Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Съветник: Данъци и такси на моята фирма – комплект от 2 книги, 1700 + страници

13734 лева В наличност
Съветник: Данъци и такси на моята фирма – комплект от 2 книги, 2000 + страници
Страници:
1700+
Година на издаване:
2022
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, сделки с недвижими имоти, доставка на стоки, данъци - всичко това е неизменна част от Вашата работа като счетоводител. 

И често се питате как да постъпите в дадена ситуация, какви са промените в законите, как да ги приложите правилно?

Вече няма нужда да търсите информация поотделно за всяка тема в работата Ви, защото с 2-те книги от "Съветник: Данъци и такси на моята фирма" ще получите всичко необходимо накуп - промени, експертни анализи, решения, съвети и ценни напътствия в работата Ви - пълен обзор на всички данъчни закони с актуалните промени по тях към месец май 2022 г.!

В 2-те книги Ви очакват над 1700 страници, подредени и групирани по теми така, че да можете лесно да откривате всичко, което Ви е необходимо!

Ето и цялото съдръжание на книгите:


Доставки на стоки
:
➤ Третиране по ЗДДС при безвъзмездни доставки на стоки
➤ Класификация на лизинговите договори по ЗДДС
➤ Намалени ставки за облагане с данък върху добавената стойност, в сила от 1-ви юли 2020 г.
➤ Правила в ЗДДС при безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура публична държавна или публична общинска собственост, в сила от 1-ви януари 2020 г.
➤ Правила за облагане с ДДС при доставка на сграда, в сила от 1-ви януари 2020 г.
➤ Изискуеми документи за доказване на извършена ВОД
➤ Третиране по ЗДДС при продажба на стоки за трета страна, превозени до друга държава членка и на доставка на стоки с получател от ЕС, превозени до трета страна
➤ Промени в режима на вътреобщностните доставки от 01.01.2020 г. Съдебна практика
➤ Промени в третирането по ЗДДС на доставки на стоки и услуги във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС, в сила от 01.01.2021 г.
➤ Тристранни операции – същност, документиране и деклариране A 3
➤ Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване на стоки
➤ Вътреобщностно придобиване на стоки, които не пристигат на територията на България (чл. 62, ал. 2 от ЗДДС)
➤ Третиране по ЗДДС на последователни доставки на стока, в сила от 01.01.2020 г.
➤ Дистанционни продажби – нови правила, в сила от 01.07.2021 г. Режим в Съюза (OSS) и Режим „Внос“ (IOSS)
➤ Практически казуси по документиране, деклариране и отчитане на дистанционни продажби на стоки
➤ Доставки с помощта на електронен интерфейс – нови правила, в сила от 01.07.2021 г.
➤ Онлайн търговия чрез „dropshipping“
➤ Въпроси и отговори относно режима на складиране на стоки до поискване съгласно ЗДДС

Доставки на услуги:
➤ Условия за прилагане на намалена данъчна ставка при настаняване в хотели и подобни B 1
➤ Намалена ставка при настаняване – примери
➤ Прилагане на нулева ставка за доставки на свързани с внос услуги по чл. 36а от ЗДДС
➤ Данъчни аспекти на разходите за подобрения върху наети активи
➤ Прилагане и доказване на нулева ставка на ДДС при транспортните услуги
➤ Третиране по ЗДДС на ваучерите за конкретна цел
➤ Третиране по ЗДДС на ваучерите за храна по чл. 209 от ЗКПО, в сила от 01.01.2022 г.
➤ Място на изпълнение по доставка на юридически услуги по повод недвижим имот
➤ Място на изпълнение при доставка на услуга – общи положения
➤ Пътнически транспорт – място на изпълнение и облагане по ЗДДС
➤ ДДС – облагане на услугите по транспорт на стоки
➤ Данъчно третиране по ЗДДС на услуги, извършвани по електронен път
➤ Механизъм за обратно начисляване на данъка върху добавената стойност
➤ Обратно начисляване на данъка и издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС – примери

Освободени доставки:
➤ Прилагане на ЗДДС при сделки с криптовалути – преглед на административната практика на НАП C 1

