достъп.

1.9. Част от услугите на www.straton.bg се предоставят безплатно на всички потребители, без да е необходима предварителна регистрация.

1.10. Използването на част от услугите на уебсайта www.straton.bg е възможно само след предварителна безплатна регистрация.

1.11. При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, Потребителят е уведомен да избере друго, удобно за него. Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях Потребителят получава достъп до Потребителския си профил. РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на Потребителя, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

1.12. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация на уебсайта www.straton.bg. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на уебсайта www.straton.bg (нерегистрираните Потребители), като техните права са ограничени до ползване на Услугите, предвидени за нерегистрирани Потребители.

1.13. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://www.straton.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Линк към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта www.straton.bg. С всяко използване на Услугите на уебсайта www.straton.bg, както и чрез натискане на линк от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта www.straton.bg, с изключение на тази с настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. В процеса на регистрация, чрез натискане на виртуалния бутон "Приемам Общите условия за ползване", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

1.14. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие по начина, посочен в предходния член. Договорът има действие:
а) за нерегистрираните Потребители – до преустановяване на ползването на Услугите посочени в настоящите Общи условия
б) за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на неговата регистрация по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

1.15. Прекратяването на регистрация на Потребител в сайта се извършва по следните начини:
а) По своя инициатива Потребителят има възможност сам да изтрие своя Потребителски профил в сайта от меню Профил/Безплатни Newletter-и и Безплатни Списания – долу – бутон „Изтриване на профил“. След това ще изкочи прозорец със запитване „Сигурни ли сте, че желаете да изтриете своя акаунт?“. С натискането на бутон "Да" Потребителят подава заявка за изтриване профила си в www.straton.bg. РС Издателство и Бизнес Консултации разглежда заявката и в рамките на 3 дни профилът бива изтрит от сайта.

б) По инициатива на РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД при условията предвидени в настоящите Общи условия.

1.16. Дезактивирането или спирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

1.17. Общите условия могат да бъдат променяни от РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД с оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, при изменение в икономическите условия или едностранно от РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД.

1.18. При извършване на промени в Общите условия, РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на сайта www.straton.bg. РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД предоставя на Потребителите петнадесет дневен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

1.19. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие. В срока по предходната точка те имат възможността да заявят, че отхвърлят промените чрез изтриване на своя профил. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД за ползване на услугите, при което РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му, да изтрие профила му или разположено от него Потребителско съдържание.

1.20. Настоящите Общи Условия се прилагат, освен ако не е договорено друго в индивидуален договор, сключен между РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД и конкретен Потребител. В случай на противоречие между Общите Условия и отделен договор, подписан с Потребителя, предимство имат условията на отделния договор.

IІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
2. Потребителят се задължава при използването Услугите на уебсайта www.straton.bg:

2.1. Да спазва българското законодателство и настоящите Общи Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
2.2. Да не зарежда, разполага на сървър на РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а) съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
б) с порнографско или открито сексуално съдържание;
в) съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
г) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, лична кореспонденция, както и лични данни на трети лица по смисъла на Закона за личните данни;
е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
з) пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи комунистическа, фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
й) съдържащи краен агресивен национализъм, ксенофобия и антисемитизъм, теми с расистка насоченост, мнения, съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми подклаждащи /или които могат да доведат до/ расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и нетолерантност;
к) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л) съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
м) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

2.3. Да не извършва действия, които нарушават Интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и да не извършва каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.4. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно РС Издателство и Бизнес Консултации в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв, да се грижи и предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и да носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването ѝ;

2.5. Да уведомява незабавно РС Издателство и Бизнес Консултации за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

2.6. Да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

2.7. Да не разпространява или разполага на сървърите на РС Издателство и Бизнес Консултации, или използва по какъвто и да било начин данни, текстове и изображения, файлове и всякакви други материали, които имат рекламна цел, освен когато това е договорено с РС Издателство и Бизнес Консултации по силата на отделно споразумение;

2.8. Да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от РС Издателство и Бизнес Консултации услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на уебсайта www.straton.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

2.10. Потребителят има право на достъп в режим online до Услугите, предоставяни чрез уебсайта www.straton.bg, при спазване на настоящите Общи Условия.

2.11. Всеки Потребител има право само на един активен потребителски профил. РС Издателство и Бизнес Консултации може да откаже или да прекрати регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

2.12. При ползване на Услугите на уебсайта, Потребителят има право да разполага на сървър на РС Издателство и Бизнес Консултации Потребителско съдържание, включващо обект(и) на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

2.13. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на Услугите от уебсайта.

2.14. Потребителят е съгласен да освободи от отговорност и да не дава www.Straton.bg под съд във връзка с всякаква претенция повдигната от трето лице, в резултат на ползването на услугата или на сайта www.Straton.bg и на Интернет от страна на Потребителя, както и по отношение на всякаква загуба (директна, косвена, като последствие или от друго естество), искове, процеси, претенции, разходи (включително съдебни разходи) или други отговорности, които са резултат от нарушаването или пренебрегването на тези условия от страна на Потребителя.

2.15. Заплащането на всички допълнителни разходи, свързани с използването на услугата, изискването на услуги от страна на свързаните компании, включително на тези, които доставчикът на услуги или на Интернет би могъл да изиска, са за сметка на Потребителя.

