Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

В електронен формат: Данъчните закони в практиката – решения на казуси

В електронен формат: Данъчните закони в практиката – решения на казуси
Добавете в кошницата
2507 лева
2507 лева В наличност
В електронен формат: Данъчните закони в практиката – решения на казуси
Страници:
292
Година на издаване:
2022
ISBN:
978-619-7650-11-2
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
"Данъчните закони в практиката - решения на казуси" - в електронен формат - най-новото счетоводно издание с готови решени казуси, актуални към юни 2022 г.!


Вижте какви експертни решения включва книгата:


Решения на казуси по ЗДДС:

❒ Третиране по ЗДДС на фактура за рекламни услуги от ФЛ от ЕС
❒ Начисляване на ДДС при брак във връзка с почистване на семена преди засяване
❒ Отчитане на фактура от румънски доставчик с български ДДС номер
❒ Отразяване на споразумение за повишаване на продажна цена
❒ Неначисляване на ДДС при продажба на апартамент на ФЛ
❒ Данък уикенд за мобилен телефон, ползван от председател на кооперация за служебни цели
❒ Отнасяне на мито по стоки, останали като мостри
❒ Регистрация по ДДС за медико-диагностична лаборатория
❒ Фактуриране на предоставяне на обучение към американска фирма
❒ Сертифициране на фирма като образователен център - промени във връзка с ДДС
❒ Регистрация по ЗДДС за ФЛ адвокат на свободна професия с договор за постоянна работа
❒ Третиране на сделка по закупуване на товарен автомобил от Швейцария и незабавната му продажба в Германия
❒ Учредяване право на строеж - данъчно третиране и регистрация по ДДС
❒ Регистрация по ЗДДС при предоставяне на езикови курсове към ЮЛ с ДДС номер и ЕИК от Великобритания
❒ Фактуриране на разходи за възнаграждения и осигуровки към фирма - майка при командироване на служители
❒ Ползване на пълен данъчен кредит при извършване само на облагаеми доставки от началото на 2022 г.
❒ Разходи за подобрение на нает имот между свързани лица
❒ Отразяване на тристранни операции във VIES-декларация
❒ Корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на ДМА
❒ Документална обоснованост на плащане на стари партиди за ел. енергия и вода
❒ Отчитане на приходи от продажби на тениски в САЩ, Европа и Азия
❒ Включване на начислено ДДС към разходи, които ще се фактурират от доставчици
❒ Право на данъчен кредит при инцидентно префактуриране на освободена доставка
❒ Отразяване на фактура към гръцки клиент, в която са посочени гръцки и български ДДС номер
❒ Третиране по ЗДДС на доставка в Кипър на закупени от словенска фирма стоки
❒ Анулиране на документирана неустойка
❒ Корекция на ползван данъчен кредит по разходи за ремонт и поддръжка на леки автомобили
❒ Отразяване на инвойс от ФЛ от ЕС, което няма данъчен номер
❒ Отчитане на фактура от 2021 г. за януари 2022 г.
❒ Регистрация по ЗДДС за адвокатско дружество
❒ Начисляване на ДДС при продажба на лек автомобил, закупен от немско ФЛ
❒ Нулева ДДС ставка в авансова фактура за продажба на лизингов влекач
❒ Регистрация по OSS при предлагане на стоки в България, Европа и трети страни
❒ Регистрация по OSS при продажби към ФЛ от ЕС, когато стоките се пращат от доставчик
❒ Продажба на имот, закупен през 1998 г. без ползване на данъчен кредит
❒ Подобрение на недвижим имот, отдаван от ФЛ към ЮЛ при ситуация на свързани лица
❒ Префактуриране на материали към подизпълнител на френска фирма, работещ у нас
❒ Фактуриране на част от издръжка на производство към фирма - майка
❒ Деклариране в система Интрастат на получаване на резервни части
❒ Регистриране по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС на бидони с гориво за задвижване на фирмени железопътни машини