Данъчен кредит:
➤ Данъчен кредит – общи положения. Понятие за данъчен кредит и право на приспадане на данъчен кредит
➤ Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрацията
➤ Общи положения. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит
➤ Право на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили
➤ Право на приспадане на частичен данъчен кредит
➤ Частичен данъчен кредит – коефициент на определяне и корекция
➤ Корекции на ползван данъчен кредит - общи принципи и приложими норми
➤ Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа, при разваляне на доставка и при промяна вида на доставката
➤ Корекции на ползван данъчен кредит при унищожаване, липси и брак на стока
➤ Корекции на приспаднат данъчен кредит при промяна в начина на използване на стока или услуга
➤ Корекции на ползван данъчен кредит при последваща доставка на стока или услуга
➤ Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит
➤ Корекция в увеличение на ползван ДК
➤ Преходен режим за увеличение на ползвания данъчен кредит във връзка с промените в чл. 79, ал. 8 от ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.
➤ Примери за годишни корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС
➤ Пример за корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС за недвижим имот
➤ Промени в ЗДДС, в сила от 1-ви януари 2020 г., относно корекциите на ползван или неползван данъчен кредит
➤ Съдебна практика относно правото на приспадане на данъчен кредит и условия за нейното прилагане
➤ Отговорност на лицата в случаите на злоупотреба с ДДС

Специфични режими:
➤ Специален ред на облагане при доставка на обща туристическа услуга – общи положения E 1
➤ Специален режим за облагане маржа на цената
➤ Специален режим за касова отчетност на ДДС
➤ Специални режими на регистрация и облагане по ЗДДС на доставки, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
➤ Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. – първа част
➤ Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. – втора част
➤ Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. – трета част
➤ Обхват и приложение на механизма за обратно начисляване на ДДС по доставки в страната
➤ Доставки на услуги, обхванати от системата OSS

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС:
➤ Формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС на заложна къща
➤ Кратък обзор на последните промени в режима за регистрация и дерегистрация по ЗДД
➤ Сумиране на обороти за регистрация при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече данъчно задължени лица
➤ Права и задължения по ЗДДС на наследниците при смърт на регистрирано физическо лице
➤ Приложение № 9 към чл. 77, ал. 4
➤ Приложение № 37 към чл. 119а

Документиране на доставките. Деклариране и плащане на данъка. Корекции на грешки:
➤ Особености при попълване на дневника за продажбите
➤ Наложен платеж – същност и третиране по ЗДДС
➤ Приложение на ЗДДС при продажба на лотарийни билети от разпространител
➤ Деклариране на електронните магазини за целите на ЗДДС. Регистриране и отчитане на продажбите извършени от тях
➤ Особености при попълване на Приложение № 6 от ППЗДДС „Справка за извършеното приспадане на ДДС”
➤ Особености при попълване на VIES декларация
➤ Особености при попълване на справка-декларацията по ч. 125,ал. 1 от ЗДДС
➤ Включване на ВОД, ВОП и тристранни операции в отчетните регистри по ЗДДС
➤ Специфични особености при нормалната процедура по прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС
➤ Процедура за ускорено възстановяване на данък по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС
➤ Корекция на грешно или неправомерно начислен ДДС при влязъл в сила ревизионен акт при доставчика и/или получателя

Административна практика по ЗДДС. Възстановяване на ДДС от ЕС:
➤ Кратък обзор на по-важните становища на НАП по прилагането на ЗДДС за 2020 г.
➤ Процедури за възстановяване на ДДС от ЕС и извън ЕС
➤ Използване на DKV-карти в международния транспорт

Корпоративен данък:
➤ Данъчно третиране по реда на ЗКПО при унищожаване на заболели животни
➤ Разходи за услуги, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО
➤ Прилагане на изискванията за документална обоснованост съгласно ЗКПО при извършване на търговия чрез интернет
➤ Последици по ЗКПО при липса на касова бележка съгласно ЗДДС и Наредба Н-18 от 13.12.2006 г.
➤ Данъчни регулации във връзка с промените в счетоводното законодателство относно отчитането на лизинговите договори
➤ Признаване на данъчни цели на разходи за командировка
➤ Данъчно третиране на счетоводни разходи, представляващи неизплатени доходи на физически лица
➤ Видове доходи на физически лица в обхвата на чл. 42 от ЗКПО
➤ Данъчно третиране по ЗКПО на биологични активи и селскостопанска продукция
➤ Регулиране на неизплатените задължения за целите на ЗКПО
➤ Регулиране за целите на ЗКПО на счетоводните приходи и разходи от преоценки и отписване на вземания
➤ Данъчно третиране на неизползвани компенсируеми отпуски (чл. 41 от ЗКПО)
➤ Режим за регулиране на слабата капитализация за данъчни цели
➤ Данъчен амортизационен план – същност на данъчния амортизационен план
➤ Данъчен амортизационен план – първоначално съставяне, начисляване на данъчни амортизации и последващо водене
➤ Третиране по ЗКПО на инвестиционни имоти
➤ Данъчно третиране на разходите за ремонт, изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост
➤ Пренасяне на данъчна загуба по реда на ЗКПО
➤ Третиране по ЗКПО на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС
➤ Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010)
➤ Процедура за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
➤ Корекции след срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
➤ Кратък обзор на по-интересната административна практика на НАП по ЗКПО за 2020 г.