2.16. Цялата информация, всички данни, текст, софтуер, снимки, графики, съобщения или други материали (наречени по-долу "СЪДЪРЖАНИЕ"), независимо дали са били публично афиширани или изпратени индивидуално, частно, са отговорност само на лицето, което е техен източник. Това означава, че Потребителят, а не екипа на www.Straton.bg, е изцяло отговорен за всички материали, които качва, предоставя публично от акаунта си в www.Straton.bg . Екипът на www.Straton.bg не контролира, а само мониторизира изпратеното съдържание и по този начин не гарантира точността, целостта и качеството на това съдържание. 

2.17 При регистрация Потребителят е длъжен да предостави вярна, точна и пълна информация за себе си, по начина, по който е изискано във формуляра за регистрация и да поддържа или актуализира, когато се изисква от дадената ситуация, данните за регистрация, за да бъдат верни, точни и пълни. Ако предоставите невярна информация или е неточна или непълна, екипът на www.Straton.bg има правото временно да прекрати или да анулира профила на Потребителя и да откаже всички текущи или бъдещи опити за ползване на услугата. Освен това екипът на www.Straton.bg е освободен от всякаква отговорност за всякакви вреди причинени на Потребителя, в резултат на предоставяне от негова страна на непълни или неверни данни.

2.18. Потребителят е запознат с факта, че екипът на www.Straton.bg може да определи набор от общи практики и ограничения отнасящи се за ползването на услугите. Понастоящем всеки регистриран профил ползва неограничен брой статии, които могат да бъдат публикувани, максималният размер на всеки файл от дадена статия е 100 KB, като по-големите от 100 KB файлове не могат да бъдат прехвърлени на сървъра, а вида на допусканите файлове от категорията на изображенията е само разширения .jpg и .gif.

2.19 Достъпът до профила се счита за успешен ако Потребителят може да влезе в акаунта си, ползвайки името и паролата на профила; за update на персонална обява ще се използват само специфичните и предоставени от екипа www.Straton.bg формуляри чрез протокол HTTP в порт 80 (HTTP:8080).

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РС Издателство и Бизнес Консултации
3.1. РС Издателство и Бизнес Консултации се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

3.2. РС Издателство и Бизнес Консултации няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. РС Издателство и Бизнес Консултации няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.

3.3. РС Издателство и Бизнес Консултации има право да разширява, ограничава и променя обхвата на Услугите, както и да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги. РС Издателство и Бизнес Консултации има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез уебсайта www.straton.bg, като уведоми за това Потребителя със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

3.4. РС Издателство и Бизнес Консултации има право, но не и задължение, да запазва Потребителско съдържание, направено достояние на трети лица от Потребител на сайта.

3.5. РС Издателство и Бизнес Консултации има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта www.straton.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от РС Издателство и Бизнес Консултации или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на РС Издателство и Бизнес Консултации. РС Издателство и Бизнес Консултации не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването Услугите на сайта.

3.6. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство РС Издателство и Бизнес Консултации съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на РС Издателство и Бизнес Консултации, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на РС Издателство и Бизнес Консултации или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, РС Издателство и Бизнес Консултации има правото без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от сайта www.straton.bg на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъп му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

3.7. РС Издателство и Бизнес Консултации има право без предизвестие да преустанови предоставянето на Услугите от уебсайта www.straton.bg на Потребителя, да прекрати регистрацията му, да спре достъп му до Потребителския профил и да изтрие от сървърите си разположено от него Потребителско съдържание, когато по преценка на РС Издателство и Бизнес Консултации или съгласно получена от трети лица информация, Потребителят нарушава разпоредби на Общите условия, действащото българско законодателство, правата и законните интереси на трети лица, включително права на интелектуална собственост до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

3.8. В гореописаните случаи РС Издателство и Бизнес Консултации не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяване на регистрацията на Потребителя, спиране на достъп му до Потребителския профил, изтриване на Потребителско съдържание, прекратяване на настоящия договор или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
4.1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

4.2. „Администратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

4.3. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

4.4. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

4.5. РС Издателство и Бизнес Консултации е администратор на лични данни по отношение на Потребител, който извърши регистрация в сайта и попълни своите лични данни в Потребителския си профил или другите предвидени полета за абонамент за пълен достъп. За тези случаи с цел да информира всеки потребител на www.straton.bg по прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин, с ясни и недвусмислени формулировки и безплатно, РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД разработва, прилага и публикува на сайта си своите Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките (cookies).

4.6. При обработването на личните данни от страна на РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД, в качеството му на обработващ, от името на Потребител, естеството и целта на обработването личните данни чрез уебсайта са: за да ползва пълните функционалности на сайта и да достъпва до цялата информация налична на сайта, за да може РС Издателство и Бизнес Консултации да се свързва с Потребителя при проблем с регистрацията му или с предоставеното от Потребителя съдържание.

4.7. Категориите субекти на данни могат да бъдат служители, работници, изпълнители по граждански договори, командировани лица, управители, самоосигуряващи се лица и други физически лица, чиито лични данни се въвеждат от Потребителя, за да се обработват чрез уебсайта.

4.8. Видове лични данни, които могат да бъдат въвеждани от Потребителя за обработка са три имена, професия, фирма, адрес, телефон, и интереси в сферите на продуктите на сайта.

4.9. Срокът на действие на обработването на личните данни е от момента на въвеждането им от страна на Потребителя в сайта до прекратяване на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

4.10. РС Издателство и Бизнес Консултации упълномощава Фокус Диджитал Сървисис ООД (Fokus Digital Services) - дружество което прилага същите стандарти на сигурност и защита на високо ниво, съгласно Регламент (ЕС) 679/2016, познат като Общ регламент за защита на личните данни, отнасящ се за обработка на личните данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации - е длъжно да обработи предоставените от Потребителите лични данни, само при спазване на мерките за сигурност и за посочените цели.

