Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

Добавете в кошницата
3597 лева
3597 лева В наличност
Експертно ръководство за счетоводителите в направление земеделие:...
Страници:
208
Година на издаване:
2023
ISBN:
978-619-7650-26-6
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Експертно ръководство за счетоводителите в направление земеделие: "Счетоводство на предприятието със земеделска дейност" с безценните съвети и анализи не от кой да е, а от проф. д-р Стоян Дурин!

СЪДЪРЖАНИЕ:

❖ Основи на организацията на счетоводството

❖ Отчитане на основните производствени разходи и на приходите на предприятие със земеделска дейност
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на растениевъдството
➯ Отчитане на животновъдството
➯ Отчитне на спомагателна дейност
➯ Отчитане на общи разходи
➯ Отчитане на разходи и приходи за бъдещи периоди

❖ Отчитане на разходи, които са за сметка на приходите от продажбите
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на разходи за продажба на продукцията
➯ Отчитане на административни разходи

❖ Калкулиране на фактическата себестойност на продукцията от растениевъдството и животновъдството
➯ Обща постановка
➯ Калкулиране на фактическата себестойност при наличие на един основен продукт
➯ Калкулиране на фактическата себестойност при производството на един основен продукт и допълнителна продукция
➯ Калкулиране на фактическата себестойност при производството на няколко основни продукта с или без допълнителна продукция
➯ Калкулиране на търговската себестойност на продукцията

❖ Отчитане на разходи и приходи, които са за сметка на финансовия резултат
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на финансови разходи и финансови приходи
➯ Отчитане на разходи и приходи от преоценка на активи и пасиви

❖ Отчитане на текущи активи
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на парични средства
➯ Отчитане на материални запаси
➯ Отчитане на текущи биологични активи
➯ Отчитане на нетекущи активи, държани за продажба

❖ Отчитане на нетекущи активи
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на дълготрайни материални активи
➯ Отчитане на нематериални активи
➯ Отчитане на активи по лизинг
➯ Отчитане на активи по финансов лизинг
- Отчитане на активи по финансов лизинг при лизингодателя
- Отчитане на активи по финансов лизинг при лизингополучателя
- Отчитане на активи по оперативен лизинг
* Отчитане на активи по оперативен лизинг при лизингодателя
* Отчитане на активите по оперативен лизинг при лизингополучателя
- Отчитане на сделки с активи по обратен лизинг
* Отчитане на сделки по обратен лизинг при лизингодателя по финансов лизинг, който е и лизингополучател на активи по оперативен лизинг
* Отчитане на сделки по обратен лизинг при лизингополучателя по финансов лизинг, който е и лизингодател на активи по обратен лизинг
➯ Отчитане на амортизации на амортизируеми активи и на обезценки на активи и пасиви
➯ Отчитане на нетекущи биологични активи
➯ Отчитане на млади трайни насаждения
➯ Отчитане на нетекущи инвестиции /участия/
- Обща постановка
- Отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия
- Отчитане на инвестиции в съвместни предприятия
- Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия
- Отчитане на инвестиции в неконсолидирани структурирани предприятия
➯ Отчитане на инвестиционни имоти

❖ Отчитане на данъците
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на акцизи
➯ Отчитане на данъка върху добавената стойност /ДДС/
➯ Отчитане на данъка върху дохода /печалбата/
➯ Отчитане на данъци, удържани при източника
➯ Отчитане на данъци върху разходи
➯ Отчитане на данъка върху дохода на физиченски лица
➯ Отчитане на местни данъци и такси

❖ Отчитане на приходи и разходи по програми и фондове на Европейския съюз

❖ Отчитане на преобразуване и ликвидация на предприятие земеделска дейност
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на преобразуванена предприятия със земеделска дейност
- Отчитане на преобразуване на предприятия чрез тделяне
- Отчитане на преобразуване на предприятия чрез разделяне
- Отчитане на преобразуване на предприятия чрез вливане
- Отчитане на преобразуване на предприятоия чрез сливане
➯ Отчитане на ликвидация на предприятия

❖ Отчитане на собствения капитал
➯ Обща постановка
➯ Отчитане на основния капитал
➯ Отчитане на капиталови резерви
➯ Отчитане на финансови резултати

❖ Основи на финансово-счетоводния анализ на предприятията със земеделска дейност
➯ Обща постановка
➯ Показатели за платежоспособност
➯ Показатели за възвръщаемост на капитала
➯ Показатели за използване на ресурсите
➯ Показатели за пазарна оценка на акционерно предприятие
➯ Показатели за финансова структура
➯ Показатели за динамика

+ Приложения:
➯ Списък на приложимите счетоводни стандарти
➯ Схема на отчитане на растениевъдството
➯ Схема на отчитане на животновъдството

Осигурете си съветите на доайена на родното счетоводство проф. д-р Стоян Дурин!За автора на ръководството:
Проф. д-р Стоян Дурин

Регистриран одитор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател в УНСС - асистент, доцент и професор.
 
В периода 01 юни 1985 година до края на 2001 година е работил в Министерство на финансите като ръководител на методологията на счетоводството в Република България.
 
Проф. д-р Стоян Дурин е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор от 1991 година. Той е първият председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На този пост е два мандата - от 1996 до 2002 година. През 2011 година е избран за Почетен председател на ИДЕС.
 
Проф. д-р Стоян Дурин осъществява независим финансов одит в предприятия от всички отрасли в икономиката.
 
Има над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Превеждал е обучение на студенти и на счетоводители от практиката по "Финансово счетоводство", по "Международни стандарти за финансово отчитане" и по "международни одиторски стандарти".
 
Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990-2002 година.
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Счетоводство на предприятието със земеделска дейност"

9 - 2 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679