Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Експертите решават: Данъчни казуси

Експертите решават: Данъчни казуси
Добавете в кошницата
3706 лева
3706 лева В наличност
Практическо издание с цели 134 готови експертни решения по вярното прилагане на...
Страници:
226
Година на издаване:
2024
ISBN:
978-619-7650-34-1
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Практическо издание с цели 134 готови експертни решения по вярното прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, Наредба № Н-18 и ЗОПБ, ДОПК и ЗМДТ!

Вижте пред какви ситуации се изправиха Вашите колеги и как ги разрешиха за тях експертите!

В ръководството ще откриете:

Решения по прилагането на ЗКПО

☑ Изтичане на давностен срок по чл. 37 от ЗКПО за плащане от 2017 г.
☑ Осчетоводяване на фактури за комунални услуги, които наемодател не желае да префактурира
☑ Категория за отнасяне на придобит ДМА
☑ Отписване на несъбираеми вземания
☑ Данък при източника върху комисиона на маркетингова агенция
☑ Санкциониране на нарушение във връзка със скрито разпределение на печалбата през 2019 г.
☑ Ликвидационни баланси за дружество, собственост на българско ФЛ и чуждестранно ЮЛ
☑ Амортизации при временно прекъсване на дейност на фирма
☑ Търговско представителство - данъчни декларации, отчети, водене на счетоводство
☑ Начисляване на окончателен данък във връзка с ремонтна услуга, оказана от чуждестранно ЮЛ
☑ Третиране по ЗКПО при отписване и опрощаване на кредити
☑ Данък при източника при получаване на консултантска услуга от шотландско лице
☑ Увеличение на разходи към свързано лице във връзка с маркетингови услуги и развитие на пазар в Албания
☑ Данък при източника за фактури за услуги от великобританско ЮЛ
☑ Отчитане на данък, удържан от възнаграждение за услуга, предоставена на фирма в Саудитска Арабия
☑ Облагане с данък при източника на платени такси за легализиране на документи и за сертификат за износ
☑ Намаляване на финансов резултат при преотстъпване на несъбираемо вземане по цесия
☑ Начисляване на санкция по ревизионен акт, която ще бъде възстановена
☑ Третиране на бракуване на консумативи
☑ Отражение върху финансовия резултат на опростен кредит от съдружник
☑ Отразяване на доставка на плат без фактура и митническа декларация за конкретната доставка
☑ Корекции в данъчна декларация във връзка възприет праг на същественост

Решения по прилагането на ЗДДФЛ

☑ Деклариране и облагане на продажба на имот в Гърция
☑ Деклариране на доходи от отдаване на стаи в къща за гости
☑ Третиране на доход от прехвърляне на право на придобиване на лизингов автомобил
☑ Нормативно присъщи разходи във връзка с хонорар за превод
☑ Данъчно облагане при намаляване стойност на дружествени дялове
☑ Деклариране на продажба на дарен апартамент
☑ Облагане на дарение на дялове в дружество в чужбина към друго, също чуждестранно, дружество
☑ Деклариране на доход от замяна на земеделски земи
☑ Облагане по ЗДДФЛ при апортиране на УПИ в капитала на дружество
☑ Деклариране на командировъчни пари на основание чл. 73, ал. 1 точка 4 от ЗДДФЛ
☑ Облагане на чужденец във връзка с отдаване на недвижими имоти под наем
☑ Деклариране на доход от граждански договор за българин, местно лице за данъчни цени на Германия
☑ Справки по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за ФЛ, отдаващи апартаменти под наем към фирма
☑ Облагане на доходи от прегледи на пациенти за ФЛ лекар
☑ Облагане на доходи на лице с двойно гражданство
☑ Регистриране на ФЛ като лице със свободна професия консултант
☑ Включване на осигурителни вноски в справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
☑ Деклариране на продажба на имот и незавършена къща от ФЛ

