Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

ТРЗ показател: Новини, решения, насоки - 24 месеца

ТРЗ показател: Новини, решения, насоки - 24 месеца
16680 лева В наличност
Абонирайте се за електронното ни ТРЗ списание и през следващите 24 месеца ще...
Формат:
Електронно списание
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
20%
Абонирайте се за електронното ни ТРЗ списание и през следващите 24 месеца ще получавате:

✓ нов брой на всеки петък с най-важното от ТРЗ областта
✓ новини, законодателни промени, обнародвания в ДВ, календар
✓ реални казуси и техните пълни актуални експертни решения (теми: осигуряване, трудови отношения, договори, командироване, заплащане на труда, работно време, условия на труд и мн. др.)
✓ право на 4 безплатни консултации по Ваш персонален проблем


Всеки брой съдържа актуални решения на казуси/ новини/ занонодателни промени. Абонаментния план важи 24 месеца след датата на заплащане. Консултациите си подарък може да използвате по всяко време през тези месеци, като зададете конкретен въпрос от областта на ТРЗ към нашите експерти! Имате право на цели 4 консултации!

Ето например какви експертни решения, анализи и новини получиха колегите Ви в брой 127 от 20.05:

✦ Подаване на декларация образец 6 с намаление на данъка
✦ Обсъждате се промени в Кодекса на труда
✦ Признаване на осигурителен стаж във връзка с ползване на отпуск при раждане на дете
✦ Предизвестие при пенсиониране - образец и експертно решение 
✦ Предвиждат болничен за родителите при карантина
✦ Промени в заплатите на служителите в държавната администрация
✦ Функционална подсъдност на трудовите спорове
✦ Среден осигурителен доход за страната за март 2022 г.
✦ Обжалване на наложени дисциплинарни наказания забележка и предупреждение за уволнение след прекратяване на трудовия договор
✦ Данъчно-осигурителен календар от 28-ми май до 5-ти юни 2022 г.


С абонамента си ще получите достъп и до 10 предходни броя на е-списанието, а именно:

Брой 126 от 13.05

✦ Предоставяне на ваучери за храна при непълно отработване на месец
✦ Назначаване на украинец с постоянно пребиваване 
✦ Постановление за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците
✦ Край на приема на заявки по проект – Заетост за теб
✦ Назначаване на трудов договор за дистанционна работа на лице с българско и италианско гражданство, живеещо в Испания
✦ Промени в Наредба 4 за нормиране и заплащане на труда
✦ Командироване на служители по чл. 121а, ал. 1, т. 1, б. б от КТ
✦ Признаване на период на следване за трудов стаж и професионален опит на преподавател
✦ Данъчно-осигурителен календар от 22-ри до 27-ми май 2022 г.

Брой 125 от 06.05
✦ Неупоменаване на сума за заплащане в граждански договор
✦ Ползване на почивни дни от лице, командировано в Германия
✦ Кои чужденци могат да работят у нас без разрешение или регистрация
✦ Обсъждат ново увеличаване на минималната заплата
✦ Превръщане на нощни часове в дневни при въведено СИРВ
✦ Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от дружество без лица по трудов договор
✦ Дисциплинарно наказание при неспазване на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза
✦ Промени в Кодекса на труда предвиждат възможност за съкратено работно време и дистанционна работа

Брой 124 от 29.04
✦ Покриване на критерии за издаване на удостоверения А1
✦ Разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт в една и в няколко държави от ЕС
✦ Промени в Закона за здравното осигуряване
✦ Освобождаване на лице с ТЕЛК по време на срок за изпитване
✦ Спиране на осигуряване на управител на ЕООД - чужд гражданин
✦ Забрана за осъществяване на конкурентна дейност
✦ Наредба 7 от 7 април 2022 г. за придобиване на квалификация по професията Здравен асистент
✦ Искане от работодател да се заплатят разноски по адвокатско възнаграждение

Брой 123 от 22.04
✦ Общодостъпност на ваучери за храна със сума, базирана на реално отработените дни
✦ Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
✦ Наредба 6 от 7 април 2022 г. за придобиване на квалификация по професията Програмист на изкуствен интелект
✦ Новият минимален осигурителен доход за 4000 СОЛ – вписан в системата на НАП
✦ Спиране на осигуряване като СОЛ 
✦ Дисциплинарно уволнение по време на болничен, за който работодателят не е информиран
✦ Забрана за налагане на дисциплинарни наказания на работници и служители в дуално обучение

