Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката

В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката
2507 лева В наличност
В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката
Страници:
228
Година на издаване:
2021
ISBN:
978-619-7028-96-6
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Колектив от експерти в областта нагледно представя как да се справим в трудни и необичайни ситуации от ежедневната ни работа с фирмите и тяхното обслужване.
Казусите са напълно актуални и реални, случили се на Ваши колеги през настоящата 2021-ва година.

В ръководството ще намерите експертни отговори на следните въпроси:

❒ Коригиране на редовно излизане на каса на червено
❒ Протоколи по чл. 117 за доставка на препарат от Китай при внос от френска фирма
❒ Основание за самоначисляване на ДДС при ползване на Booking.com като посредници
❒ Съставяне на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобили на аукцион
❒ Начисляване на ДДС при продажба към фирма от Люксембург, но с доставка у нас
❒ Декларирaне на дарение от ФЛ
❒ Отчитане на протокол за брак при непризната рекламация
❒ Определяне на дължим корпоративен данък при грешки във възнаграждения, осигуровки и командировъчни
❒ Право на данъчен кредит за разходи по нает фирмен автомобил
❒ Издаване на фактури в процес по регистрация по ДДС
❒ Отразяване на фактури за дистанционни продажби
❒ Документиране на възстановен аванс след отказване от покупка на апартамент
❒ Годишен отчет, различен от общата сума на месечните отчети от ЕТАФП
❒ Отразяване на фактура за закупен от Франция лаптоп
❒ Признаване на приход от компенсация по схема 60 на 40
❒ Документиране на подизпълнителски услуги, предоставяни от чужди ФЛ
❒ Документиране на продажби на сувенири от ФЛ
❒ Третиране на продажба на услуга по фериботен превоз от Франция до Великобритания
❒ Завеждане на върнат актив в САП и ДАП
❒ Сключване на договор между фирма и управителя ѝ за ползване на МПС на управителя
❒ Попълване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен наем за 3 месеца
❒ Признаване на разходи за наем на квартира и транспорт на работници
❒ Регистриране на дропшипинг продажби към американски и австралийски клиенти
❒ Отразяване на фактури от посредничество по сделка за продажба на стоки
❒ Начисляване на ДДС при предоставяне на софтуерни услуги към фирма от Великобритания
❒ Внос на стоки от Великобритания
❒ Облагане на холандско ФЛ, получило възнаграждение от ДУК от българско ЮЛ
❒ Облагане на доходи на чуждестранни ФЛ, изплатени у нас
❒ Изготвяне на ГФО за 2020 г. при изчакване на Акт 16 за сграда
❒ Кредитно известие за направено прихващане от аванс
❒ Продаване на амортизирана моторна шейна като освободена доставка
❒ Признаване за данъчни цели на разходи за командировки на съдружник с личен труд
❒ Издаване на фактури за предоставени апартаменти срещу право на строеж
❒ Дейност на клон на чуждестранен търговец у нас и промени в глава XX от ЗКПО
❒ Бартер на автомобили между две дружества
❒ Включване на безвъзмездна финансова помощ в облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
❒ Отдаване на сграда под наем без заплащане между свързани лица
❒ Издаване на фактура за капаро, платено за покупка на ателие и част от УПИ
❒ Осчетоводяване на протокол за начисляване на ДДС по марж
❒ Неиздаване на касова бележка при продажба на стоки с наложен платеж
❒ Счетоводни записвания при изплащане на ликвидационен дял на наследник
❒ Подаване на Приложение 32 от дружества с онлайн магазини
❒ Завеждане на мостри, получени от Великобритания
❒ Облагане на заплата от Швейцария на швейцарец, местно лице за данъчни цели у нас
❒ Начисляване на амортизации за ДМА в сдружение с нестопанска цел
❒ Завеждане на сграда като актив при задържана гаранция
❒ Осчетоводяване на дарение към фондация в частна полза
❒ Самоначисляване на ДДС за покупка от китайска фирма при фактура с полски ДДС номер
❒ Отписване на несъбрани стари вземания от училище
❒ Включване във фактура на безплатен съпътстващ покупката продукт
❒ Счетоводни записвания при отписване на задължения
❒ Норми за хранене на животни
❒ Третиране на доставка и монтаж на инсталация като ВОП
❒ Регистрация по ДДС за дружество с договор с чешка фирма
❒ Попълване на Приложение 3 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
❒ Фактуриране на транспортна доставка от държавна граница до вносител
❒ Включване на субсидии, получени от ЗП, в оборот за регистрация по ДДС
❒ Прехвърляне на право на строеж от ФЛ към фирма срещу обезщетение
❒ Документиране на възстановена глоба
❒ Данъчна основа при замяна на сграда и УПИ с автосервиз и прилежаща към него земя
