Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Разходите на фирмата - сборник с решения на казуси

Разходите на фирмата - сборник с решения на казуси
Добавете в кошницата
3706 лева
3706 лева В наличност
НОВО експертно печатно издание с цели 107 решения на казуси, свързани с...
Година на издаване:
2024
ISBN:
978-619-7650-37-2
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
НОВО експертно печатно издание с цели 107 решения на казуси, свързани с осчетоводяване, данъчно облагане и третиране на разходите на фирмата!

Изцяло специализирано издание за Вас, уважаеми счетоводители, които всеки месец имате отговорността и нелеката задача да осчетоводите и третирате разходите на Вашите дружества!

Внимание: Книгата в момента е в процес на печат! Заявете я още днес и запазете своя екземпляр от първия тираж!


Вижте какви решения от експерти ще откриете в ръководството:

➯ Осчетоводяване за разходи по плащане във връзка с етажна собственост
➯ Отчитане на закупуване от физическо лице на парцел, включващ построена къща
➯ Отчитане на набрани разходи за придобиване на ДМА в сметка 613
➯ Признаване на разходи за транспорт и командироване на работници за изпълняване на СМР
➯ Третиране на разходи за лечение на съдружник в ООД
➯ Начисляване на ДДС върху приход от нощувки
➯ Салдо по счетоводна сметка във връзка с разходи за неизградена овощна градина
➯ Признаване на разходи във връзка с откраднати стоки
➯ Третиране на разходи по предоставяне на хранителни стоки на служители
➯ Третиране на разход за изготвяне на интериорен проект във връзка с офис
➯ Заприхождаване на закупен от Швеция камион, докаран до България от служители на дружеството
➯ Префактуриране на разходи по договор за правна помощ
➯ Признаване на разходи, свързани с наемане на чуждестранни сезонни работници
➯ Третиране на разходи за заплащане на лечение на служител
➯ Осчетоводяване на разходи във връзка с построяване на хале с предстоящо отдаване под наем
➯ Отразяване на разпределение като дивиденти на разходи за изплатени бонуси, осигурителни вноски и ДДФЛ на съдружници
➯ Третиране на разходи по обзавеждане на помещения, които се ползват като обучителен център за служители
➯ Третиране на разходи по командироване на служители във връзка със събития за клиенти
➯ Отчитане на разходи за ремонтиране на закупен имот с предстоящо отдаване под наем
➯ Признаване на разходи за диоптрични очила на служител
➯ Признаване за данъчни цели на разходи по командироване на управител белгиец, който няма договорни отношения с дружеството, което управлява
➯ Включване на глоби и представителни разходи в ОПР и баланс
➯ Признаване на преведени аванси за разход
➯ Признаване за данъчни цели на разходи на лице, назначено у нас, за пътуване от Куба до България
➯ Начисляване на ДДС при префактуриране на разходи за командировка
➯ Документално обосноваване на пакетна цена за посещение на конференция
➯ Осчетоводяване на фактури за разходи по карти мултиспорт
➯ Разходи за командироване на ФЛ по сила на договор с дружество, в което ФЛ е на трудов договор
➯ Данъчен кредит за надлимитна част на разходи за мобилни услуги на служители
➯ Признаване на разходи за наем на апартамент за командирован в Белгия работник
➯ Разходи за карти Мултиспорт и за покриване на комунални нужди на служители
➯ Непризнаване на ДДС върху разходи
➯ Признаване за данъчни цели на разходи за осигуровки и данъци на собственик на ЕООД
➯ Третиране на разходи за храна, предоставена по време на обучение
➯ Третиране на разходи за облекло на лектор като такива за работно облекло
➯ Данъчно третиране на неустойки и обезщетения
➯ Признаване за данъчни цели на разходи по загубено дело
➯ Отчитане на покупка на служебен телефон
➯ Фактури за възстановяване на разходи, направени във връзка с договор с щатска фирма
➯ Отразяване на разходи за консултантски услуги във връзка с получаване на финансова помощ по програма
➯ Преминаване към смесено ползване на фирмени автомобили
➯ Данъчен кредит при направа на шумна маркировка върху общински път към фирма
➯ Отчитане на изминати километри при международен превоз на товари
➯ Признаване на осчетоводени фактури през 2023 година като разход за 2022 година
➯ Възникване на данъчно събитие по префактуриране на ел. енергия към наемател
➯ Признаване на разходи за платен към НАП ДДС във връзка с пропуснат срок за задължителна регистрация
➯ Начисляване на данъци във връзка с представителни разходи и разходи за лични нужди
➯ Признаване на разходи по ЗКПО, отнасящите се за изминала година при издадени и осчетоводени фактури през настояща година
➯ Последици при неполучаване на ваучери за храна от служители в майчинство, дългосрочен болничен и неплатен отпуск
➯ Третиране на разходи за храна на служители във фирма
➯ Преобразуване на разходи за социални придобивки, получавани от СОЛ, в ГДД