Авансови вноски за корпоративен данък:
➤ Авансови вноски за корпоративен данък – изчисляване, деклариране и внасяне
➤ Промени на авансовите вноски и лихви при превишение на годишния на корпоративния данък над определените авансови вноски
➤ Нетни приходи от продажби по смисъла на ЗКПО

Преотстъпване на данък. Данъчни облекчения:
➤ Данъчните преференции за предприятия съгласно ЗКПО
➤ Липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения като условие за ползване на данъчни облекчения
➤ Данъчни привилегии, предвидени в ЗКПО
➤ Особености при определяне на данъчния финансов резултат и данъчни облекчения на юридическите лица - земеделски стопани
➤ Определяне настоящата стойност на активи за целите на преотстъпване на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за земеделски стопани. Неизпълнение на изисквания
➤ Данъчно облекчение за земеделски стопани по ЗКПО - съдебна и административна практика

Данък върху разходите:
➤ Данък върху представителните разходи по ЗКПО
➤ Облагане с данък върху разходите по ЗКПО на социалните разходи, предоставени в натурa
➤ Социални разходи, предоставени в натура по смисъла на ЗКПО – определения и критерии
➤ Какво означава критерият „общодостъпност” на социалните придобивки за целите на данъчното облагане?
➤ Допълнения към изискванията в ЗКПО относно образците на ваучерите за храна и към лицата, осъществяващи дейност като оператори на ваучери за храна
➤ Промени в режима за облагане по ЗКПО на ваучерите за храна по чл. 209 от закона, валидни за 2022 г.

Правила и процедури по ДОПК:
➤ Погасяване по давност на данъчни задължения
➤ Определяне на давностните срокове при данъчни ревизии
➤ 10-годишен давностен срок по ДОПК
➤ Сделки между свързани лица.

Активи на предприятието, предоставени за лично потребление. Отклонение от данъчното облагане:
➤ Сделки с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
➤ Oпределяне на пазарна лихва по заеми между свързани лица - нефинансови предприятия
➤ Определение за свързани лица. Анализ на практиката по прилагането на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ДОПК
➤ Данъчни регулации във връзка с промените в счетоводното законодателство относно отчитането на лизинговите договори
➤ Методите за определяне на пазарните цени и прилагането им в практиката на ВАС. Данъчно третиране по ЗКПО на договори за заем и наем между свързани лица
➤ Правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване съгласно
➤ Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
➤ Третиране по ЗКПО на разходите за ползване на активи за лични нужди - коментар
➤ Начисляване на ДДС при предоставяне за ползване на актив за лични нужди
➤ Промени ЗДДС от 01.01.2016 г. - лични нужди
➤ Облагане по ЗКПО на разходите в натура, свързани с лично потребление на служебни активи и персонал
➤ Голяма касова наличност по баланса или дивидент като скрито разпределение на печалбата
➤ Регулация на сделките между свързани лица и отклонение от данъчно облагане. Принцип на независимите пазарни отношения.
➤ Някои аспекти във връзка с проверките на НАП при значими количества материални запаси по балансите на предприятията спрямо размера на приходите от продажби
➤ Скрито разпределение на печалба – същност на понятието, данъчна регулация и примери за приложимост
➤ Вътрешногруповите услуги като средство за отклонение от данъчно облагане в практиката на ВАС
➤ Кратък обзор на глобалните мерки за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (т. нар план BEPS на ОИСР) и транспонирането им в българското данъчно законодателство
➤ Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми
➤ Отговорност на трети лица съгласно чл. 19 от ДОПК
➤ Кратък обзор на указаниe на НАП по прилагането на чл.19 от ДОПК

