Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя

,
Добавете в кошницата
2180 лева
2180 лева В наличност
Данъчен наръчник за счетоводителя: Документиране и отчитане на данъците
Страници:
320
Година на издаване:
2018
ISBN:
978-619-7028-75-1
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Данъчен наръчник за счетоводителя:
За
Документиране и отчитане на данъците
Без проблеми и санкции!

В ръководството Ви очакват разгледани множество законови разпроедби, все още приложими в счетоводната практика, като следните:

❐ В чл. 10 от ЗКПО се регламентира основната постановка, че счетоводните разходи се признават за данъчни цели, когато са документално обосновани чрез първичен счетоводен документ по смисъла на чл. 6 от Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. И чл. 10 от ЗКПО, и чл. 6 от ЗСч нямат промени след 2016 г.

❐ След промяната на ЗКПО от 2010 г. редакцията на чл. 16, ал. 1 доби следният вид: Когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат предвид тези сделки, някои тeхни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане. Чл. 16, ал. 1 от ЗКПО все още се прилага в този си вид.

❐ За разлика от уредбата на ЗКПО за данъчна регулация на отклонението от данъчно облагане, действаща до 2006 г., новата уредба на закона от 2007 г. предвижда отклонението да се коригира САМО чрез промяна размера на данъчния финансов резултат, т.е. увеличение на данъчната печалба или намаление на данъчната загуба. Корекцията, свързана с отклонението, се отразява по т. 1 на чл. 26 - като данъчна постоянна разлика, респ. по т. 11, когато става въпрос за скрито разпределение на печалбата. Чл. 26, т. 1 не е променяна, а т. 11 е въведена през 2008 г. От тогава нямат изменения.

❐ Като важен елемент на общите положения по ЗДДС следва да се посочат разпоредбите на чл. 10 и чл. 10а. Те третират случаи, които не са доставка на стока или услуга. Най-скорошните промени в чл. 10 са от 2017 г., а чл. 10а е въведен именно през 2017-та. Членовете все още се прилагат без други - по-скорошни - изменения.

❐ Чл. 128 от ДОПК дава възможност да се прихващат недължимо платени от лицата или недължимо събрани от НАП данъци и задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции за погасяване на изискуеми публични вземания.


А ето какво конкретно съдържа ръководството:
➜Експертни анализи и съвети по темите:
➜Общи положения по ДОПК, свързани с публичните вземания, където са включени анализи по:
❐Данъчно задължени лица и данъчна регистрация
❐Данъчни декларации
❐Съставяне, обжалване и отчитане на ревизионни актове
❐Административнонаказателни разпоредби
➜Документиране, деклариране и счетоводно отчитане на данъците по ЗКПО, където са включени анализи по:
❐Отчитане при сделки между свързани лица и при отклонение от данъчното облагане
❐Данъчни регулации при формиране на данъчния финансов резултат и определяне на данъка по годишната данъчна декларация
❐Отчитане на данъчни регулации, свързани с данъчни амортизируеми активи
❐Отчитане на корекции на счетоводни грешки и промени на счетоводната политика
❐Определяне на годишния финансов резултат и данъка. Счетоводно отчитане на данъка и отсрочените активи и пасиви
❐Отчитане на авансовите вноски
❐Отчитане на преобразуването на търговски дружества чрез: вливане, сливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма
❐Отчитане на данъка, удържан при източника
❐Отчитане на данъците върху разходите
❐Отчитане на алтернативните данъци
❐Административнонаказателни разпоредби
➜Отчитане на данъците върху доходите на физически лица, където за разгледани:
 
❐Документиране и отчитане на данъци и осигуровки от доходи на лица, работещи по трудови, извънтрудови правоотношения, като ЕТ и лица с друга стопанска дейност.
❐Окончателни доходи на местни и чуждестранни лица от дивиденти и ликвидационни дялове, други доходи.
➜Отчитане на местните данъци и такси, където са разгледани:
❐Отчитане на местните данъци
❐Отчитане на местните такси
❐Патентен данък
❐Туристически данък
❐Административнонаказателни разпоредби
➜ДДС: данъчни документи, декларации, счетоводно отчитане, аспекти по ЗКПО, където са разгледани:
❐Обекти на облагане и данъчно задължени лица при ДДС
❐Документиране и отчитане на ДДС при освободени доставки, ВОД и ВОП, внос на стоки, нулева ставка на ДДС
❐Отчитане на ДДС при първоначална регистрация и дерегистрация
❐Отчитане на ДДС при други случаи
❐Годишни и еднократни корекции на ползван данъчен кредит
❐Изисквания към съдържанието и отчитането на данъчните документи
❐Отчитане на ДДС по начет с ревизионен акт
❐Административнонаказателни разпоредби
➜Отчитане на разчетите с бюджета за акцизи и движението на акцизни стоки в данъчните складове, където са разгледани:
❐Определяне, начисляване и отчитане на акциз
❐Документиране и отчитане на режима "отложено плащане на акциз"
❐Отчитане на акциза в данъчните складове и при движение на акцизни стоки
❐Бандероли
❐Обезпечения
➜Други законови разпоредби, свързани с прилагането на данъчните закони и взаимоотношенията с бюджета на данъчно задължените лица
➜Становища, тълкувания и писма на НАП и други компетентни органи

Съставен от доказания експерт Евгени Рангелов, основната цел на изданието е да Ви посъветва как да документирате и осчетоводите данъците така, че да не Ви очакват проблеми и санкции. Не пропускайте да заявите Вашия екземпляр още днес!
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя"

2 + 4 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679