Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката

-21% Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката
3161 лева  (-21%)
2507 лева В наличност
Вие сте счетоводител? Всеки ден се сблъсквате с различни казуси и ситуации в...
Година на издаване:
2021
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Вие сте счетоводител? Всеки ден се сблъсквате с различни казуси и ситуации в своята практика? Търсите експертно решение и отговори на въпросите си?
Представяме Ви най-новото ръководство на счетоводителя. В изданието „Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката“ ще намерите реални казуси от практиката на счетоводителя и техните решения.

Колектив от експерти в областта нагледно представя как да се справим в трудни и необичайни ситуации от ежедневната ни работа с фирмите и тяхното обслужване.
Казусите са напълно актуални и реални, случили се на Ваши колеги през настоящата 2021-ва година.

В ръководството ще намерите експертни отговори на следните въпроси:

❒ Коригиране на редовно излизане на каса на червено
❒ Протоколи по чл 117 за доставка на препарат от Китай при внос от френска фирма
❒ Основание за самоначисляване на ДДС при ползване на Booking.com като посредници
❒ Съставяне на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобили на аукцион
❒ Начисляване на ДДС при продажба към фирма от Люксембург, но с доставка у нас
❒ Декларирaне на дарение от ФЛ
❒ Отчитане на протокол за брак при непризната рекламация
❒ Определяне на дължим корпоративен данък при грешки във възнаграждения, осигуровки и командировъчни
❒ Право на данъчен кредит за разходи по нает фирмен автомобил
❒ Издаване на фактури в процес по регистрация по ДДС
❒ Отразяване на фактури за дистанционни продажби
❒ Документиране на възстановен аванс след отказване от покупка на апартамент
❒ Годишен отчет, различен от общата сума на месечните отчети от ЕТАФП
❒ Отразяване на фактура за закупен от Франция лаптоп
❒ Признаване на приход от компенсация по схема 60 на 40
❒ Документиране на подизпълнителски услуги, предоставяни от чужди ФЛ
❒ Документиране на продажби на сувенири от ФЛ
❒ Третиране на продажба на услуга по фериботен превоз от Франция до Великобритания
❒ Завеждане на върнат актив в САП и ДАП
❒ Сключване на договор между фирма и управителя ѝ за ползване на МПС на управителя
❒ Попълване на декларация по чл 50 от ЗДДФЛ за получен наем за 3 месеца
❒ Признаване на разходи за наем на квартира и транспорт на работници
❒ Регистриране на дропшипинг продажби към американски и австралийски клиенти
❒ Отразяване на фактури от посредничество по сделка за продажба на стоки
❒ Начисляване на ДДС при предоставяне на софтуерни услуги към фирма от Великобритания
❒ Внос на стоки от Великобритания
❒ Облагане на холандско ФЛ, получило възнаграждение от ДУК от българско ЮЛ
❒ Облагане на доходи на чуждестранни ФЛ, изплатени у нас
❒ Изготвяне на ГФО за 2020 г. при изчакване на Акт 16 за сграда
❒ Кредитно известие за направено прихващане от аванс
❒ Продаване на амортизирана моторна шейна като освободена доставка
❒ Признаване за данъчни цели на разходи за командировки на съдружник с личен труд
❒ Издаване на фактури за предоставени апартаменти срещу право на строеж
❒ Дейност на клон на чуждестранен търговец у нас и промени в глава XX от ЗКПО
❒ Бартер на автомобили между две дружества
❒ Включване на безвъзмездна финансова помощ в облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
❒ Отдаване на сграда под наем без заплащане между свързани лица
❒ Издаване на фактура за капаро, платено за покупка на ателие и част от УПИ
❒ Осчетоводяване на протокол за начисляване на ДДС по марж
❒ Неиздаване на касова бележка при продажба на стоки с наложен платеж
❒ Счетоводни записвания при изплащане на ликвидационен дял на наследник
❒ Подаване на Приложение 32 от дружества с онлайн магазини
❒ Завеждане на мостри, получени от Великобритания
❒ Облагане на заплата от Швейцария на швейцарец, местно лице за данъчни цели у нас
❒ Начисляване на амортизации за ДМА в сдружение с нестопанска цел
❒ Завеждане на сграда като актив при задържана гаранция
❒ Осчетоводяване на дарение към фондация в частна полза
❒ Самоначисляване на ДДС за покупка от китайска фирма при фактура с полски ДДС номер
❒ Отписване на несъбрани стари вземания от училище
❒ Включване във фактура на безплатен съпътстващ покупката продукт
❒ Счетоводни записвания при отписване на задължения
❒ Норми за хранене на животни
❒ Третиране на доставка и монтаж на инсталация като ВОП
