Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката

В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката
Добавете в кошницата
2180 лева
2180 лева В наличност
В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката
Страници:
228
Година на издаване:
2021
ISBN:
978-619-7028-96-6
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Колектив от експерти в областта нагледно представя как да се справим в трудни и необичайни ситуации от ежедневната ни работа с фирмите и тяхното обслужване.
Казусите са напълно актуални и реални, случили се на Ваши колеги през настоящата 2021-ва година.

В ръководството ще намерите експертни отговори на следните въпроси:

Счетоводни екпертни решения
✦ Признаване на приход от компенсация по схема 60 на 40
✦ Завеждане на върнат актив в САП и ДАП
✦ Сключване на договор между фирма и управителя ѝ за ползване на МПС на управителя
✦ Счетоводни записи за възстановени суми във връзка със съдебно дело
✦ Изготвяне на ГФО за 2020 г. при изчакване на Акт 16 за сграда
✦ Коригиране на редовно излизане на каса на червено
✦ Осчетоводяване на премии за съдружници
✦ Осчетоводяване на протокол за начисляване на ДДС по марж
✦ Счетоводни записвания при изплащане на ликвидационен дял на наследник
✦ Завеждане на мостри, получени от Великобритания
✦ Начисляване на амортизации за ДМА в сдружение с нестопанска цел
✦ Завеждане на сграда като актив при задържана гаранция
✦ Осчетоводяване на дарение към фондация в частна полза
✦ Отписване на несъбрани стари вземания от училище
✦ Счетоводни записвания при отписване на задължения
✦ Норми за хранене на животни
✦ Отчитане на средства от АЗ за назначени по програми на АЗ служители
✦ Третиране на ремонт на амортизиран трактор
✦ Период за признаване на приходи от безвъзмездна финансова помощ
✦ Счетоводни записвания за кредитно известние във връзка с бонус за продадени стоки
✦ Отстъпване на право на строеж
✦ Бракуване на амортизирана навигация при връщането ѝ при закупуване на нова
✦ Счетоводни записвания при договор за суперфиция и стартиране на продажба на апартаменти на зелено 
✦ Продължаване на дейност на счетоводно предприятие след излизане по майчинство на управителя със счетоводно образование
✦ Счетоводни аспекти на сделка по продажба през сайт на изпълнител
✦ Третиране на продажба на ОТУ при тристранен договор
✦ Осчетоводяване на разходи по отстраняване на теч в сграда, получила Акт 16
✦ Отчитане на разходи за транспортиране на закупено превозно средство от собственика до стопанската база на дружеството
✦ Валутен курс за заприхождаване на закупени от Китай материали
✦Осчетоводяване на подновяване на лиценз за ползване на софтуер
✦ Преоценка на получен аванс във валута
✦ Независим финансов одит за ГФО на дружество, произвеждащо ел. енергия
✦ Определяне на дължим корпоративен данък при грешки във възнаграждения, осигуровки и командировъчни
✦ Документиране на продажби на сувенири от ФЛ
✦ Неиздаване на касова бележка при продажба на стоки с наложен платеж
✦ Отнасяне на автобуси и товарни автомобили в категория данъчни амортизируеми активи
✦ Комплексна проверка по ЗМИП на клиенти
✦ Неиздаване на фискален бон при плащане с карта на покупки онлайн

Данъчни практически решения
✦ Облагане на доходи от покупко-продажба на акции
✦ Попълване на ГДД по чл. 50 от лице с приходи от сделки на фондовата борса
✦ Приспадане на загуба от 2019 г. и стойности за отразяване в ОПР, баланс и ГДД за 2020 г.
✦ Декларирaне на дарение от ФЛ
✦ Документиране на подизпълнителски услуги, предоставяни от чужди ФЛ
✦ Попълване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен наем за 3 месеца
✦ Признаване на разходи за наем на квартира и транспорт на работници
✦ Облагане на холандско ФЛ, получило възнаграждение от ДУК от българско ЮЛ
✦ Облагане на доходи на чуждестранни ФЛ, изплатени у нас
✦ Признаване за данъчни цели на разходи за командировки на съдружник с личен труд
✦ Дейност на клон на чуждестранен търговец у нас и промени в глава XX от ЗКПО
✦ Отдаване на сграда под наем без заплащане между свързани лица
✦ Облагане на заплата от Швейцария на швейцарец, местно лице за данъчни цели у нас
✦ Попълване на декларация по чл. 50 за самоосигуряващо се лице
✦ Попълване на Приложение 3 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
✦ Данъчно облагане на разходи за наем за назначен чуждестранен специалист
✦ Оформяне на разходи във връзка с програма за лоялност на служители
✦ Данъчно признаване на финансов разход от продажба на дялове
✦ Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО
✦ Продажба на ДМА под остатъчна стойност
✦ Деклариране от ФЛ в ГДД на прехвърлено право на строеж срещу апартаменти
✦ Окончателен данък при получаване на услуги от ЧЮЛ от Русия
✦ Лихва по заем, отпуснат от дружество на единия му собственик
✦ Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за изплатени суми към консултанти
✦ Включване на сделка по закупуване товарен автомобил в ГДД
✦ Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на доход в криптовалута
✦ Попълване на ОПР и баланс за фондация

