Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Административен процес - 8-мо издание

Административен процес - 8-мо издание
Добавете в кошницата
3488 лева
3488 лева В наличност
  С измененията в АПК от 2021 г. и тълк. р-я от 2021 и 2022 г., както и съществените...
Страници:
832
Година на издаване:
2022
ISBN:
9789542840497
Издател:
Сиела
Език:
Български
ДДС:
9%
 

С измененията в АПК от 2021 г. и тълк. р-я от 2021 и 2022 г., както и съществените промени в ЗАНН от 2021 и 2022 г.

Всеки учебник съдържа уникален код за достъп до електронен вариант на пълния текст.
Електронният вариант дава възможност при кликване върху съответните нормативни актове и съдебни решения да се отваря пълното им съдържание.
В учебника същественият материал само за студенти е обозначен с по-едър и различен тип шрифт. Текстът, който би представлявал интерес за практикуващи юристи, е даден в различен шрифт.

В учебника са детайлно анализирани важните промени в АПК, направени през 2021 г. и съдебната практика през 2021 и 2022 г. Отразени са влезлите в сила кардинални промени в ЗАНН през 2021 г. и промените през 2022 г., а също и най-новите промени в редица други закони като ЗУТ, електронните съобщения, ЗДП.

Предговор

Учебникът отразява действащото законодателство към края на септември 2022 г. Обхванати са многобройните про­мени в АПК през 2018 г. и тези от 2019, 2020 и 2021 г., както и цялостната реформа в Закона за административните нарушения и наказания през 2021 и 2022 г. Съобразена е редакцията към настоящия момент на редица закони, вкл. в Закона за нормативните актове, Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за движение по пътищата, Зако­на за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление и мн. др.

Наред с важни теоретични въпроси са разгледани и мно­жество интересни за практиката проблеми. Една от основните идеи на учебника е да подготви бъдещите юристи за тяхната успешна практическа дейност в областта на правото. Използ­ван е по-едър и различен шрифт, предназначен само за студен­ти, което позволява при подготовката си те да не се обременя­ват с подробности.

Използвана е и е разгледана критично актуална съдебна практика, в т.ч. тълкувателни решения и актове на Върховния административен съд от периода 2018–2022 г. Включени са нови решения на Конституционния съд, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Разгледани са и въпросите за административните актове, изда­вани при условията на извънредно положение и при епидемии. В учебника е отделено специално внимание на взаимодействи­ето между националния административен процес и европей­ския административен процес. Разгледано е и съотношението с административноправните норми на международното право.

Подробностите в дадена материя са дадени в по-малък шрифт, за удобство на студентите, които така ще могат евентуално да ги пропуснат и да се съсредоточат върху по-ос­новните понятия и проблеми. Докато за професионалистите, проблемите, дадени в дребен шрифт, определено може да са полезни в практиката.

Съществено преимущество на учебника е наличието на уникален код, който позволява достъп до пълния текст в елек­тронен вариант. Това дава възможност за удобно търсене и бърза работа. Съдебните решения и нормативните актове са маркирани и при кликване върху тях се открива пълното им съдържание. А това е от изключително значение за бързо бо­равене с материята, за пълнота на заключенията и илюстри­ране на теоретичните постановки с практически решения. По­нятията и тезите се възприемат най-пълно и лесно, когато са онагледени с примери от практиката.

Всяка година Европейската комисия дава добри оценки единствено за административното ни правораздаване. Една от основните причини за това е, че АПК е успешен кодекс. След създаването му, България се нареди трайно сред първите в Ев­ропа по бързина на административното правораздаване в ЕС. След мащабните промени в АПК през 2018 г. ЕК констатира, че България има най-бързото административно правораздава­не в ЕС за 2021 г. Проф. Кино Лазаров бе председател на ко­мисията по създаването на АПК, а проф. Иван Тодоров – един от четиримата говорители на комисията. Проф. Иван Тодоров бе и инициатор на мащабните промени в АПК през 2018 г.