Решения по прилагането на ЗДДС

☑ Издаване на фактура за продажба на ДМА във връзка с покриване на задължения към НАП
☑ Търговия с химически торове от Гърция и подписване на ЧМР
☑ Регистрация по ДДС при наем на офис от ФЛ в държава от ЕС
☑ Облагаем оборот за регистрация по ДДС при продажби в ETSY
☑ Издаване на кредитно известие във връзка със сконто
☑ Начисляване на ДДС при продажба на имот, при чиято покупка не е ползван данъчен кредит
☑ ДДС във фактура за транспорт на закупени от австрийска фирма стоки, продадени впоследствие на турска фирма
☑ Третиране на доставка на закупени от Полша и Румъния стоки като ВОП
☑ Нулева ДДС ставка при организиране на концерти с продажба на билети
☑ Регистрация по OSS за дружество, предлагащо услуги по изработване на уеб платформи за ЮЛ от трети страни
☑ Отчитане на закупени от ФЛ мобилни апарати втора ръка
☑ Регистрация по ДДС при предоставяне на услуги за дружество от Турция
☑ Издаване на фактура за консултантска услуга към френска фирма
☑ ДДС ставки при издаване на фактури за туроператорски услуги
☑ Фактуриране на доставка на матрица, свързана с изработка на нестандартно изделие
☑ Издаване на фактура за материали, които ще се бракуват
☑ Корекция на ползван данъчен кредит при скрито разпределение на печалба
☑ Неотпечатване на фактури за дружеството издател
☑ Въвеждане на такса за плащания с дебитни и кредитни карти
☑ Корекция на данъчен кредит във връзка с отдаване под наем на апортиран недвижим имот
☑ Корекция при отразена в дневници за продажби грешна фактура
☑ Подаване на искане за възстановяване на ДДС
☑ Самоначисляване на ДДС при препродажба на телефонен трафик
☑ Начисляване на ДДС във връзка с ДИ към финансов отчет от аптека
☑ Коригиране на допусната грешка при изчисляване на валутен курс на фактура
☑ Основание за неначисляване на ДДС при доставка в Швейцария на части за якета, поръчани от немска фирма
☑ Издаване на документ във връзка с несъбираемо вземане по доставка
☑ Издаване на протокол по чл. 117 по фактура за транспорт от английска фирма
☑ Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на апартамент като освободена доставка
☑ Префактуриране на нощувка между свързани фирми
☑ Издаване на кредитно известие за недоставени стоки
☑ Отчитане на протокол към НЗОК във връзка с внос на лекарства
☑ Фактуриране на обща стойност на апартамент, който ще бъде готов през 2025 г.
☑ Фактуриране и плащане на ДДС при директна продажба в Белгия на закупени от Украйна стоки
☑ Самоначисляване на ДДС при закупуване на стока от Турция
☑ Продажба на УПИ и връщане на ползван данъчен кредит
☑ Издаване на протокол по чл. 117 във връзка с екскурзия до Франция
☑ Издаване на фактура на продажба на отпадъци
☑ Начисляване на ДДС при предоставяне на услуги във връзка с недвижим имот и префактуриране
☑ Определяне на място на изпълнение при продажба на електронни услуги
☑ Префактуриране на закупени карти за спорт между дружества - свързани лица
☑ Данъчни задължения във връзка с фактура за митнически услуги
☑ Включване в дневниците по ДДС на инвойси от Фейсбук от предходни години
☑ Включване на вече фактурирани суми в окончателна фактура във връзка с проектни дейности
☑ Самоначисляване на ДДС във връзка с абонамент за музикален сайт, собственост на израелска фирма
☑ Начисляване на ДДС при продажба на урегулиран поземлен имот
☑ Отчитане и начисляване на ДДС при предоставяне на нощувки без издаване на фактури
☑ Възстановяване на ДДС при дерегистрация по ДДС от прекъснала дейност фирма
☑ Регистрация по IOSS за фирма с предстоящи продажби в ЕС и у нас
☑ Регистрация по ДДС за медицински център с приходи от три дейности
