Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

В електронен формат: Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство

В електронен формат: Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство
Добавете в кошницата
2507 лева
2507 лева В наличност
Най-новото експертно издание на РС Издателство е вече тук! С най-новите и актуални...
Страници:
328
Година на издаване:
2021
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Най-новото експертно издание на РС Издателство е вече тук! С най-новите и актуални казуси от 2021 г. – ТРЗ и осигуряване, счетоводство, данъци и ДДС!

✔️ За да имате експертно решение на Ваше разположение!
✔️ За да работите уверено и без страх от глоби!
✔️ Във всички ситуации!

Какви практически решения включихме в ръководството:

Трудови правоотношения:
✦ Съществува ли задължение за работодателя да индексира трудовите възнаграждения на работниците и служителите?
✦ Промяна на работно време
✦ Възлагане на изпълнение на втора длъжност по реда на чл. 259 от КТ
✦ Възнаграждение за личен труд на съдружник в ООД
✦ Преназначаване на служител на срочен договор на мястото на напуснал служител с постоянен
✦ Срочен трудов договор с работник за почистване на стъклени стени на сграда
✦ Корекция на фиш за заплата и попълване на декларация образец 1 при предписания от ИТ за изплащане на извънреден труд
✦ Промяна на втори трудов договор при прекратяване на основния
✦ Удържане на сума за невърнато работно облекло след напускане
✦ Назначаване на лице от Филипините на трудов договор за полагане на труд онлайн
✦ Изчисляване на възнаграждение за време на отпуск след преназначаване на 6 ч. с по-ниска заплата
✦ Зачитане на клас при късно представяне на трудова книжка
✦ Начисляване на клас за прослужено време по втори трудов договор Вписване на заплащане на нощен труд в трудови договори или допълнителни споразумения
✦ Сключване на втори трудов договор с работничка в отпуск по майчинство
✦ Ваучери за храна, непотърсени от служителите, които следва да ги получат
✦ Обучения за оказване на първа долекарска помощ и действия при пожар
✦ Клас прослужено време за назначен пенсионер
✦ Заместване на служител на длъжност продавач разносна търговия със свързан касов апарат
✦ Разлика в полагаеми почивки на шофьори на различни тежкотоварни автомобили
✦ Решение на общо събрание на работниците и служителите във връзка с раздаване на ваучери за храна
✦ Категория труд на машинист на асфалтополагаща машина
✦ Отразяване във ведомост на часове, отработени от командировани в Германия работници
✦ Командироване на шофьори в чужбина - удостоверение А1 и осигуряване
✦ Оформяне на отпуск на служителка във връзка с гледане на дете, спряно от училище във връзка с извънредното положение
✦ Неплатен отпуск за преподавател с втори трудов договор през участието му в служебния кабинет
✦ Ползване на платен отпуск от служител на 2 трудови договора
✦ Ползване на неплатен отпуск за гледане на внуче от служителка с 1 г. до пенсиониране
✦ Майчинство при работа по два трудови договора
✦ Прекратяване на трудови правоотношения
✦ Някои често допускани грешки при прекратяването на трудови правоотношения
✦ Прекратяване на трудовия договор при придобито право на пенсия от работника или служителя
✦ Прекратяване на трудов договор с пенсионер и брой заплати за изплащане
✦ Предизвестие за освобождаване на лице, придобило право на пенсия
✦ Третиране на втори трудов договор по чл. 111 от КТ при прекратяване на първия
✦ Напускане без предизвестие поради закъснение при изплащане на заплата
✦ Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване при ползван неплатен отпуск
✦ Освобождаване на лице на втори трудов договор на 4 часа
✦ Издаване на УП-2 и УП-3 за напуснал служител
✦ Предварителна закрила при уволнение на работник – член на европейски работнически съвет
✦ Прекратяване на трудов договор със служител, който не изпълнява задълженията си
✦ Защита на дружеството срещу упражняване на конкурентна дейност от бивш управител
✦ Подсъдност на трудов спор с клон
✦ Прекратяване на срочен трудов договор и подписване на безсрочен такъв веднага след това
✦ Прекратяване на срочен трудов договор по време на болничен
✦ Прекратяване на трудов договор със служителка, отказала да се върне на работа след майчинство
✦ Освобождаване на лице на изпитателен срок, което не се явява на работа