4.11. Личните данни, които Потребителят изпраща при попълване на формулярите за контакт или по e-mail се обработват при стриктна конфиденциалност. Потребителят не е длъжен да изпраща лични данни, a само доброволно изпратените от Потребителя данни ще се използват единствено и само за посочените цели.

4.12. Данните биха могли да се разменят между членовете на РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД и Фокус Диджитал Сървисис ООД само за вътрешни цели. При извънредни случаи данните се обработват от партньорите сътрудници (упълномощени лица). При подобни случаи внимаваме и внимателно избрания партньор да отговаря на законните изисквания за защита на данните.

4.13. Фокус Диджитал Сървисис ООД, упълномощено от нас дружество, е оператор на лични данни, както и за отношения с клиентите и разрешаване на рекламации.

4.14. Според Регламент (ЕС) 679/2016, познат като Общ регламент за защита на личните данни, всеки Потребител има правото на достъп и на корекция на данните, както и правото да се противопостави на обработката на своите лични данни и да изиска изтриване на тези данни. Освен това Потребителят имат правото да се обърне към съдебна инстанция.

4.15. Според Европейския регламент 679/2016 за защита на личните данни, като физическо лице, Вие имате следните права: 
А. На информиране и достъп до личните данни - имате право да получите от нас потвърждение дали ще се обработват или не Ваши лични данни, и при положителен отговор, имате право на достъп до тези данни.
Б. На ограничаване обработката на лични данни - Възможни са случаи, при които да ограничите обработката на някои данни за определен период от време. Например, ако вече не желаете да получавате от нас търговски съобщения от някои категории за един месец. По всяко време бихте могли да изпратите молба по и-мейла или да направите промени в потребителския Ви профил. Ако желаете да анулирате ограничаването на обработката на данни, можете да го направите чрез някои от методите, използвани при ограничаването им. 
В. Противопоставяне на обработката на лични данни - В даден момент е възможно вече да не желаете да обработваме личните Ви данни, но без обаче да ги изтриваме от нашата база данни. По всяко време можете да упражните това си право.
Г. Сваляне в достъпен формат на личните данни - можете да изискате личните данни в структурирана форма, актуална, която може да се разчита автоматично. Можете да подадете молба по и-мейл или от Вашия профил.
Д. Корекция на личните данни - по всяко време можете да коригирате личните си данни (например, ако промените електронния си адрес). Можете да актуализирате информацията от нашата база данни, като достъпите онлайн профила Ви или чрез изпращане на и-мейл. 
Е. Автоматизиран индивидуален процес на вземане на решения, включително създаване на профили - Интернет страницата ни използва „cookie“-та за следните цели: създаване на анонимни потребителски профили, разпознаване на програмата за сърфиране в Интернет, за да се знае мястото, от което е достъпена Интернет страницата ни и др. Повече информация по тази тема можете да откриете в раздел “Модули cookie” по-долу.
Ако не сте съгласен с модулите „cookie“, можете да ги дезактивирате от настройките на програмата за сърфиране в Интернет или можете да напуснете страницата ни. Внимание, възможно е някои страници, като страницата за поръчка, да не функционират правилно поради дезактивиране на модулите „cookie“.
Ж. Изтриване на личните данни - ако, поради различни мотиви, желаете да изтриете личните си данни от нашата база данни, можете да изпратите молба на електронния адрес или да го направите достъпвайки потребителския си профил. 
Внимание, ако личните Ви данни са обработени при изпълнение на някакво законно задължение, молбата за изтриване на тези данни може да бъде отхвърлена, като в тези случаи ще бъдат изтрити само данните, които не можем да обработваме без съгласието Ви.
За да упражните някое от посочените по-горе права, можете да изпратите молба на електронен адрес: dzld@straton.bg или можете да ги приложите от потребителския Ви профил. 
За да сме сигурни, че сте притежателя на личните данни Ви молим да изпращате молбите от електронния адрес, от който изпращате молбата. 

4.16. РС Издателство и Бизнес Консултации ще Ви уведоми без ненужно забавяне, след като узнае за евентуално нарушаване на сигурността на лични данни. В уведомлението се съдържа най-малко следното:
a) описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителният брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;
б) посочване на името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на друга точка за контакт, от която може да се получи повече информация;
в) описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
г) описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

4.17. РС Издателство и Бизнес Консултации полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.

4.18. РС Издателство и Бизнес Консултации полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

4.19. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, РС Издателство и Бизнес Консултации, ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

4.20. РС Издателство и Бизнес Консултации събира и използва информацията по настоящата глава за целите, предвидени в настоящите Общи условия за счетоводни, данъчни, статистически и маркетингови цели. При регистрирането си в www.straton.bg Потребителят има право на избор да се съгласи, да откаже или в последствие възрази да получава бюлетин, изпращан от РС Издателство и Бизнес Консултации.

4.21. РС Издателство и Бизнес Консултации се задължава да не редактира или разкрива лична информация, предоставена от Потребителя, освен в случаите когато:
а) Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на РС Издателство и Бизнес Консултации;
в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на РС Издателство и Бизнес Консултации за дейности по администриране, поддръжка и развитие на Услугите;
д) други законни основания.

