Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Документиране и счетоводно отчитане на данъците:изменения и допълнения през 2019 г. - в електронен формат

Документиране и счетоводно отчитане на данъците:изменения и допълнения през 2019 г. - в електронен формат
,
Добавете в кошницата
1744 лева
1744 лева В наличност
В електронен формат: Документиране и счетоводно отчитане на данъците:изменения и...
Година на издаване:
2019
ISBN:
978-619-7028-80-5
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Своеобразно допълнение на книгата от 2018-та година "Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя" (вижте тук)

В книгата са анализирани и промени от 2019-та, които са все още актуални и се прилагат понастоящем. Ето няколко примера:


❍ Извършена е промяна в начина на удостоверяване на задълженията при прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства. До промяната чл. 264, ал. 2 от ДОПК изискваше при прехвърлянето продавачът да представи пред нотариуса документ от общината за платен данък за превозното средство и декларация, че не дължи, няма непогасени и подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други задължения свързани с моторното превозно средство. С изменението на тази разпоредба /обн. ДВ бр. 98/2018 г., в сила от 01.01.2019 г./ промяната се състои в това, че вместо документ от общината за платен данък върху превозното средство, нотариусът трябва да извърши проверка за това в системата за обмен на информация, поддържана от министерството на финансите по чл. 5а от ЗМДТ. 

❍ От 01.01.2019 г. в ЗКПО се въвеждат нови правила за данъчно третиране при лизингополучателя по договори за лизинг съгласно МСФО/ МСС. Въведен е нов чл. 11а във връзка с влизането в сила от 01.01.2019 г. на МСФО 16 Лизинг. 

❍ В чл. 209, ал. 2 от ЗКПО е въведена нова т. 6, която изчерпателно описва изискванията за реквизитите, които трябва да притежава образеца на ваучер за храна. Освен това са направени допълнения в чл. 209, ал. 3 относно изискванията към операторите на ваучери за храна - за отказ при издаване на разрешение. Промените са в сила за 2019 г. 

❍ С промяна на чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ е изменена данъчната ставка на окончателния данък по чл. 37 на 10% и по чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12, 14 и 15. Промяната е в сила от 01.01.2019 г. 

❍ Нов момент е определянето на годишния данък за превозните средства. За леките и товарните автомобили с маса до 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента: имуществен и екологичен и се определя с формули по чл. 55 от ЗМДТ.


В ръководството експерт Евгени Рангелов дава:
❍ Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, в сила от 01.01.2019 г.
❍ Коментар на промените в Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, в сила от 01.01.2019 г. и в Правилника за прилагането му /ППЗДДС/, в сила от 08.01.2019 г., с изключение на промените, свързани с отло¬женото начисляване на ДДС при внос /от 01.07.2019 г./
❍ Промени в ЗДДС
❍ Промени в ППЗДДС, в сила от 08.01.2019 г.
❍ Промени в закона за счетоводството в сила от 1-ви януари 2019 г.
❍ Въвежда се ново данъчно третиране за целите на ЗКПО на договорите за лизинг при условията на Международните счетоводни стандарти /МСФО/ при лизингополучателя
❍ Допълнение във връзка с годишната данъчна декларация
❍ Преобразуване на търговски дружества
❍ Прекратяване на търговско дружество с ликвидация
❍ Ваучери за храна
❍ Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък
❍ Нормата на чл. 50, ал. 4 се отменя
❍ В § 34 от ПЗР на ЗДДФЛ е включена преходна разпоредба
❍ Промени във връзка с годишната данъчна декларация
❍ Относно данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ
❍ Срокове за внасяне на данъците
❍ Други промени
❍ Коментар на промените в ЗМДТ
- Данък върху недвижимите имоти
- Данък върху превозните средства
- Патентен данък
- Такса битови отпадъци
- Коментар на промените в ЗАДС
- Данъчно задължени лица
- Документация и отчетност
❍ Коментар на промените в ЗДДС
- Вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4
- Начисляване на данъка при внос
- Условия за право на данъчен кредит
- Годишни корекции на ползван данъчен креди
❍ Коментар, документиране и отчитане на промените в закона за корпоративното подоходно облагане
❍ Коментар, документиране и отчитане на промените в закона за данъците върху доходите на физическите лица

В книгата ще намерите и включени приложенията:
1. Списък на измененията и допълненията на данъчните закони, в сила от 01.01.2019 г.
2. Документиране и отчитане на данъка върху добавената стойност като допустим разход по проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз
3. Ваучерите за конкретна цел: същност и функции, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС
4. Предприятието като работодател при извършване на разходите за ваучери за храна
5. Начисляване на данъка върху добавената стойност за недвижими имоти и вещни права върху тях, при отчитане на сделките за замяна (бартер)
6. Промени в счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационния лизинг от 03.06.2019 г.

За да получите своето е-ръководство:
 
1. Добавете продукта в кошницата за поръчки.
2. Попълнете данните си във формата за поръчка и метод на плащане.
3. Платете по банков път.
4. Ръководстово ще получите на имейла, който сте посочили при заявката. 

 
Внимание: Електронният вариант на изданието може да се инсталира само на компютър с операционна система Windows. Към момента ел. книга не може да се чете на Android. Имайте предвид, че като защитен продукт, книгата се отваря с код за активация, уникален за Вашето устройство. След като я инсталирате, ще Ви се отвори прозорче с уникален код, по който наш сътрудик ще Ви предостави код за активация. Този процес се прави само веднъж, при първоначалната инсталация на компютъра Ви, с цел защита авторските права на изданието. Няма ограничения за броя на компютърните устройства, на които ще инсталирате изданието. 
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Документиране и счетоводно отчитане на данъците:изменения и допълнения през 2019 г. - в електронен формат"

10 - 3 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679