Осигуряване:
✦ Осигуряване на управител на ООД, осигурен на максималния доход в друга фирма
✦ Осигурителен доход на служител, който е в карантина заради COVID-19
✦ Осигуряване на лице, което ще предлага стаи за гости в къщата, в която живее
✦ Неправилно осигуряване като самоосигуряващо се лице в дружество, където лицето не е собственик или съдружник
✦ Коригираща справка за окончателен размер на осигурителен доход
✦ Осигуряване на чуждестранно лице с ДУК в ЕООД в България
✦ Промяна на осигуряване на СОЛ, когато СОЛ започне да получава доходи от личен труд и да се осигурява върху него
✦ Осигуряване на пенсионер, назначен по ДУК
✦ Плащане на осигуровки за период през 2011 г., през който лице е било ЕТ
✦ Граждански договор с дете на 7 г. за участие във филмов проект

Обезщетения:
✦ За някои практически аспекти от дейността на инспекцията по труда
✦ Предоставяне на болничен от 2019 г. след прекратяване на втори трудов договор през 2020 г.
✦ Болнични и обезщетения на лице, назначено на трудов договор с изпитателен срок, след трудова злополука
✦ Обезщетение за временна неработоспособност за пенсионер, работещ на 4 часа
✦ Обезщетение за по чл. 222 и чл. 224 за починало лице с право на ранно пенсиониране
✦ Обезщетение за оставане без работа за съкратен пенсионер
✦ Обезщетение за неизползван отпуск за лице, което има общ трудов стаж по-малко от 4 месеца
✦ Запор на обезщетение за оставане без работа след съкращение
✦ Обезщетение за пенсиониране на освободено лице, подало документи за пенсиониране преди прекратяване на трудовия договор
✦ Плащане на обезщетение за пенсиониране, когато лицето ще продължи да работи за същия работодател след пенсиониране
✦ Обезщетение за ненавременно представяне на болничен пред НОИ
✦ Обезщетение за неползван платен годишен отпуск при преназначаване на служител
✦ Заплащане на обезщетение за неползван отпуск от 2018 г.
✦ Определяне на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за лице, позвано платени и неплатени отпуски
✦ Плащане на обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудов договор за преназначаване

Счетоводство:
✦ Счетоводни записвания при изработване на врати за склад от фирмата, ползваща складовете
✦ Счетоводни записвания при изписване на материали и заприхождаване на мостри, изработени с материалите
✦ Отчитане на договор за безвъзмездна помощ от ДФ Земеделие
✦ Отчитане на постъпления по обезценено плащане
✦ Доставки на ИКТ услуги - счетоводни записи и допълнителни сметки в сметкоплана
✦ Признаване на разходи за текущи ремонти на амортизирани машини
✦ Включване в ОПР на разходи за закупуване на стоки, които в края на годината остават налични
✦ Неосчетоводени договори по парични заеми
✦ Счетоводни записвания при получаване на ИКТ ваучер Тип 2
✦ Осчетоводяване на каса на червено
✦ Счетоводни записвания при разплащания във връзка с предоставяне на право на строеж при по-ниска и по-висока от полагаемата квадратура
✦ Счетоводни записвания при данъчен резултат печалба заради данъчно непризнати разходи
✦ Осчетоводяване на бетонова настилка върху собствена за дружество земя
✦ Счетоводни записвания при получени средства по процедура Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
✦ Счетоводното отчитане на сделки на Нюйоркската фондова борса
✦ Определяне на разходи за ремонт на закупено помещение като подобрения на актив
✦ Отразяване на получена сума от спечелено дело във връзка с неплатена такса
✦ Осчетоводяване на скрито разпределение на печалбата
✦ Отчитане на разходи по бетониране на площадка във фирмен обект
✦ Осчетоводяване на бетонова площадка за измиване на собствени товарни автомобили
✦ Отговаряне на условия на § 1, т. 30 от ЗСч от дружество
✦ Осчетоводяване на плащания чрез ПОС терминал

