Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г.

,
Добавете в кошницата
2180 лева  (-35%)
1417 лева
2180 лева  (-35%)
1417 лева В наличност
Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019...
Година на издаване:
2019
ISBN:
978-619-7028-80-5
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Внимание! Изданието е на нова по-ниска цена - 21,80 лв. с ДДС (стара цена - 31,50 лв.)​

Своеобразно допълнение на книгата от 2018-та година "Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя" (вижте тук)

В книгата са анализирани и промени от 2019-та, които са все още актуални и се прилагат понастоящем. Ето няколко примера:


❍ Извършена е промяна в начина на удостоверяване на задълженията при прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства. До промяната чл. 264, ал. 2 от ДОПК изискваше при прехвърлянето продавачът да представи пред нотариуса документ от общината за платен данък за превозното средство и декларация, че не дължи, няма непогасени и подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други задължения свързани с моторното превозно средство. С изменението на тази разпоредба /обн. ДВ бр. 98/2018 г., в сила от 01.01.2019 г./ промяната се състои в това, че вместо документ от общината за платен данък върху превозното средство, нотариусът трябва да извърши проверка за това в системата за обмен на информация, поддържана от министерството на финансите по чл. 5а от ЗМДТ. 

❍ От 01.01.2019 г. в ЗКПО се въвеждат нови правила за данъчно третиране при лизингополучателя по договори за лизинг съгласно МСФО/ МСС. Въведен е нов чл. 11а във връзка с влизането в сила от 01.01.2019 г. на МСФО 16 Лизинг. 

❍ В чл. 209, ал. 2 от ЗКПО е въведена нова т. 6, която изчерпателно описва изискванията за реквизитите, които трябва да притежава образеца на ваучер за храна. Освен това са направени допълнения в чл. 209, ал. 3 относно изискванията към операторите на ваучери за храна - за отказ при издаване на разрешение. Промените са в сила за 2019 г. 

❍ С промяна на чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ е изменена данъчната ставка на окончателния данък по чл. 37 на 10% и по чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12, 14 и 15. Промяната е в сила от 01.01.2019 г. 

❍ Нов момент е определянето на годишния данък за превозните средства. За леките и товарните автомобили с маса до 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента: имуществен и екологичен и се определя с формули по чл. 55 от ЗМДТ.


В ръководството експерт Евгени Рангелов дава:
❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, в сила от 01.01.2019 г. и в Правилника за прилагането му /ППЗДДС/, в сила от 08.01.2019 г., с изключение на промените, свързани с отло¬женото начисляване на ДДС при внос /от 01.07.2019 г./
❍ Промени в ЗДДС
❍ Промени в ППЗДДС, в сила от 08.01.2019 г.
❍ Промени в закона за счетоводството в сила от 1-ви януари 2019 г.
❍ Въвежда се ново данъчно третиране за целите на ЗКПО на договорите за лизинг при условията на Международните счетоводни стандарти /МСФО/ при лизингополучателя
❍ Допълнение във връзка с годишната данъчна декларация
❍ Преобразуване на търговски дружества
❍ Прекратяване на търговско дружество с ликвидация
❍ Ваучери за храна
❍ Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък
❍ Нормата на чл. 50, ал. 4 се отменя
❍ В § 34 от ПЗР на ЗДДФЛ е включена преходна разпоредба
❍ Промени във връзка с годишната данъчна декларация
❍ Относно данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ
❍ Срокове за внасяне на данъците
❍ Други промени
❍ Коментар на промените в ЗМДТ
- Данък върху недвижимите имоти
- Данък върху превозните средства
- Патентен данък
- Такса битови отпадъци
- Коментар на промените в ЗАДС
- Данъчно задължени лица
- Документация и отчетност
❍ Коментар на промените в ЗДДС
- Вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4
- Начисляване на данъка при внос
- Условия за право на данъчен кредит
- Годишни корекции на ползван данъчен кредит
❍ Коментар, документиране и отчитане на промените в закона за корпоративното подоходно облагане
❍ Коментар, документиране и отчитане на промените в закона за данъците върху доходите на физическите лица

В книгата ще намерите и включени приложенията:
1. Списък на измененията и допълненията на данъчните закони, в сила от 01.01.2019 г.
2. Документиране и отчитане на данъка върху добавената стойност като допустим разход по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз
3. Ваучерите за конкретна цел: същност и функции, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
4. Предприятието като работодател при извършване на разходите за ваучери за храна
5. Начисляване на данъка върху добавената стойност за недвижими имоти и вещни права върху тях, при отчитане на сделките за замяна (бартер)
6. Промени в счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационния лизинг от 03.06.2019 г.
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Документиране и счетоводно отчитане на данъците: изменения и допълнения през 2019 г."

4 + 7 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679