Данъци, удържани и внасяни от платеца на дохода:
➤ Процедура по годишно изравняване на данъка за доходи от трудови правоотношения
➤ Авансово облагане доходите на физически лица от наем, изплатени от предприятия и самоосигуряващи се
➤ Задължение за предоставяне на информация от платци на доходи със справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
➤ Справка чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ - образец
➤ Предоставяне на информация по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица по трудови правоотношения
➤ Справка чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ - образец
➤ Задължение за предоставяне на информация по чл. 73а от ЗДДФЛ

Облагане на ЕТ и приравнени на тях физически лица:
➤ Облагане доходите на физически лица – търговци по Търговския закон, но нерегистрирани като еднолични търговци
➤ Използване на лично имущество в дейността на едноличния търговец

Данъци, внасяни от получателя на дохода. Годишно облагане доходите и годишна данъчна Декларация:
➤ Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
➤ Корекции след срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
➤ Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице
➤ Данъчно облагане на придобити доходи от физически лица от продажбата на изработени от тях предмети или изделия и продадени по електронен път
➤ Облагане по ЗДДФЛ на доходи от сделки, свързани с отстъпено право на строеж срещу обезщетение
➤ Деклариране и облагане по ЗДДФЛ на доходи, получени от физически лица с наложен платеж
➤ Кратък обзор на по-важните становища на НАП по ЗДДФЛ за 2020 г. (окт. 2021)
➤ Данъчно облагане на доходи от криптовалута

Необлагаеми доходи. Данъчни облекчения:
➤ Някои особености при данъчното облагане на доходите на физическите лица от продажба на недвижими имоти
➤ Ползване на данъчно облекчение за дарения
➤ Ползване на данъчно облекчение за деца чрез работодателя
➤ Данъчните преференции за физически лица съгласно ЗДДФЛ
➤ Данъчни облекчения за физически лица по ЗДДФЛ
➤ Данъчно облекчение по ЗДДФЛ за подобрения и/или ремонт на недвижим
жилищен имот

Международно данъчно облагане:
➤ Облагане на дивиденти и на авторски и лицензионни възнаграждения, разпределени или платени между свързани дружества от различни държави - членки на ЕС
➤ Облагане по ЗДДФЛ на доходи от наем на чуждестранни физически лица, изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица
➤ Процедура за прилагане на СИДДО по отношение на доходите и имуществата на чуждестранните лица от източник в България
➤ Определение за действителен притежател на дохода - практика на ВАС
➤ Облагане на място на стопанска дейност при наличие на СИДДО

Данък върху недвижимите имоти:
➤ За някои задължения на предприятията по реда на ЗМДТ
➤ Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по ЗМДТ
➤ Данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ
➤ Такса за битови отпадъци по ЗМДТ - същност, задължени лица, основа за изчисляване, срокове за плащане и изключения
➤ Подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Данък върху превозните средства:
➤ Обекти, субекти, размер и срокове за плащане на данъка върху моторните превозни средства
➤ Декларация за притежавано превозно средство по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ
➤ МПС освободени от местен данък

Туристически данък:
➤ Облагане с туристически данък по ЗМДТ

Патентен данък:
➤ Облагане с патентен данък по ЗМДТ
➤ Облагане по ЗМДТ с данък върху таксиметров превоз на пътници

Данъчен календар:
➤ Промени в някои срокове през 2020 г., касаещи данъчни права и задължения, по повод извънредното положение, обявено поради пандемията COVID-19
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. януари 2022 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. февруари 2022 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. март 2022 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. април 2022 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. май 2022 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. юни 2022 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. юли 2022 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. август 2021 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. септември 2021 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. октомври 2021 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. ноември 2021 г.
➤ Данъчно-осигурителен календар за м. декември 2021 г.

Други задължения за счетоводители:
➤ Праг за опростено деклариране по системата Интрастат
➤ Задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Комплексна проверка
➤ Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията за целите на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Идентифициране на действителния собственик на капитала съгласно ЗМИП
➤ Задължение за изготвяне на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпиране на пари


 
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Съветник: Данъци и такси на моята фирма – комплект от 2 книги, 1700 + страници"

8 - 1 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679