❒ Регистрация по ДДС за дружество с договор с чешка фирма
❒ Попълване на Приложение 3 към ГДД по чл 50 от ЗДДФЛ
❒ Фактуриране на транспортна доставка от държавна граница до вносител
❒ Включване на субсидии, получени от ЗП, в оборот за регистрация по ДДС
❒ Прехвърляне на право на строеж от ФЛ към фирма срещу обезщетение
❒ Документиране на възстановена глоба
❒ Данъчна основа при замяна на сграда и УПИ с автосервиз и прилежаща към него земя
❒ Отнасяне на автобуси и товарни автомобили в категория данъчни амортизируеми активи
❒ Комплексна проверка по ЗМИП от дружество с допълнителна дейност доставка на горива
❒ Данъчно облагане на разходи за наем за назначен чуждестранен специалист
❒ Отчитане на средства от АЗ за назначени по програми на АЗ служители
❒ Третиране на ремонт на амортизиран трактор
❒ Регистрация по ЗДДС за фирма, продаваща рекламни материали на нерегистрирана по ДДС фирма от ЕС
❒ Начисляване на ДДС във фактури към фирми от Великобритания
❒ Получаване на плащания за извършени услуги през PayPal - фактуриране и самоначисляване на ДДС
❒ Оформяне на разходи във връзка с програма за лоялност на служители
❒ Период за признаване на приходи от безвъзмездна финансова помощ
❒ Начисляване на ДДС във фактури за продажби към ФЛ от Англия
❒ Счетоводни записвания за кредитно известние във връзка с бонус за продадени стоки
❒ Продажба на ДМА под остатъчна стойност
❒ Подаване на информация към НАП за поръчки по телефона към регистриран електронен магазин
❒ Отстъпване на право на строеж
❒ Регистриране на електронен магазин в НАП
❒ Деклариране от ФЛ в ГДД на прехвърлено право на строеж срещу апартаменти
❒ Отразяване в счетоводството на българско дружество придобиването на полско дружество
❒ Подаване на справка по чл 73, ал. 1 от ЗДДФЛ при превод на възнаграждение към вещо лице
❒ Невъзстановено ДДС от покупка на резервни части в Гърция
❒ Бракуване на амортизирана навигация при връщането ѝ при закупуване на нова
❒ Документиране на продажба на мебели, закупени от Италия, в Русия
❒ Регистрация по ЗДДС при продажба на акции от ФЛ, което не е ЕТ
❒ Отчитане на приходи на лични лекари във връзка с епидемичната обстановка
❒ Счетоводни записвания при договор за суперфиция и стартиране на продажба на апартаменти на зелено
❒ Продължаване на дейност на счетоводно предприятие след излизане по майчинство на управителя със счетоводно образование
❒ Счетоводни аспекти на сделка по продажба през сайт на изпълнител
❒ Окончателен данък при получаване на услуги от ЧЮЛ от Русия
❒ Третиране на продажба на ОТУ при тристранен договор
❒ ДДС ставка на продажби от кафене, консумирани на място и извън него
❒ Лихва по заем, отпуснат от дружество на единия му собственик
❒ Начисляване на ДДС във фактура към британско ФЛ със свободна професия
❒ Себестойност на автомобил втора употреба, купен от Италия
❒ Осчетоводяване на разходи по отстраняване на теч в сграда, получила Акт 16
❒ Разпределяне на дивиденти от печалба преди подаване на ГДД
❒ Комплексна проверка по ЗМИП на клиенти
❒ Продаване на автомобили втора употреба, придобити при ВОП, по марж у нас
❒ Включване на сделка по закупуване товарен автомобил в ГДД
❒ Фактура за митническо обработване на румънско пристанище на внесени от Китай компоненти
❒ Отчитане на разходи за транспортиране на закупено превозно средство от собственика до стопанската база на дружеството
❒ Предаване на външна ВиК мрежа на община и самоначисляване на ДДС
❒ Деклариране в Интрастат на доставки в Германия към швейцарска фирма
❒ Третиране по ЗДДС на доставка в Германия на продукция към швейцарска фирма
❒ Осчетоводяване на подновяване на лиценз за ползване на софтуер
❒ Деклариране в ГДД по чл 50 от ЗДДФЛ на доход в криптовалута
❒ Попълване на ОПР и баланс за фондация
❒ Третиране на сделка по консигнация на вина, закупени от Италия
❒ Ползване на данъчен кредит за закупен през септември 2020 г. апартамент
❒ Неиздаване на фискален бон при плащане с карта на покупки онлайн
❒ Място на доставка на услуги към ДЗЛ от САЩ и право на данъчен кредит
❒ Попълване на ГДД по чл 50 от лице с приходи от сделки на фондовата борса

Теорията ни подготвя за сблъсък с проблемите. Но практиката е това, което ни учи как да ги разрешаваме.

Направете своята предварителна заявка за „Книга на счетоводителя“ още сега и ще получите преференциална по-ниска цена.
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката"

3 + 8 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679