Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство

Добавете в кошницата
3379 лева
3379 лева В наличност
✔️ За да имате експертно решение на Ваше разположение! ✔️ За да работите уверено...
Страници:
328
Година на издаване:
2021
ISBN:
978-619-7650-03-7
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
✔️ За да имате експертно решение на Ваше разположение!
✔️ За да работите уверено и без страх от глоби!
✔️ Във всички ситуации!

Какви практически решения включихме в ръководството:

Трудови правоотношения:
✦ Съществува ли задължение за работодателя да индексира трудовите възнаграждения на работниците и служителите?
✦ Промяна на работно време
✦ Възлагане на изпълнение на втора длъжност по реда на чл. 259 от КТ
✦ Възнаграждение за личен труд на съдружник в ООД
✦ Преназначаване на служител на срочен договор на мястото на напуснал служител с постоянен
✦ Срочен трудов договор с работник за почистване на стъклени стени на сграда
✦ Корекция на фиш за заплата и попълване на декларация образец 1 при предписания от ИТ за изплащане на извънреден труд
✦ Промяна на втори трудов договор при прекратяване на основния
✦ Удържане на сума за невърнато работно облекло след напускане
✦ Назначаване на лице от Филипините на трудов договор за полагане на труд онлайн
✦ Изчисляване на възнаграждение за време на отпуск след преназначаване на 6 ч. с по-ниска заплата
✦ Зачитане на клас при късно представяне на трудова книжка
✦ Начисляване на клас за прослужено време по втори трудов договор Вписване на заплащане на нощен труд в трудови договори или допълнителни споразумения
✦ Сключване на втори трудов договор с работничка в отпуск по майчинство
✦ Ваучери за храна, непотърсени от служителите, които следва да ги получат
✦ Обучения за оказване на първа долекарска помощ и действия при пожар
✦ Клас прослужено време за назначен пенсионер
✦ Заместване на служител на длъжност продавач разносна търговия със свързан касов апарат
✦ Разлика в полагаеми почивки на шофьори на различни тежкотоварни автомобили
✦ Решение на общо събрание на работниците и служителите във връзка с раздаване на ваучери за храна
✦ Категория труд на машинист на асфалтополагаща машина
✦ Отразяване във ведомост на часове, отработени от командировани в Германия работници
✦ Командироване на шофьори в чужбина - удостоверение А1 и осигуряване
✦ Оформяне на отпуск на служителка във връзка с гледане на дете, спряно от училище във връзка с извънредното положение
✦ Неплатен отпуск за преподавател с втори трудов договор през участието му в служебния кабинет
✦ Ползване на платен отпуск от служител на 2 трудови договора
✦ Ползване на неплатен отпуск за гледане на внуче от служителка с 1 г. до пенсиониране
✦ Майчинство при работа по два трудови договора
✦ Прекратяване на трудови правоотношения
✦ Някои често допускани грешки при прекратяването на трудови правоотношения
✦ Прекратяване на трудовия договор при придобито право на пенсия от работника или служителя
✦ Прекратяване на трудов договор с пенсионер и брой заплати за изплащане
✦ Предизвестие за освобождаване на лице, придобило право на пенсия
✦ Третиране на втори трудов договор по чл. 111 от КТ при прекратяване на първия
✦ Напускане без предизвестие поради закъснение при изплащане на заплата
✦ Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване при ползван неплатен отпуск
✦ Освобождаване на лице на втори трудов договор на 4 часа
✦ Издаване на УП-2 и УП-3 за напуснал служител
✦ Предварителна закрила при уволнение на работник – член на европейски работнически съвет
✦ Прекратяване на трудов договор със служител, който не изпълнява задълженията си
✦ Защита на дружеството срещу упражняване на конкурентна дейност от бивш управител
✦ Подсъдност на трудов спор с клон
✦ Прекратяване на срочен трудов договор и подписване на безсрочен такъв веднага след това
✦ Прекратяване на срочен трудов договор по време на болничен
✦ Прекратяване на трудов договор със служителка, отказала да се върне на работа след майчинство
✦ Освобождаване на лице на изпитателен срок, което не се явява на работа