➯ Отчитане на разходи за лични нужди, направени през фирмена кредитна карта
➯ Данъчно облагане на разходи във връзка с експлоатация на автомобил, използван за доставки
➯ Признаване на разходи за ремонт и горива на нает автомобил
➯ Третиране на разходи за транспорт на служители
➯ Нарушаване на принципа на общодостъпност при непредоставяне на ваучери на лица в неплатен отпуск и самоотлъчка
➯ Признаване на битови разходи за наети от Индия лица
➯ Признаване на разходи за ремонт на апартамент, използван като офис, който ще се отдава под наем на ФЛ
➯ Приключване на 2022 г. за дружество, разработващо софтуер
➯ Третиране на разходи към медицински специалист във връзка със събитие за повишаване на квалификация
➯ Признаване на разход по невъзстановено от Франция ДДС
➯ Признаване на разходи за превоз на служители от офис до обект на фирма
➯ Признаване на разходи за преместване на управител на дружество
➯ Ремонт на нает от ФЛ офис - третиране на разходи, право на данъчен кредит
➯ Признаване на хотелски разходи за проведен тийм билдинг
➯ Третиране на изплащане на маркетингов бонус като рекламна услуга
➯ Облагаемост на плащания за битови разходи на назначени лица от Индия
➯ Определяне на стойност на ваучери за храна, полагаеми на работници с различен брой отработени дни
➯ Данъчно третиране на разходи за лични автомобили, ползвани и за служебни цели
➯ Облагане на предоставяне на ATV под наем и право на данъчен кредит при разходи за поддръжка и експлоатация
➯ Право на данъчен кредит за разходи във връзка с нощувка по време на командировка
➯ Третиране на разходи за консумативи във връзка с безвъзмездно ползване на помещения от ЮЛНЦ
➯ Третиране на разходи, свързани със служебен автомобил на ЕТ
➯ Признаване на разходи за пътнически бус, закупен за превозване на служители
➯ Признаване за данъчни цели на разход по намаляване на стойност на дялове в дъщерно дружество
➯ Отчитане на разходи за наем, реализирани в срок на израждане на ФЕЦ върху нает поземлен имот
➯ Признаване на разходи за пътувания на съдружник в българско дружество, който е полски гражданин
➯ Отчитане като разход за суми, плащани на специалист от трета страна
➯ Признаване на разходи за ток, вода и отопление по нает имот
➯ Отписване на кредит, когато кредитополучателят евентуално ще бъде обявен в несъстоятелност
➯ Включване на счетоводна амортизация за автомобил при изчисляване на данък върху разходите
➯ Признаване на двукратно предоставяне на ваучери за храна на служители в един и същи месец
➯ Определяне на сума, призната като текущ разход за лихви за отчетния период при договор за финансов лизинг
➯ Третиране по данъчното законодателство на придобиване на луксозен джип
➯ Данъчно признаване на разходи за командировка на собственик с личен труд
➯ Третиране на разходи за карта за градски транспорт за служител
➯ Третиране на електронни ваучери като социален или присъщ разход
➯ Документиране на предоставяне на карти Мултиспорт на част от служителите
➯ Документиране на разходи за медицинско и свидетелство за съдимост
➯ Признаване на командировъчен разход
➯ Отнасяне на разходи за реклама към стойността на рекламирани имоти
➯ Право на ваучери за храна за членове на съвет на директорите
➯ Счетоводен документ за оформяне на разходи за изкупуване на дрехи втора употреба
➯ Непризнаване на разходи за плащане на стари задължения за данък сгради и такса битови отпадъци
➯ Признаване на разходи за самолетен билет и медицинска застраховка за управител във връзка с лечение
➯ Допълнително трудово възнаграждение за покриване на Интернет-разходите на дистанционно работещи служители
➯ Предоставяне на ваучери за храна за персонал на хотел с променлив брой на служителите през лятото по различни звена в дружеството
➯ Третиране на предоставяне на напитки за служители на еднодневни трудови договори
➯ Преустановяване на раздаване на ваучери за храна през конкретен месец
➯ Предоставяне на ваучери за храна само на работници от конкретни цехове
➯ Предоставяне на ваучери за храна пропорционално на отработени дни
➯ Предоставяне на ваучери за храна при непълно отработване на месец
➯ Предоставяне на ваучери за храна - при непълен отработен месец и за новопостъпили служители
➯ Общодостъпност на ваучери за храна със сума, базирана на реално отработените дни
➯ Въвеждане на ваучери за храна при съгласие на мнозинство
➯ Удръжки от трудовото възнаграждение за столово хранене
➯ Социални придобивки на служителите, различаващи се по сума

Освен готовите решения, в ръководството ще откриете и експертна разработка по темата "За някои принципи при признаването на счетоводни разходи за целите на облагането с корпоративен данък по ЗКПО".
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Разходите на фирмата - сборник с решения на казуси"

5 + 8 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679