Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Комплект Правилно прекратяване и правилно сключване на трудови договори

Комплект Правилно прекратяване и правилно сключване на трудови договори
Добавете в кошницата
4687 лева
4687 лева В наличност
Комплект Правилно прекратяване и правилно сключване на трудови договори
Страници:
354 + 448
Година на издаване:
2020
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Когато прекратите един служител, трябва да назначите нов.

За да си нямате проблеми с:
- шефовете
- колегите
- Инспекцията по труда,
и назначаванията, и прекратяванията трябва да за според закона.

На помощ в тази не лека задача Ви идват 2 ръководства в 1 комплект:

Правилно прекратяване на трудови договори и Правилно сключване на трудови договори

В тях експертите дават:
решения на казусите, които Ваши колеги вече срещнаха в работата си (и които Вие също сте срещали или може да срещнете)
и
практически съвети за по интересни теми, по които е важно да сте подготвени, защото са част от практиката Ви.


Какви конкретно заглавия включват ръководствата от комплекта?

В Правилно прекратяване на трудови договори Ви очакват решенията на казусите:
 Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 2 за напускащ пенсионер, получил обезщетение по чл. 222, ал. 3
✓ Оформяне на трудова книжка при прекратяване на трудов договор с пенсионер
✓ Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при напускащ служител, подал документи за пенсия
✓ Представяне на болничен преди напускане
✓ Освобождаване на лице с отпусната пенсия по време на болничен
✓ Основание за прекратяване на втори трудов договор за лице с предстоящо пенсиониране
✓ Срок за предизвестие по чл. 114 от КТ
✓ Отразяване на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
✓ Прекратяване на трудов договор със служителка с дете до 3 г.
✓ Освобождаване на лице с ТЕЛК поради влошено здраве
✓ Прекратяване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 със срок за изпитване 6 месеца на бременна служителка
✓ Вписвания в трудова книжка за работник с непълно работно време при прекратяване на трудовия договор
✓ Отказ за изплащане на обезщетение по чл. 222
✓ Назначаване на нов главен счетоводител преди напускане на предходен
✓ Удържане от последна заплата на сума за мобилен телефон, невърнат от напускащ служител
✓ Прекратяване на срочен трудов договор по време на болничен
✓ Определяне на неползван платен годишен отпуск за напускаща служителка
✓ Прекратяване на трудов договор с учител, придобил и упражнил право на пенсия
✓ Прекратяване на платен отпуск за служител в предизвестие
✓ Дисциплинарно уволнение на неявяващ се на работа служител
✓ Изчисляване на обезщетение за неползван отпуск при напускане
✓ Непотърсени трудови книжки на напуснали лица
✓ Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 по втори трудов договор
✓ Обезщетения при съкращаване на лице с упражнено право на пенсия
✓ Отпуск за служителка, подала предизвестие за напускане
✓ Прекратяване на срочен трудов договор по време на неплатен отпуск
✓ Брой дни на предизвестие за напускащ служител, назначен по чл. 114 от КТ
✓ Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд
✓ Възстановен служител, нежелаещ да се върне на работа
✓ Неявяване на служителка на работа
✓ Назначаване на уволнен служител на същата длъжност преди произнасяне на съда
✓ Изплащане на обезщетения при дисциплинарно уволнение
✓ Обезщетение при прекратяване на трудов договор поради сключване на договор за управление
✓ Обезщетение за възстановено от съда лице, уволнено повторно поради заболяване
✓ Обезщетение при прекратяване по чл. 71 от КТ
✓ Недействителен трудов договор поради липса на квалификация
✓ Задължително ли е изплащането на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ
✓ Дисциплинарно уволнение на бъдещ пенсионер
✓ Зачитане за осигурителен стаж за времето, за което е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
✓ Трудови книжки при три трудови договора едновременно
✓ Разлика между прекратяване по взаимно съгласие и едностранно
✓ Напускане без изработване на предизвестието
✓ Обезщетение при прекратяване на втори трудов договор
✓ Обезщетение при уволнение по чл. 71 от КТ
✓ Различен срок за предизвестие за работодателя и за служителя
✓ Период, за който се полага обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ
✓ Предизвестие по време на отпуск
✓ Закриване на предприятието по време на отпуск по майчинство
✓ Обезщетение при прекратяване на трудов договор по чл. 331 от КТ
✓ Напускане без предизвестие и не по взаимно съгласие
✓ Право на закрила от уволнение за трудоустроена
✓ Прекратяване на трудов договор по време на отпуск
✓ Закриване на предприятието и издаден болничен лист
✓ Подбор за съкращение в зависимост от квалификацията
✓ Прекратяване на трудово правоотношение и обезщетения от НОИ
✓ Срочен трудов договор и майчинство
✓ Прекратяване на трудово правоотношение поради промяна на работното място
✓ Обезщетение за безработица за 4 месеца при прекратяване на трудов договор
✓ Работа по два трудови договора, единият от които се прекратява
✓ Уволнение поради отказ за полагане на извънреден труд
✓ Право на едновременно обезщетение от работодателя и от НОИ за безработица
✓ Прекратяване на срочен трудов договор и отпуск по болест
✓ Промяна на трудовия договор, когато не се връща титуляр
✓ Постъпване в болница по време на предизвестие
✓ Уволнение със свидетели
✓ Право на обезщетение за безработица при уволнение по чл. 325 от КТ
✓ Предложение за прекратяване по чл. 331 от КТ по време на отпуск
✓ Обосновка за прекратяване на втори трудов договор
✓ Прекратяване на трудов договор по желание на служител по чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ
✓ Прекратяване поради забавяне на заплатите
✓ Уволнение поради заемане на длъжност за трудоустроен или бременна
✓ Прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 10 за служител, достигнал възраст за ранно пенсиониране
✓ Освобождаване на служителка без отработване на предизвестие
✓ Освобождаване на лице, назначеното по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ, по време на майчинство

