Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

В електронен формат: Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси

Добавете в кошницата
2507 лева
2507 лева В наличност
В електронен формат: Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени...
Страници:
237
Година на издаване:
2023
ISBN:
978-619-7650-27-3
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
115 експертни решения за данъчно облагане, счетоводно отчитане и Наредба Н-18 - от 2023-та година:

Електронно ръководство „Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси“!СЪДЪРЖАНИЕ:

Експертни решения по данъчното законодателство

➯ 9 на сто ДДС ставка при продажба на сладкарски изделия
➯ ДДС ставка при префактуриране на обяд, предоставен от дружество, наело помещение в къща за гости
➯ Възстановен ДДС по погрешно въведена фактура
➯ Задължителна регистрация по ЗДДС за нова фирма, която ще извършва дистанционни продажби
➯ Корекции при сгрешена фактура от доставчик
➯ ДДС ставка при продажба на учебници
➯ Продажба на химически материали и глава 19а от ЗДДС
➯ Протокол при покупка на брашно и хляб
➯ Дерегистрация по ДДС на дружество, което вече не извършва еднородна дейност с друго дружество - свързано лице
➯ Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на лизингов автомобил към ФЛ
➯ Регистрация по ДДС преди издаване на фактура за комисионна услуга
➯ Издаване на фактура за аванс преди получаване на плащането
➯ Право на данъчен кредит за извършени СМР
➯ Прилагане на режим на облагане на маржа при препродажба на лек автомобил
➯ Корекция на данъчен кредит при пропаднала услуга към фирма, която вече е дерегистрирана по ДДС
➯ Фактуриране на авансово плащане за продажба на автомобил по маржа на цената
➯ Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда
➯ Корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на машина
➯ Регистрация по ДДС за българска фирма с дейност, изпълнявана главно в Словакия
➯ Ползване на данъчен кредит при покупка на автомобил на финансов лизинг, който впоследствие ще се отдава под наем
➯ Продажба на апартамент 1 година след покупката му
➯ Дължимост на ДДС при продажба на имот от лице на свободна професия с регистрация по ЗДДС
➯ Дата на данъчно събитие по подобрения върху нает имот
➯ Издаване на фактура по граждански договор от лице на свободна професия
➯ Корекция на данъчен кредит във връзка с пожар в заведение
➯ ДДС ставка за облагане на продажби на храна от снек бар
➯ ДДС ставка при предлагане на апартамент на хотелски принцип
➯ Фактуриране на нощувки с 9% ДДС, закупени и препродадени от ТОТУ с лиценз
➯ Двукратно начисляване на ДДС при закупуване на актив на лизинг
➯ Фактури за рент-а-кар на охранителна фирма и ДДС
➯ Регистрация по ДДС за частна детска градина при закупуване на франчайз
➯ Трупане на оборот за регистрация по ДДС при предоставяне на посредническа услуга на норвежка фирма
➯ Третиране по ДДС и осчетоводяване на продажби на автомобили и автокозметика
➯ Фактуриране на получени аванси от физически лица
➯ Издаване на кредитно известие от охранителна фирма във връзка с кражба на строителен обект
➯ Облагане по ЗДДС при продажба на талаш
➯ Регистрация по ДДС при предоставяне на услуга за щатски получател
➯ Регистрация по ДДС в Нидерландия при закупуване на акцизна стока от тамошен данъчен склад
➯ Отразяване на фактури, по които ДДС няма да се възстановява
➯ Задължение и срок за подаване на ДДС декларация при автоматична дерегистрация на ЕТ след смърт на собственика
➯ Фактуриране на транспортна услуга към адрес в Германия, когато стоката е предназначена за магазини в Германия и Нидерландия
➯ Равнение между ДАП и САП и попълване в ГДД
➯ Неприспаднат остатък по ГДД за 2018 г.
➯ Включване на паркинг в декларация по чл. 14 от ЗМДТ
➯ Данък при източника при получаване на услуги от датско адвокатско дружество
➯ Данъчно облагане у нас за сейшелска фирма с български собственик
➯ Последици при неиздаване на фактура за аванс за рeализирани СМР
➯ Включване в ГДД на суми, получени от продажба на 2 дълготрайни актива
➯ Право на данъчно облекчение по чл. 188 от ЗКПО за дружество, получило помощ от ДФЗ
➯ Данък при източника при обучение, проведено от служител на австралийско дружество
➯ Представяне в ГДД на платен данък по ЗДДФЛ във връзка с предметна награда
➯ Данъчни задължения във връзка с продажби през нидерландски склад на родна фирма
➯ Протокол по чл. 117 при продажба на софтуерни услуги от българско дружество с наето ФЛ от Индия
➯ Деклариране у нас на изплатен доход на лице, местно за Унгария
➯ Прилагане на СИДДО при получаване на консултантски услуги от австрийски гражданин
➯ Дължимост на окончателен данък при наемане на апартамент от румънец
➯ Деклариране на доход от наем при предоставяне на собствен недвижим имот през Airbnb и Booking
➯ Деклариране със справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на платени към ФЛ суми във връзка с договор за цесия
➯ Данъчно третиране и отчитане на закупуване на електромобил от румънско ФЛ
➯ Включване на ДМА, собственост на ФЛ, в стопанска дейност на негово ЕООД

Счетоводни експертни решения:

➯ Осчетоводяване на авансово плащане за покупка на материали
➯ Бракуване на химически материали преди продажбата им на символична цена
➯ Осчетоводяване на сума от продажби в САЩ през платформа Етси
➯ Счетоводни записвания при договор за експортен факторинг
➯ Фактуриране на такса във връзка с кредитна линия и договор за предоставяне на кредита
➯ Увеличаване на процент амортизация на машина в ДАП и САП
➯ Счетоводното отчитане и представяне във финансови отчети на незавършено производство
➯ Ежемесечна преоценка на вино при съхранение
➯ Счетоводни операции при продажба на дружествени дялове
➯ Прехвърляне на вземания на цесионер съгласно договор за продажба - счетоводни операции
➯ Осчетоводяване и прилагане на ЗДДС при игрални зали
➯ Документиране на услуга по отдаване на фирмен имот под наем през Booking
➯ Счетoводна грешка, свързана с разходна сметка
➯ Счетоводни операции за отчитане на разлика между фактура и получена сума след приспадане на комисиона
➯ Осчетоводяване на сделки по закупуване и последваща продажба на недвижим имот
➯ Осчетоводяване на наличие на оборудване и неговото връщане във връзка с предоставяне на услуга тестване на компоненти
➯ Счетоводно отразяване на сделка по паричен банков превод
➯ Продажба на вземане - фактуриране и счетоводни записвания
➯ Курс за превалутиране на разходи, направени в Украйна
➯ Завеждане на ФВЦ без разбивка на цени по отделни активи
➯ Отчитане на закупуване на лиценз за ползване на софтуер
➯ Счетоводни записвания за заприхождаване на закупено на лизинг МПС
➯ Начисляване на ДДС във връзка с получена сума от развален договор за финансов лизинг
➯ Съставяне на счетоводна справка и счетоводни записвания след отказан договор за наем на закупен на лизинг фирмен автомобил
➯ Третиране на сума, липсваща в касовата наличност, като скрито разпределение на печалбата
➯ Отписване на имот от амортизационен план при предоставянето му на ФЛ
➯ Амортизации на отдадено под наем паркомясто, собственост на ЕООД
➯ Начисляване на амортизации за дълготрайни активи на фирма с прекъсната дейност
➯ Отражение в ГДД на продажба на амортизиран актив
➯ Отчитане и завеждане на придобити сгради, ползвани за обезпечение на заем
➯ Корекция на счетоводна грешка във връзка с продадена част от сграда
➯ Продажба на ДМА под балансова стойност
➯ Заприхождаване на стока, внесена само с инвойс
➯ Осчетоводяване във връзка със закупуване на ДМА при преотстъпване на корпоративен данък
➯ Заприхождаване на вносни стоки по стойности от проформа инвойси
➯ Погрешно завеждане на стоки като дълготрайни активи
➯ Третиране на установени липси на материални запаси
➯ Осчетоводяване и основание за фактура при получена от ФЛ услуга
➯ Осчетоводяване при закупуване на стока и последващата ѝ продажба към свързано лице
➯ Осчетоводяване на възнаграждение за годишно приключване и съставяне на ГФО
➯ Счетоводни записвания при продажба на сграда на публичен изпълнител
➯ Прехвърляне на средства, внесени от собственици на дружество, за покриване на загуба
➯ Осчетоводяване на фактура за медицинска дейност от общопрактикуващ лекар
➯ Осчетоводяване на парични средства по договор за съвместна дейност между 2 ООД
➯ Отчитане на електронергия, потребявана и от фирмата, и от домакинството на ЕТ
➯ Счетоводно отчитане при префактуриране на разходи за ел. енергия с компенсации по РМС
➯ Отчитане на продажби на ФЛ, което отдава стая под наем през Airbnb
➯ Осчетоводяване при обезценка на стоки

Решения на казуси за Наредба № Н-18:

➯ Регистриране на електронен магазин и касов апарат при продажба на карикатури онлайн
➯ Отказ от използване на СУПТО
➯ Включване на продажби в стандартизиран одиторски файл
➯ Грешка при маркиране на сума на ПОС терминал
➯ Заплащане по фактура през ПОС устройство
➯ Регистрация и отчитане на продажбите на стоки от онлайн магазин
➯ Отчитане на продажби на онлайн магазин, заплатени чрез дебитни карти и чрез пощенски паричен превод

Не пропускайте да си осигурите експертни решения на реални казуси от практиката, с които можете да се сблъскате и Вие! Подгответе се за вярното им решаване преди това да стане!

За да получите своето е-ръководство:
 
1. Добавете продукта в кошницата за поръчки.
2. Попълнете данните си във формата за поръчка и метод на плащане.
3. Платете по банков път.
4. Ръководстово ще получите на имейла, който сте посочили при заявката. 

Внимание: Електронният вариант на изданието може да се инсталира само на компютър с операционна система Windows. Към момента ел. книга не може да се чете на Android. Имайте предвид, че като защитен продукт, книгата се отваря с код за активация, уникален за Вашето устройство. След като я инсталирате, ще Ви се отвори прозорче с уникален код, по който наш сътрудик ще Ви предостави код за активация. Този процес се прави само веднъж, при първоначалната инсталация на компютъра Ви, с цел защита авторските права на изданието. Няма ограничения за броя на компютърните устройства, на които ще инсталирате изданието.
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"В електронен формат: Счетоводно отчитане и данъчно облагане: сборник с решени казуси"

8 - 5 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679