❒ Отнасяне на автобуси и товарни автомобили в категория данъчни амортизируеми активи
❒ Комплексна проверка по ЗМИП от дружество с допълнителна дейност доставка на горива
❒ Данъчно облагане на разходи за наем за назначен чуждестранен специалист
❒ Отчитане на средства от АЗ за назначени по програми на АЗ служители
❒ Третиране на ремонт на амортизиран трактор
❒ Регистрация по ЗДДС за фирма, продаваща рекламни материали на нерегистрирана по ДДС фирма от ЕС
❒ Начисляване на ДДС във фактури към фирми от Великобритания
❒ Получаване на плащания за извършени услуги през PayPal - фактуриране и самоначисляване на ДДС
❒ Оформяне на разходи във връзка с програма за лоялност на служители
❒ Период за признаване на приходи от безвъзмездна финансова помощ
❒ Начисляване на ДДС във фактури за продажби към ФЛ от Англия
❒ Счетоводни записвания за кредитно известние във връзка с бонус за продадени стоки
❒ Продажба на ДМА под остатъчна стойност
❒ Подаване на информация към НАП за поръчки по телефона към регистриран електронен магазин
❒ Отстъпване на право на строеж
❒ Регистриране на електронен магазин в НАП
❒ Деклариране от ФЛ в ГДД на прехвърлено право на строеж срещу апартаменти
❒ Отразяване в счетоводството на българско дружество придобиването на полско дружество
❒ Подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ при превод на възнаграждение към вещо лице
❒ Невъзстановено ДДС от покупка на резервни части в Гърция
❒ Бракуване на амортизирана навигация при връщането ѝ при закупуване на нова
❒ Документиране на продажба на мебели, закупени от Италия, в Русия
❒ Регистрация по ЗДДС при продажба на акции от ФЛ, което не е ЕТ
❒ Отчитане на приходи на лични лекари във връзка с епидемичната обстановка
❒ Счетоводни записвания при договор за суперфиция и стартиране на продажба на апартаменти на зелено
❒ Продължаване на дейност на счетоводно предприятие след излизане по майчинство на управителя със счетоводно образование
❒ Счетоводни аспекти на сделка по продажба през сайт на изпълнител
❒ Окончателен данък при получаване на услуги от ЧЮЛ от Русия
❒ Третиране на продажба на ОТУ при тристранен договор
❒ ДДС ставка на продажби от кафене, консумирани на място и извън него
❒ Лихва по заем, отпуснат от дружество на единия му собственик
❒ Начисляване на ДДС във фактура към британско ФЛ със свободна професия
❒ Себестойност на автомобил втора употреба, купен от Италия
❒ Осчетоводяване на разходи по отстраняване на теч в сграда, получила Акт 16
❒ Разпределяне на дивиденти от печалба преди подаване на ГДД
❒ Комплексна проверка по ЗМИП на клиенти
❒ Продаване на автомобили втора употреба, придобити при ВОП, по марж у нас
❒ Включване на сделка по закупуване товарен автомобил в ГДД
❒ Фактура за митническо обработване на румънско пристанище на внесени от Китай компоненти
❒ Отчитане на разходи за транспортиране на закупено превозно средство от собственика до стопанската база на дружеството
❒ Предаване на външна ВиК мрежа на община и самоначисляване на ДДС
❒ Деклариране в Интрастат на доставки в Германия към швейцарска фирма
❒ Третиране по ЗДДС на доставка в Германия на продукция към швейцарска фирма
❒ Осчетоводяване на подновяване на лиценз за ползване на софтуер
❒ Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на доход в криптовалута
❒ Попълване на ОПР и баланс за фондация
❒ Третиране на сделка по консигнация на вина, закупени от Италия
❒ Ползване на данъчен кредит за закупен през септември 2020 г. апартамент
❒ Неиздаване на фискален бон при плащане с карта на покупки онлайн
❒ Място на доставка на услуги към ДЗЛ от САЩ и право на данъчен кредит
❒ Попълване на ГДД по чл. 50 от лице с приходи от сделки на фондовата борса

Теорията ни подготвя за сблъсък с проблемите. Но практиката е това, което ни учи как да ги разрешаваме.

Внимание: Електронният вариант на изданието може да се инсталира само на компютър с операционна система Windows. Към момента ел. книга не може да се чете на Android. Имайте предвид, че като защитен продукт, книгата се отваря с код за активация, уникален за Вашето устройство. След като я инсталирате, ще Ви се отвори прозорче с уникален код, по който наш сътрудик ще Ви предостави код за активация. Този процес се прави само веднъж, при първоначалната инсталация на компютъра Ви, с цел защита авторските права на изданието. Няма ограничения за броя на компютърните устройства, на които ще инсталирате изданието.
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"В електронен формат: Книга на счетоводителя – разяснени ситуации от практиката"

10 + 10 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679