Нашето убеждение е, че учебникът ще бъде определено полезен за студентите по право, а също и за практикуващите юристи.


За Автора

проф. д-р Кино Лазаров , проф. д-р Иван Тодоров -

Проф. д-р Кино Лазаров е доайен на административното право и процес в България. Той е бил съдия в Плевенския районен съд в продължение на девет години. После завършва редовна докторантура по административно право и административен процес в Института за правни науки при БАН под научното ръководство на акад. Петко Стайнов. През 1969 г. е привлечен като консултант във Върховния съд. От юни 1970 г. до януари 2006 г. е последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник II ст. и професор в същия институт. Ръководил е секцията по публичноправни науки на Института за държавата и правото към БАН и едноименния сектор към Единния център по науките за държавата и правото – обединяващ Правния институт към БАН и Юридическия факултет на СУ. Бил е и дългогодишен преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Има неколкократни специализации във Франция, а също и в други държави.

Автор е на над сто научни труда – монографии, учебници, студии и статии. Негови научни съчинения са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия.

Проф. Кино Лазаров е бил член на комисията по изготвяне на Конституцията. Като такъв той е един от основните радетели за възстановяване на Върховния административен съд в българската правна система. Участвал е в създаването на множество законопроекти. Той е един от основните автори на първия и втория Закон за административното производство (съответно приети през 1970 и 1979 г.), където за първи път в социалистическа държава се въвежда общата клауза за съдебното обжалване, съчетана с някои от основните принципи на административния процес във Франция. Проф. Лазаров е основният инициатор и председател на комисията по изготвяне на сега действащия Административнопроцесуален кодекс. Бил е председател на Комисията за изготвяне и на Административнонаказателен кодекс.

Бил е член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание.

Носител е на орден „Кирил и Методий“ I степен.

Проф. д-р Иван Тодоров е учил в Софийската математическа гимназия и е завършил Националната природоматематическа гимназия и Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“.

В БАН е защитил докторска дисертация с единодушие на специализирания научен съвет и на ВАК. Професорското му звание също е гласувано с единодушие от ВАК. Специализирал е в Университета в Южна Каролина и в правителствената Association for Overseas Technical Scholarship в Токио. Почетен гражданин е на гр. Колумбия – столица на щата Южна Каролина. Автор на 4 монографии, една от които е издадена в САЩ.

Иван Тодоров е бил член и докладчик на комисията по изготвяне на Проекта за Административнопроцесуален кодекс. Участвал е в работата на правната комисия на Народното събрание по приемането на Кодекса. Инициатор и член на работната група, изготвила проект за промени в АПК през 2016–2018 г., а също така и на работна група на ВАС по обсъждане на тези промени. Участва и в работата на Правната комисия на НС при приемането на промените в АПК през 2018 г.

Бил е неколкократно национален докладчик на Програмата на ООН за административна модернизация на Централна и Източна Европа.

Управляващ съдружник е на една от големите български адвокатски фирми – „Георгиев, Тодоров и Ко“ и два мандата е бил член на борда на директорите на най-голямата адвокатска фирма в Европа „Eversheds International“.

По време на своята практика Иван Тодоров е водил много от най-значимите административни производства и дела във връзка с тях (като приватизацията на Български морски флот, БТК, лиценза на втория и на третия GSM оператор, националния лиценз на Нова телевизия, концесията на летищата във Варна, Бургас, Пловдив и София, приватизацията на „Бояна филм“, дела на „Майкрософт“, на „Мицуи“ и др. в КЗК). Инициирал е шест дела в Конституционния съд и е участвал в успешното водене на едни от най-значимите арбитраж​ни и съдебни дела в други държави.

Проф. д-р Кино Лазаров
Проф. д-р Иван Т. Тодоров

Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Административен процес - 8-мо издание"

1 + 6 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679