4.22. РС Издателство и Бизнес Консултации обработва следните данни при регистриране на поръчка:
Когато правите поръчка на сайта ни, данните които са ни необходими за обработката на поръчката са фамилно и собствено име, електронен адрес, телефонен номер и адрес, на който да бъде доставен поръчания продукт.
След регистриране на поръчката, колегите от отдел “Обслужване на клиенти” ще се свържат с Вас за потвърждение на поръчката, след което се издава проформа или данъчна фактура. При издаване на фактура, личните Ви данни се архивират и съхраняват съгласно приложимите счетоводни закони в България, за период от 10 години.
Накрая, за експедиция на поръчката, личните Ви данни се изпращат до някоя от куриерските фирми, с които сме сключили договори, спазвайки се условията от Регламент 679/2016.
Тези компании могат да са: Спиди, Еконт или ако се налага, друга компания.
В зависимост от продукта, който закупувате от онлайн магазина ни, е възможно с Вас да се свърже някой колега от отдел “Качество” с оглед подобряване на услугите.
Поръчаните продукти се доставят в цялата страна, спазвайки начина и срока на доставка посочени на страницата, от която се прави заявката. Доставката е наша отговорност и поемаме цялата отговорност за доставка в перфектно състояние, в оригиналната опаковка, подпечатана от производителя (когато е случая), до куриера който ще извърши доставката.
Разходите за транспорт и плащането им се падат на потребителя и зависят от направената заявка. При поръчка на издания за над 50 лева или при специално предложение валидно за определен период от време, доставката се поема от продавача.
Ако някои от артикулите не е наличен ще се свържем с Вас по телефона или на електронния адрес, за да Ви уведомим.

4.23. Регистрация на Потребителски профил в мрежата РС Издателство и Бизнес Консултации е необходима:
За да използвате функционалността „Списък с покупки“ – т.е., за да можете да добавяте продукти във виртуалния списък с поръчани издания – първо трябва да създадете свой потребителски профил. За тази цел задължително се събират и използват, следните данни: фамилно и собствено име, електронен адрес с избраната от Вас парола. Електронният адрес служи само като потребителско име и за достъпване на сайта www.straton.bg. Името Ви се използва само, за да се обръщаме към Вас поименно. По избор, можете да създадете потребителски профил достъпвайки сайта и от социалните мрежи (social logins) (например през Facebook, Twitter или Google+). В тези указания за защита на данните ще откриете допълнителна информация за така изпратената информация в следващата подточка. Данните Ви не се изпращат до други трети лица.
Ако желаете да изтриете окончателно потребителския си профил, трябва да изпратите и-мейл на адрес dzld@straton.bg, с който да изискате изтриването му. Профилът ви ще бъде изтрит, респективно ще се подсигури анонимността му незабавно. В последствие, можете по всяка време да си създадете нов профил. Ако не използвате потребителския си профил три години, той автоматично се изтрива, ако не се противопоставите на това.
4.24. Всеки потребител може да участва в наградни конкурси от Интернет страницата ни. Личните данни, изпратени при участие в наградни конкурси се използват само при провеждане на конкурса (валидиране на печелившите, предоставяне и изпращане на наградата, обявяване на печелившите). След завършване на конкурса и уведомяване на печелившите, данните на участниците се изтриват от базата данни. След някои конкурси Потребителят може да пожелае данните му да бъдат включени в базата данни на РС Издателство и Бизнес Консултации, за да го държим в течение на нашите дейности и промоции.
Молим всички потребители да прочетат внимателно конкурсните формуляри, както и Правилниците на конкурсите, в които участват, налични на Интернет страницата ни, както и в онлайн магазина ни www.straton.bg

5. Абонамент за електронен бюлетин
5.1. Бюлетина на РС Издателство и Бизнес Консултации съдържа информация за продуктите, услугите и специалните предложения на РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД.

5.2. Ако се абонирате за безплатния ни бюлетин, задължително трябва да предоставите следната информация: електронния Ви адрес (имейл), на който желаете да получавате нашия бюлетин , фамилно/собствено име за персонализиране на комуникацията с Вас. 

5.3. В процеса на абониране се съхранява и страницата, от която сте инициирали процеса по заявка за бюлетина (например, от формуляра за контакт, от банер или директно от страницата за абониране за newsletter). Това служи само за оптимизация на Интернет страницата ни.

5.4. Ако при достъпване на профила Ви предоставите доброволно допълнителна информация свързана с личността Ви (фамилно, собствено име), ние използваме тази информация само, за да включим в newsletter-а лично име и да персонализираме съобщенията си към Вас. Индивидуално можете да промените или да изтриете по всяко време тези данни. Линкът за тази цел можете да откриете в долната част на newsletter-а. В последствие, предоставената доброволно информация може да се променя в съответствие с изискванията Ви или да се изтре незабавно.
5.5. След попълване и изпращане на формуляра за регистрация ще получите и-мейл с линк за потвърждение. Ако до 14 дни кликнете на съдържащия се в него линк, ставате абонат. Потвърждавайки абонамента, потвърждавате и факта, че сте съгласни с обработката на електронния Ви адрес, на абонаментната страница и на допълнително предоставените данни за посочените цели.
5.6. Във всеки момент можете да оттеглите съгласието си по отношение на получаване на бюлетина ни, като кликнете на линка за отписване от абонамента за даден newsletter или чрез изпращане на e-mail на адрес dzld@straton.bg . Електронният Ви адрес веднага ще бъде изтрит от базата данни с абонати на бюлетина. 

6. Удостоверяване на идентичността чрез социалните мрежи (social login)

Някои нови Интернет страници Ви дават възможност да се регистрирате и да ги достъпите с профила Ви от Facebook, Google + или Twitter (Social Login). Допълнителната регистрация на потребителски профил в тази уеб страница в тези случаи не е необходима. Освен това, потребителският Ви профил в социалните мрежи (Google+, Facebook или Twitter) се свързва с потребителския Ви профил, така че да можете да достъпите сайта с профила Ви на потребител на социалните мрежи. Предимството му е, че не трябва да помните още една парола за потребителски профил.