Осигуряване:
✦ Осигуряване на управител на ООД, осигурен на максималния доход в друга фирма
✦ Осигурителен доход на служител, който е в карантина заради COVID-19
✦ Осигуряване на лице, което ще предлага стаи за гости в къщата, в която живее
✦ Неправилно осигуряване като самоосигуряващо се лице в дружество, където лицето не е собственик или съдружник
✦ Коригираща справка за окончателен размер на осигурителен доход
✦ Осигуряване на чуждестранно лице с ДУК в ЕООД в България
✦ Промяна на осигуряване на СОЛ, когато СОЛ започне да получава доходи от личен труд и да се осигурява върху него
✦ Осигуряване на пенсионер, назначен по ДУК
✦ Плащане на осигуровки за период през 2011 г., през който лице е било ЕТ
✦ Граждански договор с дете на 7 г. за участие във филмов проект

Обезщетения:
✦ За някои практически аспекти от дейността на инспекцията по труда
✦ Предоставяне на болничен от 2019 г. след прекратяване на втори трудов договор през 2020 г.
✦ Болнични и обезщетения на лице, назначено на трудов договор с изпитателен срок, след трудова злополука
✦ Обезщетение за временна неработоспособност за пенсионер, работещ на 4 часа
✦ Обезщетение за по чл. 222 и чл. 224 за починало лице с право на ранно пенсиониране
✦ Обезщетение за оставане без работа за съкратен пенсионер
✦ Обезщетение за неизползван отпуск за лице, което има общ трудов стаж по-малко от 4 месеца
✦ Запор на обезщетение за оставане без работа след съкращение
✦ Обезщетение за пенсиониране на освободено лице, подало документи за пенсиониране преди прекратяване на трудовия договор
✦ Плащане на обезщетение за пенсиониране, когато лицето ще продължи да работи за същия работодател след пенсиониране
✦ Обезщетение за ненавременно представяне на болничен пред НОИ
✦ Обезщетение за неползван платен годишен отпуск при преназначаване на служител
✦ Заплащане на обезщетение за неползван отпуск от 2018 г.
✦ Определяне на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за лице, позвано платени и неплатени отпуски
✦ Плащане на обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудов договор за преназначаване

Счетоводство:
✦ Счетоводни записвания при изработване на врати за склад от фирмата, ползваща складовете
✦ Счетоводни записвания при изписване на материали и заприхождаване на мостри, изработени с материалите
✦ Отчитане на договор за безвъзмездна помощ от ДФ Земеделие
✦ Отчитане на постъпления по обезценено плащане
✦ Доставки на ИКТ услуги - счетоводни записи и допълнителни сметки в сметкоплана
✦ Признаване на разходи за текущи ремонти на амортизирани машини
✦ Включване в ОПР на разходи за закупуване на стоки, които в края на годината остават налични
✦ Неосчетоводени договори по парични заеми
✦ Счетоводни записвания при получаване на ИКТ ваучер Тип 2
✦ Осчетоводяване на каса на червено
✦ Счетоводни записвания при разплащания във връзка с предоставяне на право на строеж при по-ниска и по-висока от полагаемата квадратура
✦ Счетоводни записвания при данъчен резултат печалба заради данъчно непризнати разходи
✦ Осчетоводяване на бетонова настилка върху собствена за дружество земя
✦ Счетоводни записвания при получени средства по процедура Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
✦ Счетоводното отчитане на сделки на Нюйоркската фондова борса
✦ Определяне на разходи за ремонт на закупено помещение като подобрения на актив
✦ Отразяване на получена сума от спечелено дело във връзка с неплатена такса
✦ Осчетоводяване на скрито разпределение на печалбата
✦ Отчитане на разходи по бетониране на площадка във фирмен обект
✦ Осчетоводяване на бетонова площадка за измиване на собствени товарни автомобили
✦ Отговаряне на условия на § 1, т. 30 от ЗСч от дружество
✦ Осчетоводяване на плащания чрез ПОС терминал