ДДС практически решения
✦ Регистриране на дропшипинг продажби към американски и австралийски клиенти
✦ Годишен отчет, различен от общата сума на месечните отчети от ЕТАФП
✦ Отчитане на протокол за брак при непризната рекламация
✦ Протоколи по чл. 117 за доставка на препарат от Китай при внос от френска фирма
✦ Основание за самоначисляване на ДДС при ползване на Booking.com като посредници
✦ Съставяне на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобили на аукцион
✦ Начисляване на ДДС при продажба към фирма от Люксембург, но с доставка у нас
✦ Издаване на фактури в процес по регистрация по ДДС
✦ Отразяване на фактури за дистанционни продажби
✦ Документиране на възстановен аванс след отказване от покупка на апартамент
✦ Право на данъчен кредит за разходи по нает фирмен автомобил
✦ Отразяване на фактура за закупен от Франция лаптоп
✦ Третиране на продажба на услуга по фериботен превоз от Франция до Великобритания
✦ Начисляване на ДДС при предоставяне на софтуерни услуги към фирма от Великобритания
✦ Внос на стоки от Великобритания
✦ Включване на безвъзмездна финансова помощ в облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
✦ Самоначисляване на ДДС за покупка от китайска фирма при фактура с полски ДДС номер
✦ Включване във фактура на безплатен, съпътстващ покупката, продукт
✦ Третиране на доставка и монтаж на инсталация като ВОП
✦ Регистрация по ДДС за дружество с договор с чешка фирма
✦ Фактуриране на транспортна доставка от държавна граница до вносител
✦ Включване на субсидии, получени от ЗП, в оборот за регистрация по ДДС
✦ Документиране на възстановена глоба
✦ Данъчна основа при замяна на сграда и УПИ с автосервиз и прилежаща към него земя
✦ Регистрация по ЗДДС за фирма, продаваща рекламни материали на нерегистрирана по ДДС фирма от ЕС
✦ Начисляване на ДДС във фактури към фирми от Великобритания
✦ Получаване на плащания за извършени услуги през PayPal - фактуриране и самоначисляване на ДДС
✦ Начисляване на ДДС във фактури за продажби към ФЛ от Англия
✦ Невъзстановено ДДС от покупка на резервни части в Гърция
✦ Документиране на продажба на мебели, закупени от Италия, в Русия
✦ ДДС ставка на продажби от кафене, консумирани на място и извън него
✦ Начисляване на ДДС във фактура към британско ФЛ със свободна професия
✦ Себестойност на автомобил втора употреба, купен от Италия
✦ Продаване на автомобили втора употреба, придобити при ВОП, по марж у нас
✦ Фактура за митническо обработване на румънско пристанище на внесени от Китай компоненти
✦ Предаване на външна ВиК мрежа на община и самоначисляване на ДДС
✦ Третиране по ЗДДС на доставка в Германия на продукция към швейцарска фирма
✦ Третиране на сделка по консигнация на вина, закупени от Италия
✦ Ползване на данъчен кредит за закупен през септември 2020 г. апартамент
✦ Място на доставка на услуги към ДЗЛ от САЩ и право на данъчен кредит
✦ Отразяване на фактури от посредничество по сделка за продажба на стоки
✦ Продаване на амортизирана моторна шейна като освободена доставка
✦ Издаване на фактура за капаро, платено за покупка на ателие и част от УПИ
✦ Издаване на фактури за предоставени апартаменти срещу право на строеж
✦ Прехвърляне на право на строеж от ФЛ към фирма срещу обезщетение
✦ Регистрация по ЗДДС при продажба на акции от ФЛ, което не е ЕТ
✦ Отчитане на приходи на лични лекари във връзка с епидемичната обстановка
✦ Деклариране в Интрастат на доставки в Германия към швейцарска фирма
✦ Бартер на автомобили между две дружества
✦ Кредитно известие за направено прихващане от аванс

Теорията ни подготвя за сблъсък с проблемите. Но практиката е това, което ни учи как да ги разрешаваме.

За да получите своето е-ръководство:
 
1. Добавете продукта в кошницата за поръчки.
 
2. Попълнете данните си във формата за поръчка и метод на плащане.

3. Платете по банков път.
 
4. Ръководстово ще получите на имейла, който сте посочили при заявката. Внимание: Електронният вариант на изданието може да се инсталира само на компютър с операционна система Windows. Към момента ел. книга не може да се чете на Android. Имайте предвид, че като защитен продукт, книгата се отваря с код за активация, уникален за Вашето устройство. След като я инсталирате, ще Ви се отвори прозорче с уникален код, по който наш сътрудик ще Ви предостави код за активация. Този процес се прави само веднъж, при първоначалната инсталация на компютъра Ви, с цел защита авторските права на изданието. Няма ограничения за броя на компютърните устройства, на които ще инсталирате изданието.
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката"

8 - 4 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679