При удостоверяване на идентичността Ви сте пренасочен към страницата на социалната Ви мрежа (Twitter, Facebook или Google+), където можете да използвате личните си данни за удостоверяване на идентичността. Профилът Ви от Facebook, Twitter, респективно от Google+ се свързва към потребителския Ви профил. След свързването му, Facebook Inc., Twitter Inc., респективно Google Inc. Автоматично ни изпращат следната информация: 
∙ числено ID за социалната мрежа;
∙ фамилно и собствено име;
∙ пол;
∙ потребителското има от Twitter, Google +, респективно от Facebook;
∙ дали профилът е проверен (verified), напр. „Да”;
∙ линк към публичния Ви профил от избраната социална мрежа. 
Освен това, операторът от социалната мрежа получава информация за свързване на съответния профил към страницата ни. Ние съхраняваме и използваме тези изпратени данни, за да можем да Ви идентифицираме като оторизиран потребител и за да можем да Ви адресираме по правилен начин.

7. Уведомления
Уведомленията на потребителите ще се извършват по електронен път, на електронните адреси или чрез обикновената поща. Екипът на РС Издателство и Бизнес Консултации може да извършва уведомления по отношение на изменение на Общите условия или по други въпроси, като обикновено уведомява потребителите в рамките на услугите.

8. Реклама и промоции
За уеб страниците ни използваме инструментите на Google AdSense, Google Conversion Tracking и Google Remarketing.
Google Conversion Tracking е инструмент за анализ на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”), предназначен за измерване успеха на рекламните ни кампании, активирани чрез Google (AdWords). В този контекст, Google настройва модул „cookie“ на компютъра Ви, при достъпване на обява на Google и при достигане до страницата ни. Тези модули „cookie“ губят валидността си след 30 дни и не позволяват персонална идентификация. 

С помощта на Google Conversion Tracking, ние и Google можем да установим факта, че някой е кликнал на рекламната ни обява и е бил пренасочен към рекламата ни. Не можем обаче да видим кои други Интернет страници е достъпил. Събраните данни с помощта на Google Conversion Tracking служат само за изготвяне на статистически данни отнасящи се за успеха и използването на AdWords кампаниите ни. Не събираме и не получаваме никакви информации, въз основа на които потребителят би могъл да бъде идентифициран. 

Освен това, на страниците ни Google AdSense, използваме услуга за рекламни обяви на Google, за да активираме реклами (текстови съобщения, банери). По този начин браузерът Ви понякога събира модул „cookie“ изпратен от Google или трети лица. Събраната информация в модула „cookie“ може да се регистрира, събира и оценява от Google или трети лица. Освен това, Google Adsense използва за събиране на информация и образи, прозрачни графики с малки размери, така наречените „web beacons“, с помощта на които могат се регистрират, събират и оценяват прости действия, трафика на посетители на Интернет страницата. Получената информация с помощта на модула „cookie“ и/ или на снимките, свързани с използването на тази страница, се прехвърлят на сървър на Google и се съхраняват там. Google използва така получената информация за оценка на поведението на потребителите във връзка с обявите AdSense. Евентуално, Google прехвърля тази информация и на трети лица, ако това се налага по силата на закона или ако тези данни са обработени от трети лица за Google. Вашият IP адрес не се свързва с други данни съхранявани от Google.

Освен това на страниците ни използваме и ремаркетинг технологиите, предлагани от Google. С помощта им, потребителите посетили уеб страниците ни могат отново да бъдат адресирани чрез реклама ориентирана към другите страници на партньорската мрежа на Google. Ремаргетинг технологиите на Google също използват модули „cookie“.

Ако не желаете да получавате реклама базирана на интереси, можете да дезактивирате използването на модули „cookie“ от Google, като за тази цел достъпите страницата и направите подходящите настройки за персонализиране на Интернет рекламите.

Ако не желаете да участвате в Google AdSense, Google Conversion Tracking или Google Remarketing, бихте могли да откажете необходимите настройки за тази цел на модул „cookie“ – чрез настройка на програмата за сърфиране в Интернет, която общо взето дезактивира автоматичните настройки на модула „cookie“, като за рекламните инструменти Google настроите Вашата програма за сърфиране в Интернет така че модулите „cookie“ от домейна „googleadservices.com” да бъдат блокирани. Допълнителна информация и информация отнасяща се за дезактивиране на рекламните услуги Google за мобилни терминали можете да откриете тук. 

Освен това, в страниците си използваме и инструмента Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing. С помощта на Facebook Conversion Pixels, ние, заедно с Google можем да открием дали някой е кликнал на рекламата ни във Facebook и е бил пренасочен към страницата ни. Въпреки това, не можем да видим кои други уеб страници са били достъпени. Информацията събрана с помощта на Facebook Conversion Pixel служи само за изготвяне на статистически данни отнасящи се за успеха и използването на рекламните ни кампании във Facebook. Не събираме и не получаваме информация, въз основа на която потребителят би могъл да бъде идентифициран. С технологията Facebook Remarketing, потребителите посетили уеб страниците ни ще бъдат адресирани отново с насочена реклама във Facebook. Но не събираме и не получаваме информация за потребителите на Facebook, към които е адресирана насочената реклама. И в този случай не можем да идентифицираме индивидуалните потребители. За по-подробна информация за целите и обема на събраните и обработени лични данни от Facebook и за защитни настройки на частната Ви област във Facebook, вижте политиката за конфиденциалност на Facebook, достъпвайки тази страница https://www.facebook.com/policy.php

9. Интелектуална собственост

9.1. Потребителят изрично декларира, че е запознат с факта, че всички стилизирани презентации, всички лога и свързани символи и техните комбинации с всяка дума или графичен символ, използвани от този сайт, са регистрирани марки на екип www.Straton.bg или на свързаните компании.