ЗДДС:
✦ ДДС ставка при продажба на кафе и напитки за консумация извън заведение
✦ Изграждане на фотоволтаична ел. централа - право на строеж и на данъчен кредит
✦ Данъчна основа на ДДС при разпродажба на стока при закриване на магазин
✦ Третиране по ЗДДС на доставка на стока, произведена в Румъния, с фактура от гръцка фирма
✦ Документ за посочване в дневник покупки при възстановен аванс
✦ Начисляване на ДДС при доставка на отпадъци
✦ Включване на закупени активи в дневник за покупки след регистрация по ДДС
✦ Отразяване в ДДС дневниците на фактура от латвийско дружество
✦ Регистрация по ЗДДС за полско дружество във връзка с доставка и монтиране на цистерна
✦ Фактуриране на разходи за поддържане на имот, отдаден под наем срещу стопанисване
✦ Фактура за обновяване на софтуер с ДДС номер от Великобритания
✦ Корекция на ползван данъчен кредит за имот, отдаван под наем на физическо лице
✦ Обобщаване на продажби в отчет по чл. 119 от ЗДДС
✦ Фактури при покупка и продажба на автомобили втора употреба от ЕС и извън ЕС
✦ Отразяване на услуга, получена от фирма от Северна Ирландия
✦ Отразяване на установена липса на стоки в дневник и справка-декларация по ЗДДС
✦ ДДС във фактура при продажба на стока с транспорт EXW
✦ Предоставяне на услуга във връзка със софтуер към американска фирма, непредоставила документ за
✦ потвърждаване на стопанска дейност
✦ Корекция на погрешно издадени фактури
✦ Право на данъчен кредит при покупка на гориво за наета на оперативен лизинг кола, ползвана за нуждите на фирмата
✦ Внос на стоки от Корея директно в Италия, където ще се продават
✦ Документиране на доставка на материали за строително-монтажни работи в Германия
✦ Фактуриране на продажба на употребяван автомобил към ФЛ в Италия
✦ Отразяване на разход по фактури за гориво при транспортни услуги на територията на ЕС
✦ Осчетоводяване на късно предоставени фактури за покупка и продажба на машини от Германия
✦ Отчитане на лично ползване на служебен автомобил, за който не е ползван данъчен кредит при закупуване
✦ Право на данъчен кредит за закупена кафе-машина, която ще се ползва от административния персонал на фирма
✦ Третиране на фактура от учебно заведение от ЕС
✦ Продажби чрез Амазон Франция през български ДДС номер
✦ Отдаване под наем на фирмен имот на свързано лице
✦ Регистрация по ЗДДС за посредник в сделка за закупуване на дялове на фирма
✦ Компенсиране на загуба и намаляване на печалба при нефактуриран наем на машини и съоръжения
✦ Грешка във фактуриране - начини за коригиране и последствия

ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, ЗМДТ, Наредба Н-18:
✦ Посредничество при предлагане на тол такси - документиране
✦ Облагане на продажби от ФЛ на алкохолни напитки през сайт на регистрирана по ДДС в Шотландия фирма
✦ Дублиране на задължения за данъци върху наем
✦ Регистрация по ЗДДС на ФЛ след продажба на земя
✦ Прехвърляне на апартамент от сграда с акт 14 на цена под данъчната оценка
✦ Данъчно признаване на безвъзмездни разходи при изпълнител на договор за разрушаване на сграда
✦ Участие на лихви по инвестиционен кредит в регулирането на слаба капитализация
✦ Задължение за извършване на тримесечни авансови вноски по ЗКПО
✦ Облагане на доходи от ДУК в България на управител на ЕООД, гражданин на Русия и Израел
✦ Облагане на доходи на ФЛ от фирмата му в Канада
✦ Облагане на закупуване на имот в чужбина
✦ Облагане на лице, което отдава стаи за гости в къщата, в която живее
✦ Облагане на отпуснат заем от управител на българско дъщерно дружество на естонско дружество майка
✦ Оформяне на захранване на каса от собственика на фирма
✦ Облагане на печалба, реализирана от панамско дружество, собственост на българско ЮЛ
✦ Удържане на данък от ФЛ пенсионер, предоставил помещение под наем на ЕООД
✦ Прилагане на Наредба № Н-18 при дропшипинг с прием на плащания през PayPal и Stripe
✦ Изплащане на дивиденти в брой към съдружници в ООД, което е собственик на ЕООД
✦ Завеждане на багер в САП и ДАП с амортизационна норма 10 на сто
✦ Касови бележки при разносна търговия
✦ Разпределяне на дивиденти от ЕООД в ООД, което е собственик на ЕООД
✦ Данъчно третиране на помощ по мярка 60 на 40 при фирма на патентен данък

Търговски закон:
✦ Деклариране в ТР на ДУК
✦ Регистрация на земеделски производител за търговска дейност
✦ Регистрация на фирма от ФЛ, препродаващо на части бракувани автомобили
✦ Задължение за изплащане на дивиденти след годишно приключване и подаване на ГДД
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство"

3 + 6 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679