❒ Изискване на амортизационен план от наследник на починал земеделски производител
❒ Учредяване право на строеж към ООД с двама съдружници
❒ Връщане на клиент на актив, пратен у нас от Хонг Конг за временно ползване
❒ Режим на облагане на транзитни продажби
❒ Корекция на ползван данъчен кредит при дарение на активи
❒ Задължителна регистрация по чл. 97а от ЗДДС за ФЛ, което отдава под наем недвижими имоти чрез чуждестранни платформи
❒ Облагане на търговия с криптовалута
❒ Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на стара сграда
❒ Основание за неначисляване на ДДС във фактура към норвежка фирма
❒ Корекция на данъчен кредит при безвъзмездно прехвърляне на трафопост
❒ Начисляване на ДДС във фактура към испанска фирма за услуга по приемане на строителни отпадъци
❒ Начисляване на ДДС при бракуване на продукция, която ще бъде изхвърлена от контрагент
❒ Документиране на предоставяне на мостри за участие на изложение
❒ Сторниране на неправилно включена в дневника за покупки митническа декларация
❒ Облагане с ДДС при дропшипинг продажби към ФЛ от ЕС
❒ Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на ДМА
❒ Закупуване на апартамент и гараж от новорегистрирано ЕООД и ползване на данъчен кредит
❒ Включване на ДДС във фактура за окончателно плащане на строителство на първи етап
❒ Третиране по ЗДДС на продажби към ДНЗЛ в Австрия и Великобритания
❒ Отразяване на фактура без ДДС за консултантски услуги от Камерун
❒ Кредитни известия по стари, незаведени в счетоводството на клиент, фактури
❒ ДДС ставка в протокол по чл. 117 във връзка с транспортна услуга от северно македонска фирма
❒ Основание за неначисляване на ДДС при продажба на пшеница към гръцка фирма
❒ Регистрация по ДДС в страна от ЕС, от която се доставят стоки до клиенти на българска фирма
❒ Начисляване на ДДС при закупуване на лек автомобил от Италия
❒ Регистрация по ЗДДС за психотерапевт
❒ Предоставяне на стрийминг и видео уроци - третиране по ЗДДС
❒ Третиране по ЗДДС на продажба на фериботни билети
❒ Фактуриране на аванси за коледни куверти
❒ Префактуриране на транспорт на продукция
❒ Посочване в дневника за продажби на фактури за услуги към трети страни
❒ Издаване на фактура с ДДС за отдаване под наем на лавандулово насаждение
❒ Регистрация по ЗДДС у нас на турска фирма
❒ Срок за подаване на заявление за регистрация по ДДС
❒ Отразяване на услуги към клиенти от ЕС и от трети страни
❒ Фактуриране на авансово плащане
❒ Момент на издаване на фактура за получено капаро
❒ Фактуриране на транспорт на стоки от България до Германия
❒ Отразяване на фактура от Сърбия за митнически такси
❒ Задължения по ЗДДС при получаване на рекламна услуга от английско дружество
❒ Отразяване на фактура за митнически транзит от Сърбия
❒ Отразяване на фактури за ремонт от чуждестранни фирми
❒ Искане за лихви при забавено възстановяване на ДДС
❒ Регистрация по ЗДДС за училище със собствени приходи
❒ Протокол по чл. 117 при получаване на услуги от ФЛ извън ЕС
❒ Префактуриране на консумативни разходи - ел. енергия, ВиК и топлофикация при отдаване на помещение под наем
❒ Прихващане на надплатено ДДС
❒ Наследяване на земеделски производител и регистрация по ЗДДС
❒ Продажби от фирма, регистрирана по ДДС в България и Германия и по OSS в България
❒ Протокол по чл. 117 във връзка с фактури за доставки на стоки от Испания
❒ Протокол по чл. 117 при услуги от ФЛ от и извън ЕС
❒ Включване на доставки на китайски стоки, пристигнали от Холандия, в оборот за регистрация по ДДС
❒ Приспадане на ДДС за закупени от ЕС стоки след регистрация по ДДС
❒ Начисляване на ДДС при продажба на стоки към гръцка фирма, изпращани към ФЛ и ЮЛ от ЕС

Решения на казуси по ЗКПО:

❒ Осчетоводяване на фактура за получаване на продукт с отстъпка като лоялен клиент
❒ Попадане на активи с различна данъчна амортизационна норма в една и съща категория
❒ Преотстъпване на корпоративен данък от земеделски производител и през следващи години
❒ Категория данъчни амортизируеми активи, към която спада закупен павилион
❒ Третиране на разходи за подаръци на служителите
❒ Признаване на разходи за осигуряване на вода и плодове за служители
❒ Признаване на разходи за работно облекло
❒ Признаване на данъчни цели на разходи за транспорт и нощувки при командироване
❒ Облагане с данък при източника на услуги от чужди ЮЛ
❒ Коригираща декларация по чл. 92 от ЗКПО за корекция на задължения за данъци
❒ Изплащане на печалба като дивидент на собственика
❒ Прилагане на СИДДО и данък при източника при покупка на нестандартен софтуер от Швейцария
❒ Ремонт на общинска помпена станция и изграждане на общински път от фирма
❒ Отписване на задължение по заем, който няма да бъде върнат
❒ Отчитане на разходи, направени във връзка с организиране на национален конгрес
❒ Данъци, дължими от съдружници, получили заеми от собственото си ООД
❒ Прилагане на специфичен режим на облагане при преобразуване чрез отделяне
❒ Третиране на дарение към община
❒ Признаване на разход по извънсъдебно споразумение
❒ Данъчно признаване на разходи за ел. енергия, ВиК и охрана на търговски обект
❒ Документално оформяне и данъчни последици при дарение от фирма към неин служител

Решения на казуси по ЗДДФЛ:

❒ Деклариране на доходи на управител с личен труд
❒ Облагане на доходи на ФЛ от договор за изработка към чешка фирма
❒ Удържане на окончателен данък при изплащане на наем за квартири в Германия
❒ Облагане на еднократна помощ при кончина на служител
❒ Попълване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 5-ма наемодатели при превеждане на наем на 6-то лице
❒ Признаване на разходи за наем и автомобил, използван за превозване на служители
❒ Пропуснато подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за разпределен дивидент
❒ Деклариране в справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на изплатени суми за придобиване на земи и сгради
❒ Деклариране и облагане на възнаграждения за консултантски услуги и посредничество
❒ Ползване на недвижим имот от ЕТ и ЕООД на лицето, придобило имота
❒ Деклариране на доход на ФЛ от предоставена консултантска услуга към ФЛ от Франция
❒ Наемане на недвижим имот срещу ремонт
❒ Облагане на българско лице при продажбата на украинското му дружество към фирма от Кипър
❒ Третиране на фактури за покупка на несвързани с производство стоки
❒ Облагане по ЗДДФЛ и ЗДДС на продажба на собствени движими и недвижими вещи от ФЛ
❒ Ползване на земеделска земя на ФЛ и ЮЛ под наем
❒ Ликвидационен дял от Швейцария
❒ Облагане на комисиона, получавана от ФЛ
❒ Данъчен статут на български гражданин на трудов договор у нас, който следва редовно в Германия
❒ Отдаване на личен апартамент под наем през Booking
❒ Облагане на доходи на ФЛ от онлайн валутна търговия
❒ Начислена лихва по дължим заем и попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
❒ Отразяване на продажба на земеделска техника от регистриран по ДДС ЗП

Решения на казуси по ЗМДТ:

❒ Внасяне на данък сгради за предходни години
❒ Определяне на отчетна стойност на имот, отдаден под наем, при подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ
❒ Документиране и облагане на дарения от ЮЛ и ФЛ от ИспанияЗа да получите своето е-ръководство:

1. Добавете продукта в кошницата за поръчки.
2. Попълнете данните си във формата за поръчка и метод на плащане.
3. Платете по банков път.
4. Ръководството ще получите на имейла, който сте посочили при заявката.Внимание: Електронният вариант на изданието може да се инсталира само на компютър с операционна система Windows. Към момента ел. книга не може да се чете на Android. Имайте предвид, че като защитен продукт, книгата се отваря с код за активация, уникален за Вашето устройство. След като я инсталирате, ще Ви се отвори прозорче с уникален код, по който наш сътрудник ще Ви предостави код за активация. Този процес се прави само веднъж, при първоначалната инсталация на компютъра Ви, с цел защита авторските права на изданието. Няма ограничения за броя на компютърните устройства, на които ще инсталирате изданието.

Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"В електронен формат: Данъчните закони в практиката – решения на казуси"

2 - 1 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679