9.2. Този уеб сайт и цялата информация съдържаща се в него са собственост на екип www.Straton.bgwww.Straton.bg запазва правото си да променя съдържанието и/или структурата на сайта по всяко време и без предварително информиране.

9.3. Потребителите имат следните права:
a) да проучат съдържанието;
b) да размножават, превеждат или използват публикуваната информация само със съгласието www.Straton.bg, посочвайки източника;
c) да вмъкват в собствените си сайтове връзки към този уеб сайт (когато връзките са включени в търговски или рекламни уеб сайтове, ще се подсигури отваряне на нов прозорец за визуализиране на портала www.Straton.bg).

9.4. Запознати сте и сте съгласни с факта, че екипът на www.Straton.bg и всеки софтуер, използван във връзка с неговите услуги съдържат конфиденциална информация, подчинени са на правото на собственост и са защитени от законите отнасящи се за правото на интелектуалната, индустриалната собственост и други действащи приложими закони в България. Освен това сте запознати и сте съгласни с факта, че всяко съдържание от рекламните банери или промоциите или друга информация предоставена на разположение чрез www.Straton.bg е защитена с авторски права, търговски марки или други права на собственост или закони, които са действащи и приложими в Република България. Съгласни сте да не променяте, отдавате под наем, прехвърляте, давате на заем, продавате, разпространявате или създавате производни материали, базирани на услугите или програмите използвани в портала, ако не е изрично формулирано друго от www.Straton.bg по отношение на услугите предлагани от екип www.Straton.bg.

9.5 Авторските права върху цялото му съдържание принадлежат изцяло на www.Straton.bg. Цялото съдържание на сайта www.Straton.bg – изображения, текстове, графики, символи, уеб графични елементи, надписи, програми и други данни – са собственост на екипа на www.Straton.bg и са защитени от Закона за защита на авторските права и законите за интелектуалната и индустриална собственост. Ползването без съгласието www.Straton.bg на който и да е от изброените по-горе елементи се наказва съгласно действащите закони.

9.6. Екипът на www.Straton.bg спазва правата върху интелектуалната собственост на другите и изискваме същото от потребителите на нашите услуги. 

10. Ограничаване на отговорността

10.1. Потребителят декларира изрично, че разбира и е съгласен със следните твърдения:
I. Ползването на услугата се извършва на собствена отговорност. Услугата се предоставя на принципа "такава, каквато е" или "такива, каквито са налични". РС Издателство и Бизнес Консултации и сайта www.Straton.bg не са отговорни за никаква директна или косвена загуба понесена от Потребителя, която е резултат или е свързана по някакъв начин с ползването или със степента на ефективност на услугата, на този сайт или на свързаните с него сайтове.
II. www.Straton.bg не дава гаранция за следното:
1. услугата да отговоря на изискванията на Потребителя;
2. услугата да бъде предоставена непрекъснато, навреме, сигурно или без грешки;
3. услугата ще бъде съвместима с платформата или със софтуерните приложения на потребителя;
4. сървъра, който предоставя услугата на разположение на потребителите не съдържа вируси или други компоненти, които биха могли да навредят на потребителите и не може да бъде отговорен за никакво действие, което предприемате на базата на тази информация или на услугата.
III. Потребителят е отговорен за евентуалните повреди, причинени на компютъра, от който получава достъп до сайта www.Straton.bg или за други загуби на данни, които биха могли да следват от свалянето на всякакви материали.
IV. Нито един съвет или друга устна или писмена информация, получена от Потребителя от страна на www.Straton.bg чрез услугата, няма да предполага друга гаранция, освен изрично определената в Условията на ползване.

10.2. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги от сайта на РС Издателство и Бизнес Консултации ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

10.3. РС Издателство и Бизнес Консултации не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, предоставена от други Потребители, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии права или материални интереси.

10.4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта www.straton.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на РС Издателство и Бизнес Консултации грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от РС Издателство и Бизнес Консултации за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

11. Сигурност

11.1. Потребителят е запознат с факта, че www.Straton.bg не може да контролира и не предлага никакви гаранции по отношение на сигурността на информацията, преминаваща през комуникационната му мрежа и през Интернет или чрез Услугата, освен изисканите от действащото българско законодателство.

11.2. Потребителят е запознат с факта, че услугите са на разположение чрез Интернет и въпреки че www.Straton.bg прави всичко необходимо, за да поддържа сигурността на информацията, не може да гарантира, че информацията изпращана или получавана от Потребителя при ползването на услугата ще бъде винаги защитена. Това е отговорност само на потребителя.

12. Връзка с други Мрежи
12.1. Услугата може да бъде ползвана от Потребителя, за да разбере различна информация афиширана в Интернет от www.Straton.bg, за свързване с други Мрежи или уеб сайтове по света, като Потребителят се задължава да спазва валидните политики за ползване на тези мрежи или сайтове. Потребителят приема, че www.Straton.bg не контролира тези сайтове, не е отговорен и не поема никакво задължение по отношение на тези сайтове, линкове от други сайтове или тяхното съдържание.

