Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения

Добавете в кошницата
3379 лева
3379 лева В наличност
Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения
Страници:
298
Година на издаване:
2020
ISBN:
978-619-7028-87-4
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Уникално по рода си издание, посветено на темата за бюджетното счетоводство: Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения


Какво Ви очаква в съдържанието на изданието:

✦ Същност и класификация на разчетите

✦ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици от страна и чужбина
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици, плащанията по които се отчитат на касова основа в намаление на приходен §§ 24-04 от ЕБК 

✦ Счетоводно отчитане на разчетите с клиенти

✦ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала в бюджетните организации, които са включени в схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци 
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с персонала в бюджетните организации, които не са включени в схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци, в т.ч. и общините
➜ Счетоводно отчитане предоставянето на материални запаси на персонала или на суми към възнагражденията им Предоставяне на безплатно работно и униформено облекло на работниците и служителите 
- Предоставяне на безплатно работно и униформено облекло на работниците и служителите 
- Предоставяне на парични средства за представително облекло, регламентирано с нормативен акт 
- Счетоводно отчитане в детските градини на разходите за храна, която се консумира от децата, непедагогическия персонал и педагогическия персонал
- Предоставяне на стоково-материални запаси на персонала, като начин на погасяване на вече начислени задължения на бюджетната организация към него
- Предоставяне на ваучери за храна на персонала
- Заплащане от бюджетната организация на наем за жилището на служителя 
- Заплащане от бюджетната организация за транспорт на служителите 
➜ Счетоводно отчитане на персонифицирано вземане от персонала от установени липси 
➜ Отчитане на провизии за бъдещи плащания към персонала

✦ Счетоводно отчитане на разчетите със студенти и ученици

✦ Счетоводно отчитане на разчетите с подотчетни лица

✦ Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия
➜ Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания
➜ Счетоводно отчитане на вземанията от активирани гаранции
➜ Счетоводно отчитане на вземанията от концесии
➜ Счетоводно отчитане на вземанията от участия
➜ Счетоводно отчитане на вземанията от приватизация
➜ Счетоводно отчитане на вземанията/задълженията за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви
- Отчитане на вземанията от небюджетни предприятия и физически лица за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на вземанията от бюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на задълженията към бюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на задълженията към небюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми 
- Отчитане на задълженията към чуждестранни лица за възстановяване на средства по донорски програми 

✦ Счетоводно отчитане на разчетите за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации
➜ Счетоводно отчитане на вътрешните разчети
➜ Счетоводно отчитане на разчетите за данъци
- Счетоводно отчитане на разчетите за данъци върху доходите на физически лица
- Счетоводно отчитане на разчетите за данък добавена стойност
- Счетоводно отчитане на разчетите за данък върху приходите от стопанска дейност
- Счетоводно отчитане на разчетите за други държавни данъци
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с бюджетни организации от подсектор „Централно управление“ и общини
➜ Счетоводно отчитане на разчетите за осигурителни вноски
➜ Счетоводно отчитане на други разчети със социалноосигурителните фондове
➜ Счетоводно отчитане на други разчети с бюджетни организации

✦ Счетоводно отчитане на разчетите за временни безлихвени заеми и разчетите за постъпления и плащания между бюджетни организации
➜ Отчитане на временните безлихвени заеми 
➜ Отчитане на разчетите за поети осигурителни вноски и данъци 
➜ Отчитане на разчетите с бюджети и със сметки за средства от Европейския съюз за постъпления и плащания 
- Отчитане на събирането на приходи в полза на бюджетна организация чрез други бюджетни организации и лица
- Отчитане на извършването на разходи/придобиване на активи от бюджетна организация чрез други бюджетни организации и лица
- Отчитане на трансфери между бюджетни организации, когато сумите се събират чрез посредничеството на други бюджетни организации
- Отчитане на разчетите между отчетни групи „Бюджет“ и „СЕС“ при получаване и разходване на средства по програми и проекти, подлежащи на отчитане в отчетна група „СЕС“
➜ Отчитане на разчетите между бюджетни организации за временни депозити и гаранции 

✦ Счетоводно отчитане на други разчети – за лихви, временни депозити, гаранции и други чужди средства, с други държави, с Европейския съюз и международни организации, други дебитори и кредитори
➜ Счетоводно отчитане на задълженията по временни депозити, гаранции и други чужди средства
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с други държави
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с Европейския съюз и други международни организации
➜ Счетоводно отчитане на разчетите за лихви по вземания и задължения към Европейския съюз, други международни организации и държави и по други вземания и задължения
➜ Счетоводно отчитане на разчетите с други дебитори и кредитори
- Счетоводно отчитане на операциите по децентрализирано събиране от общински разпоредители на приходи на общината (Отчитане на постъпили такси в детска градина)

✦ Начисляване на провизии и корективи 
➜ Начисляване на провизии за задължения
➜ Начисляване на провизии за вземания
➜ Начисляване на корективи за вземания и за задължения 
- Начисляване на приходи и разходи в края на отчетната година и корективи за вземания и за задължения
- Начисляване на корективи за вземания и задължения от/към бюджетни организации 
➜ Начисляване на корективи за получени помощи и дарения
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения"

7 - 4 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679