ЗДДС:
✦ ДДС ставка при продажба на кафе и напитки за консумация извън заведение
✦ Изграждане на фотоволтаична ел. централа - право на строеж и на данъчен кредит
✦ Данъчна основа на ДДС при разпродажба на стока при закриване на магазин
✦ Третиране по ЗДДС на доставка на стока, произведена в Румъния, с фактура от гръцка фирма
✦ Документ за посочване в дневник покупки при възстановен аванс
✦ Начисляване на ДДС при доставка на отпадъци
✦ Включване на закупени активи в дневник за покупки след регистрация по ДДС
✦ Отразяване в ДДС дневниците на фактура от латвийско дружество
✦ Регистрация по ЗДДС за полско дружество във връзка с доставка и монтиране на цистерна
✦ Фактуриране на разходи за поддържане на имот, отдаден под наем срещу стопанисване
✦ Фактура за обновяване на софтуер с ДДС номер от Великобритания
✦ Корекция на ползван данъчен кредит за имот, отдаван под наем на физическо лице
✦ Обобщаване на продажби в отчет по чл. 119 от ЗДДС
✦ Фактури при покупка и продажба на автомобили втора употреба от ЕС и извън ЕС
✦ Отразяване на услуга, получена от фирма от Северна Ирландия
✦ Отразяване на установена липса на стоки в дневник и справка-декларация по ЗДДС
✦ ДДС във фактура при продажба на стока с транспорт EXW
✦ Предоставяне на услуга във връзка със софтуер към американска фирма, непредоставила документ за
✦ потвърждаване на стопанска дейност
✦ Корекция на погрешно издадени фактури
✦ Право на данъчен кредит при покупка на гориво за наета на оперативен лизинг кола, ползвана за нуждите на фирмата
✦ Внос на стоки от Корея директно в Италия, където ще се продават
✦ Документиране на доставка на материали за строително-монтажни работи в Германия
✦ Фактуриране на продажба на употребяван автомобил към ФЛ в Италия
✦ Отразяване на разход по фактури за гориво при транспортни услуги на територията на ЕС
✦ Осчетоводяване на късно предоставени фактури за покупка и продажба на машини от Германия
✦ Отчитане на лично ползване на служебен автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при закупуване
✦ Право на данъчен кредит за закупена кафе-машина, която ще се ползва от административния персонал на фирма
✦ Третиране на фактура от учебно заведение от ЕС
✦ Продажби чрез Амазон Франция през български ДДС номер
✦ Отдаване под наем на фирмен имот на свързано лице
✦ Регистрация по ЗДДС за посредник в сделка за закупуване на дялове на фирма
✦ Компенсиране на загуба и намаляване на печалба при нефактуриран наем на машини и съоръжения
✦ Грешка във фактуриране - начини за коригиране и последствия

ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, ЗМДТ, Наредба Н-18:
✦ Посредничество при предлагане на тол такси - документиране
✦ Облагане на продажби от ФЛ на алкохолни напитки през сайт на регистрирана по ДДС в Шотландия фирма
✦ Дублиране на задължения за данъци върху наем
✦ Регистрация по ЗДДС на ФЛ след продажба на земя
✦ Прехвърляне на апартамент от сграда с акт 14 на цена под данъчната оценка
✦ Данъчно признаване на безвъзмездни разходи при изпълнител на договор за разрушаване на сграда
✦ Участие на лихви по инвестиционен кредит в регулирането на слаба капитализация
✦ Задължение за извършване на тримесечни авансови вноски по ЗКПО
✦ Облагане на доходи от ДУК в България на управител на ЕООД, гражданин на Русия и Израел
✦ Облагане на доходи на ФЛ от фирмата му в Канада
✦ Облагане на закупуване на имот в чужбина
✦ Облагане на лице, което отдава стаи за гости в къщата, в която живее
✦ Облагане на отпуснат заем от управител на българско дъщерно дружество на естонско дружество майка
✦ Оформяне на захранване на каса от собственика на фирма
✦ Облагане на печалба, реализирана от панамско дружество, собственост на българско ЮЛ
✦ Удържане на данък от ФЛ пенсионер, предоставил помещение под наем на ЕООД
✦ Прилагане на Наредба № Н-18 при дропшипинг с прием на плащания през PayPal и Stripe
✦ Изплащане на дивиденти в брой към съдружници в ООД, което е собственик на ЕООД
✦ Завеждане на багер в САП и ДАП с амортизационна норма 10 на сто
✦ Касови бележки при разносна търговия
✦ Разпределяне на дивиденти от ЕООД в ООД, което е собственик на ЕООД
✦ Данъчно третиране на помощ по мярка 60 на 40 при фирма на патентен данък

Търговски закон:
✦ Деклариране в ТР на ДУК
✦ Регистрация на земеделски производител за търговска дейност
✦ Регистрация на фирма от ФЛ, препродаващо на части бракувани автомобили
✦ Задължение за изплащане на дивиденти след годишно приключване и подаване на ГДДЗа да получите своето е-ръководство:
 
1. Добавете продукта в кошницата за поръчки.
 
2. Попълнете данните си във формата за поръчка и метод на плащане.

3. Платете по банков път.
 
4. Ръководстово ще получите на имейла, който сте посочили при заявката. 


Внимание: Електронният вариант на изданието може да се инсталира само на компютър с операционна система Windows. Към момента ел. книга не може да се чете на Android. Имайте предвид, че като защитен продукт, книгата се отваря с код за активация, уникален за Вашето устройство. След като я инсталирате, ще Ви се отвори прозорче с уникален код, по който наш сътрудик ще Ви предостави код за активация. Този процес се прави само веднъж, при първоначалната инсталация на компютъра Ви, с цел защита авторските права на изданието. Няма ограничения за броя на компютърните устройства, на които ще инсталирате изданието. 
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"В електронен формат: Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство"

9 + 10 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679