☑ ДДС ставка във връзка с печат на материали за предизборната кампания
☑ Подаване на активи и материали в списък с налични активи при дерегистрация по ДДС
☑ Неначисляване на ДДС при фактуриране към немска фирма на съоръжение, закупено от Китай, което ще остане там
☑ Внос на стоки от САЩ през Нидерландия
☑ Третиране на сделка по изработка на съоръжение за финландски клиент
☑ Начисляване на ДДС при монтаж на съоръжение у нас за шведски клиент
☑ Третиране на фактуриране на сделка от един контрагент, но с доставка към друг
☑ Отразяване на фактура за самолетен билет за управител на дружество
☑ Третиране на две фирми като свързани лица
☑ Отразяване на фактура за закупуване на стоки от турска фирма
☑ Отписване на несъбираеми вземания
☑ Документиране и фактуриране на комисиона
☑ Място на изпълнение на доставки към ФЛ в ЕС и извън него
☑ Задължения по ДДС във връзка с получаване на фактури за услуги от Северна Ирландия и САЩ
☑ Издаване на протокол във връзка с доставка на стока от Австралия, пристигнала в Румъния
☑ Възстановяване на грешно преведена сума в размер на 160 хил. лв.
☑ Начисляване на ДДС при продажба на паркомясто за цена от 9000 лв. от управител на фирма без дейност от 2015 г.
☑ Приложимост на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС при предоставяне на рекламна услуга
☑ Фактуриране на комисиона във връзка с поръчки, обработвани през друго дъщерно дружество
☑ Ползване на данъчен кредит при покупка на имоти, които ще се продават или отдават под наем
☑ Данъчно събитие и изискуемост на данъка при фактурирана покупка на машини, чиято доставка предстои
☑ Посочване на данък за възстановяване в справка-декларация по ДДС
☑ Отчитане на подмяна на ограда от организация, регистрирана по Закона за вероизповеданията
☑ Проформа и окончателна фактура за продажба на електроматериали
☑ Издаване на кредитно известие през 2024 г. за доставка, която е трябвало да се осъществи през 2023 г.
☑ Данъчен кредит във връзка със закупуване на машина на финансов лизинг
☑ Издаване на фактура за наем на помещения за 4-годишен период
☑ Основание за неначисляване на ДДС във връзка с консултантска услуга към белгийско ДЗЛ
☑ Деклариране в справка-декларация по ДДС на продажба на негодни резервни части за скрап
☑ Префактуриране на разходи за заплати от дъщерно предприятие
☑ Третиране на продажба на сграда като освободена доставка
☑ Право на ползване на данъчен кредит за закупена от публичен изпълнител движима вещ
☑ Отразяване на фактура и протокол от доставчик, регистриран по специалния режим за касова отчетност
☑ Издаване на фактура във връзка със стоки, които ще се продават през Амазон във Великобритания
☑ Самоначисляване на ДДС при покупка на стока от румънска фирма

Решения по прилагането на Наредба № Н-18 и ЗОПБ

☑ Отчитане на предоставени масажи от ФЛ масажист със свободна професия
☑ Нарушение на ЗОПБ при усвояване на сума за лични нужди от ЕТ
☑ Издаване на касови бонове при продажба на стоки към румънски клиенти
☑ Включване на втора дейност към регистрация като свободна професия за ФЛ
☑ Третиране на касови бонове във връзка с неприети пратки

Решения по прилагането на ДОПК и ЗМДТ

☑ Третиране като свързани лица на ЕООД и ООД
☑ Деклариране при прилагане на СИДДО с искане за освобождаване по процедурата за разходи над 500 х. лв.
☑ Корекция на салдо по сметка 494
☑ Подаване на патентна декларация за ЕТ с дейност търговия


Не пропускайте да го поръчате още сега! Поучете се от опита на други счетоводители като Вас! 
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Експертите решават: Данъчни казуси"

7 - 1 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679