13.2. Всяко включване на линкове към други сайтове или мрежи се извършва само с оглед подпомагане на Потребителя по отношение на ползването им и не включва подкрепата или насърчаването от страна на www.Straton.bg на материалите налични на или чрез тези сайтове или мрежи, нито свързване с техните оператори. Потребителят има достъп до тези сайтове и ползва продуктите и услугите им само на свой риск.

13.3. www.Straton.bg не гарантира, че услугите или материалите, предоставени от трети източници или свързани компании са приемливи и налични във всяка област в България. Ако Потребителят достъпи друго съдържание или услуги от сайтовете на трети страни или свързани компании, www.Straton.bg не отговаря за спазването от страна на Потребителя или трети страни или свързани компании, на местните закони или на други действащи нормативни актове в тези страни.

14. Прекратяване на сътрудничеството

14.1. Като потребител на сайта, Вие сте съгласен, че ако счете за необходимо РС Издателство и Бизнес Консултации, може да блокира достъпа до Вашия профил в сайта www.Straton.bg, както и ползването на услугите на сайта или да премахне всяко съдържание от услугите, поради всякакъв мотив, включително, но не само, поради неползване, или ако РС Издателство и Бизнес Консултации счете, че сте нарушили или не сте действали съобразно определенията или духа на Общите условия.

14.2 РС Издателство и Бизнес Консултации може без допълнителни обяснения, да прекъсне предоставянето на услугите или на част от тях, с или без някакво предизвестие.

14.3. Съгласни сте, че всяко прекратяване на Вашия достъп до предлаганите услуги, съгласно което и да е правило от Общите условия, може да бъде извършено без предварително предупреждение, и сте запознати, и съгласни с факта, че екипът на www.straton.bg може веднага да деактивира или изтрие Вашия профил и всички данни свързани с него, както и файловете от персоналния профил и/или да забрани всякакъв достъп до подобни файлове.

14.4 Съгласен сте, че www.Straton.bg няма да бъде отговорен пред Вас или всяка друга трета страна, по какъвто и да е начин, за забраната и/или изтриването на профила и на достъпа до услугите, предоставени Ви чрез сайта.

15. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

15.1. Потребителят е длъжен да обезщети РС Издателство и Бизнес Консултации и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от РС Издателство и Бизнес Консултации Услуги в нарушение на приложимото законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

15.2. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети РС Издателство и Бизнес Консултации за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия. Задълженията на лицата по настоящата точка продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

16. Общи положения

16.1. Изменения на условията - екип www.Straton.bg може да променя настоящите условия на определени времеви интервали без да уведомява Потребителя. Такива уведомления ще бъдат предоставени на Потребителя чрез афиширане на уеб сайта на www.Straton.bg. Така извършените промени се считат за приети от Потребителя ако той продължи да ползва услугата след афиширането им на уеб сайта.

16.2 Форс-мажор - екип www.Straton.bg не поема отговорност за невъзможността за спазване на поетите задължения, предвидени в тези условия, в резултат на всякакви случаи намиращи се извън неговия контрол, включително, но не само непредвидени събития, неблагоприятни метеорологични условия, действие или бездействие на правителството, на други мрежи или на други компетентни власти, за които www.Straton.bg не отговаря.

16.3 Юрисдикция – този уеб сайт (с изключение на сайтовете на трети страни, към които има линкове) се контролира от екипа на www.Straton.bg. Чрез достъпа си Потребителят приема, че този договор и всеки спорен въпрос свързан с него се управляват и тълкуват в съответствие със законите от Република България, като Потребителят приема да се подчини на изключителните правомощия на съдебните инстанции от територията на България. Този уеб сайт може да бъде достъпен от всяка точка в България и чужбина. Екип www.Straton.bg не дава никаква сигурност по отношение на факта дали съдържанието на този сайт се подчинява на законите (включително на тези за интелектуалната собственост) на държавите извън България. Ако Потребителят достъпи този сайт извън България, го прави на собствен риск и само той отговаря за спазването на законите на територията, на която се намира.

16.4 Конфиденциалност - екип www.Straton.bg не гарантира, че достъпът от страна на Потребителя на услугите ще бъде конфиденциален. Екип www.Straton.bg не отговаря за никакви вреди причинени на Потребителя или друго лице, в резултат на спазване на конфиденциалността във връзка ползването на сайта от страна на Потребителя. Всяка информация, която Потребителя разкрива в сайта може да не се намира в условия на сигурност при изпращането и чрез Интернет. Трети страни имат възможността да прихванат трансмисиите на Потребителя при ползването на този уеб сайт. Някои услуги, които Потребителят достъпва от този сайт позволяват на екип www.Straton.bg да получава лични данни.