Както и експертни свети за:
✓ Задължения на работодателите във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение
✓ Предварителната закрила при уволнение – практически проблеми
✓ Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата
✓ Материалноправни и процедурни аспекти на масовите уволнения
✓ Правни проблеми на подбора при уволнение


В Правилно сключване на трудови договори ще намерите решения на казусите:
✓ Признаване на клас прослужено време за служителка с 2 г. платено и 6 мес. неплатено майчинство 
✓ Назначаване на управител и счетоводител в консорциум
✓ Включване на допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в трудовия договор
✓ Начисляване на клас прослужено време след 1 година работа в новорегистрирано дружество
✓ Прекратяване на трудов договор за заместване при изтичане на болничен на титуляр, който ще излезе в отпуск след болничния
✓ Назначаване на заместник на служител с трудов договор за завършване на работа
✓ Повторно назначаване със срок на изпитване на служителка
✓ Назначаване на служител на втори трудов договор по време на платения му отпуск
✓ Назначаване на студенти на почасова работа като сервитьори
✓ Промяна на трудови договори при изменение на ръководство, структурата на звена и наименования на длъжности
✓ Искане за изплащане на обезщетение за неспазен срок на предизвестие
✓ Сключване на трудов договор с лице в 8-месечен неплатен отпуск
✓ Сключване на трудов договор при непредставена диплома за образование
✓ Назначаване на работник със заплата, под минималния праг, осигуряване върху прага
✓ Право на майчинство при прекратяване на един и сключване на друг трудов договор 
✓ Назначаване без трудов договор
✓ Закрила поради бременност на заместваща служителка
✓ Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване без отработване на предизвестие
✓ Сключване на трудов договор със стажант
✓ Работа при същия работодател по време на отпуск
✓ Брой работодатели, с които лице на половин работен ден може да сключи трудов договор
✓ Назначаване на заместваща учителка след пенсиониране на титулярната учителка
✓ Връщане на титуляр на работа преди изтичане на договора със заместващия
✓ Излизане по майчинство при сезонен трудов договор
✓ Оставане на срочен трудов договор при изтичане на 3 г. работа по такъв
✓ Разрешаване на неплатен отпуск на новоназначено лице без явяването му на работа
✓ Наемане на бивш служител на договор със срок за изпитване
✓ Изпитателен срок в допълнително споразумение за промяна на длъжността
✓ Прекратяване на срочен трудов договор малко след назначаване
✓ Назначаване на пенсионери на сезонна работа
✓ Записване на две длъжности в един трудов договор
✓ Клауза от трудов договор, забраняваща сходна работа след напускане
✓ Трудоустрояване на работник
✓ Спечелване на конкурсна длъжност от лице, назначено на същата до заемането ѝ с конкурс
✓ Срок на изпитване при държавни служители
✓ Писмено информиране на служител при изменение на трудовия му договор
✓ Сключване на групов трудов договор в областта на строителството
✓ Задължение за изготвяне на длъжностна характеристика
✓ Трудови правоотношения при отдаване на предприятие под наем
✓ Отказ за подписване на трудов договор с бюджетно предприятие 
✓ Назначаване на лице с инвалидност, но без ТЕЛК

Както и експертни препоръки по следните теми:
I. Възникване на трудовото правоотношение
II. Сключване на трудов договор
❍ Страни по трудовия договор
❍ Недействителност на трудовия договор
❍ Уведомяване на НАП за сключени трудови договори
ІІІ. Задължително съдържание на трудовия договор
IV. Видове трудови договори
❍ Трудов договор за неопределено време
❍ Срочни трудови договори
❍ Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време
❍ Трудов договор със срок за изпитване
❍ Трудов договор за допълнителен труд
❍ Трудов договор за краткотрайна сезонна работа
❍ Трудово правоотношение от избор или конкурс
❍ Срочен трудов договор за срока на дългосрочна командировка
❍ Трудов договор по чл. 405а КТ
❍ Трудов договор за надомна работа
❍ Трудов договор за работа от разстояние
❍ Трудов договор за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа
❍ Възстановяване на уволнен служител
V. Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
VІ. Допълнителни споразумения към трудовите договори
VIІ. Изменение на трудовия договор:
❍ Изменение на трудовия договор по взаимно съгласие на страните
❍ Изменение на трудовия договор поради производствена необходимост
❍ Изменение на трудовия договор поради престой
❍ Изменение на трудовия договор поради непреодолима причина
❍ Изменение на трудовия договор при командировка
❍ Изменение на трудовия договор при трудоустрояване
❍ Изменение на трудовия договор на бременни жени и кърмачки
❍ Изменение на трудовото правоотношение при изменение на трудовото възнаграждение
❍ Изменение на трудовото правоотношение поради изменение на страните по договора
VIIІ. Колективно предоговаряне и колективен трудов договор
ІХ. Разлика между трудов и граждански договор
X. Договор за управление и контрол - сключване, съдържание, осигурителни последици
XI. Сключване на трудови договори – примери

Не пропускайте да поръчате Комплекта! 
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Комплект Правилно прекратяване и правилно сключване на трудови договори"

6 + 7 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679