Брой 122 от 15.04
✦ Здравно осигуряване на украинци с временна закрила, назначени на трудов договор
✦ Особености на договора за управление и на договора за управление и контрол на дружество
✦ Осигурителен доход на лице, работещо по 3 трудови договора, което е било в болничен
✦ Третиране на втори трудов договор по чл. 111 от КТ при прекратяване на първия 
✦ Относно признаването на COVID-19 за професионален риск
✦ Новите заплати в здравеопазването според новоподписания КТД
✦ Наредба № 5 от 7 април 2022 г. за придобиване на квалификация по професията „Камериер“
✦ Срок на изплащане на инвалидните пенсии
✦ Изискване за подписване на запис на заповед от новоназначени лица
✦ Дисциплинарно нарушение, извършено от учител (чл. 220 от ЗПУО)
✦ Среден осигурителен доход за страната за февруари 2022 г.

Брой 121 от 08.04
✦ Сключване на граждански договори на ФЛ с други ФЛ
✦ Декларация образец № 1 при договор за допълнителен труд 
✦ Осигурителен доход на СОЛ - ЕТ, който почти през цялата година е бил в болничен
✦ Промени в условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение
✦ Два месеца платен отпуск за бащите
✦ Нов Колективен трудов договор в сектора на здравеопазването до дни
✦ Недопускане на ползване на платен и неплатен отпуск
✦ Новите учителски заплати от 1-ви април 2022
✦ Връщане на работа на лице по майчинство на работа като член на СД

Брой 120 от 01.04
✦ Новата минимална заплата влиза в сила от 1-ви април
✦ Ползване на платен отпуск през първи месец на назначаване
✦ Ваучери за храна, непотърсени от служителите, които следва да ги получат 
✦ Прекратяване на договор със служителка, връщаща се от майчинство, когато фирмата вече не упражнява дейност
✦ Осигуряване на българи, работещи в Германия, на които е отказано удостоверение А1
✦ Ново удължаване на мярката 60 на 40
✦ Неподадени декларации ОКД-5 за съдружници в ООД
✦ За развитието на трудовото законодателство след обявяването на извънредното положение в България на 13 март 2020 г. – анализ и изводи

Брой 119 от 25.03
✦ Здравноосигурителни вноски при неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2 от КТ
✦ Осигуряване на управител на ООД, осигурен на максималния доход в друга фирма 
✦ Нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации обр. 1, 3 и 6
✦ Назначаване на шофьор товарен автомобил 12 и повече тона на срочен трудов договор
✦ Официално – 710 лева минимална работна заплата от 1-ви април 2022
✦ Санкциониране на служители, отказали да положат законосъобразно разпореден извънреден труд
✦ Отработване на предизвестието при напускане на работник или служител
✦ Предлагат създаване на онлайн регистър за неработещи и неучещи лица

Брой 118 от 18.03
✦ Инструкция 1022-40-2 от 02 март 2022 г. за съдържанието и реда за представяне в НОИ на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд
✦ Определяне на работно време при назначаване на студенти
✦ Промени в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
✦ Прекратяване на трудово правоотношение със заповед по чл. 326, ал. 1 – образец
✦ Задължителна застраховка трудова злополука 
✦ Възможно пренасочване на мярката 60 на 40 за помощ на бежанците от Украйна
✦ Над 250 консултирани украинци от бюрата по труда в България
✦ Какво се случва с руските пенсии в България?
✦ Междуседмична почивка при сумирано изчисляване на работното време
✦ Временна закрила и трудова заетост за украински граждани
✦ Данъчно-осигурителен календар от 22-ри до 28-ми март 2022 г.
 
Всичко това - напълно дистанционно! Без да излизате от офиса/ дома си!

От вас се изисква само да посочите имейл, на който да получавате електронното списание. Не забравяйте при промяна на електронния си адрес да ни информирате своевременно!

Полезнен и удобен ТРЗ показател: Новини, решения, насоки - заявете абонамент още днес! Абонаментът започва да тече от момента на заплащане на проформа фактурата!
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"ТРЗ показател: Новини, решения, насоки - 24 месеца"

4 + 10 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679