17. Политика „Cookies“
За да улесним сърфирането на потребителите на Интернет страницата ни, използваме модули „cookie“ (малки файлове, изпращани от сървър до компютъра Ви), с помощта на които се управлява връзката със страниците ни. 
При завършване на Интернет сесията, „cookie“ модулите за дадената сесия се изтриват автоматично. 
Освен това, упълномощеното от нас дружество, Фокус Диджитал Сървисис ООД , прилага същите стандарти за сигурност и защита на високо ниво, събира и съхранява данни за изготвяне на анонимен профил на потребителите на тези страници. За тази цели, Фокус Диджитал Сървисис ООД съхранява един постоянен модул „cookie“ в браузер програмата, който позволява разпознаване на Интернет браузера. Събраните данни не се използват за персонала идентификация на посетителите на тези Интернет страници и не са свързани с личните профили отнасящи се за хармонизирания профил. Този начин на събиране и съхранение на данните с помощта на постоянния модул „cookie“ от Фокус Диджитал Сървисис ООД може да се дезактивира във всеки един момент с бъдещо действие. Можете да настроите браузера си, така че да Ви информира наличието на модулите „cookie“. По този начин използването на „cookie“ е прозрачно за Вас. Все пак, обърнете внимание на факта, че функционалността на някои страници може да се повлияе при общ отказ на модулите „cookie“.
Интернет страниците ни използват и инструмент за вътрешен анонимен анализ на ефективността на публикуваните реклами. В следващата подточка „Реклама”, можете да откриете подробна информация за степента на относимост на тези инструменти от гледна точка на законодателството за защита на данните. Достигайки до Интернет страницата ни, ако кликнете на дадена обява (банер), публикувани от нас на друга Интернет страница, в програмата Ви за сърфиране в Интернет се запомня един модул „cookie“. Въз основа на модула „cookie“ можем да определим дали сте достъпили страницата ни кликвайки на този банер. Модулите „cookie“ губят валидността си след 30 дни. Идентифицирането на личността Ви от нас или от доставчика на инструмента не е възможна. Ако не желаете да участвате в този анонимен анализ, можете да дезактивирате модулите „cookie“ от настройките на браузера. 
Описаните по-горе стъпки се прилагат за следните версии програми за сърфиране в Интернет: Internet Explorer 11.18.*, Mozilla Firefox 59.0.* и Google Chrome 66.0.*
Ако не можете да откриете посочените от нас бутони или ако използвате друга програма за сърфиране в Интернет, прочетете указанията отнасящи се за предотвратяване и изтриване на „cookie-та“ от менюто за поддръжка на програмата за сърфиране или на производителя на приложението.
Дезактивирайки опцията „cookie“ можете да засегнете и функционалността на останалите Интернет страници, така че винаги можете да се върнете в настройките на програма Ви за сърфиране в Интернет и да променяте опциите според необходимостта.
За Internet Explorer:
1 Изберете от меню "Инструменти" бутона "Интернет опции"
2 Кликнете на бутона "Поверителност", след което на бутона "Разширени настройки"
3 Изберете "Block" и премахнете отметката от "Винаги позволявай сесии „cookie“", след което потвърдете като натиснете бутона "OK"

За Mozilla Firefox:
1 Изберете от меню "Инструменти" бутона "Опции"
2 Кликнете на бутона "Поверителност и сигурност", след което намерете раздел "История"
3 От падащия списък "Firefox " изберете " Използвайте опциите за персонализирана история "
4 Премахнете отметката от "Приемам „cooke“ от Интернет страниците"

За Google Chrome
1 Изберете от меню "Персонализиране и контролиране на Google Chrome" (горе дясно) , бутона "Опции", след което "Разширени"
2 В раздел " Поверителност и сигурност", натиснете бутона "Настройки на съдържанието"
3 Клекнете на бутона "Cookies", премахнете отметката от "Позволи на Интернет страниците да запазват и да четат cookie-тата"
Използваме модулите „cookie“ и за разпознаване на компютъра Ви на други Интернет страници, участващи в дисплейната мрежа Google въз основа на регистрираните данни (посещение на уеб страницата ни, включително датата и часа, езиковите предпочитания, вида на браузера и операционната система) и за да се афишират реклами, адаптирани към предполагаемите Ви интереси. Категориите, по които Ви се афишират реклами, адаптирани към интересите Ви в цялата дисплейна мрежа на Google можете да визуализирате, премахнете или добавите чрез Управление на предпочитанията за реклами. С този инструмент можете да отхвърлите общото използване на модули „cookie“ за персонализирана реклама в мрежата Google Display чрез сваляне и инсталиране приставката на браузера за дезактивиране на модула „cookie“ при предпочитания за реклами, следвайки този линк. Допълнителна информация за активиране на рекламите чрез Google межете да намерите и тук.
Можете да управлявате лично съхранението на модули „cookie“ чрез настройките за сигурност на браузера, отхвърляйки от самото начало модулите cookie или приемайки ги само при последваща заявка, или определяйки модулите „cookie“ да бъдат изтрити след завършване на браузер сесията. Отхвърлянето на модулите „cookie“ би могло обаче да доведе до ограничения във функциите на нашите Интернет страници. 
Преди да приемете модулите „cookie“:

Вид: Tracking-Cookie
Продукт на: Фокус Диджитал Сървисис
Описание: ID посетите

След приемане на модулите cookie и повторно зареждане на страницата (cookie-та по-горе, плюс следното):
_ga

Вид: Tracking-cookie
Продукт на: Google Analytics
Описание: Използва се за различаване на различните потребители.
Допълнителна информация: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gat

Вид: Tracking-Cookie
Продукт на: Google Analytics
Описание: Използва се за ускоряване на rata request-те.
Допълнителна информация: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gid

Вид: Tracking-Cookie
Продукт на: Google Analytics
Описание: Използва се за различаване на различните потребители.
Допълнителна информация: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

За повече информация за „cookie-тата“, можете да достъпите и http://www.aboutcookies.org/ sau http://www.youronlinechoices.eu/


18. Нарушения

18.1 Молим Ви да ни съобщавате за всяко нарушение на тези Общи условия, на следния адрес: dzld@straton.bg

За всякакви въпроси или предложения Ви молим да ни пишете на електронен адрес: info@straton.bg.

Екипът на РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД
© Copyright www.straton.bg

РС ИЗДАТЕЛСТВО И БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

бул. "Славянски" № 24

ет. 1, офис 5

гр. Шумен 9700

България