Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Съветник: Данъци и такси на моята фирма - 12-месечен абонамент

Добавете в кошницата
31610 лева
31610 лева В наличност
Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител, Има ли начин да предпазите фирмата си...
Страници:
1700 +
Формат:
Абонаментно издание
Година на издаване:
2016
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,

Има ли начин да предпазите фирмата си от грешки, глоби и проблеми?

Има - с абонамент за Съветник Данъци и такси на моята фирма! Бъдете:

 Винаги наясно за новите промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК и как да ги приложите на практика
 Сспокойни, че има на кого да се опрете при поредния казус
 Сигурни всеки ден, защото за Вас работят експерти с доказан опит!


Абонаментът за "Съветник: Данъци и такси на моята фирма" включва:

✓ ​книгa, формат А4, със 700 страници полезни практически приложими съвети от опитни експерти като - Елена Илиева, Мина Янкова, Ели Марова, Бойчо Момчилов, Христо Досев, Пламен Ангелов и мн. други.

✓ електронен архив с още 1000 страници данъчни разработки от специалисти, който получавате по имейл
4 списания (нов брой на всеки 3 месеца с поне 50 стр. съдържание)
✓ 8 експресни консултации с експерт - получавате отговор на Вашия казус до 24 часа от запитването си.


В последното списание (бр. 57) от изминалия м. април включихме:

✓ Прилагане на намалена ставка на ДДС при доставки на услуги по настаняване
 
✓ Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит – общ преглед

✓ Облагане с ДДС на комплексните/пакетните доставки в практиката на Съда на ЕС

✓ Данъчно-осигурителен календар за м. май 2024 г. 

✓ Данъчно-осигурителен календар за м. юни 2024 г. 

✓ Данъчно-осигурителен календар за м. юли 2024 г.


Ето и какво беше съдържанието на бр. 56 от януари 2024 г.:

✓ „Задължения по ЗДДС за деклариране на касови наличности и вземания“ – от експерт Елена Илиева

✓ „Задължение за предоставяне на информация от платци на доходи със справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ“ – от експерт Елена Илиева

✓ „Справка за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“

✓ „Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ“ – от експерт Елена Илиева

✓ „Промени в някои от режимите на ЗАДС, в сила от 01.01.2024 г.“ – от проф. д-р Любка Ценова

+ Данъчно-осигурителен календар за м. февруари 2024 г., м. март 2024 г. и м. април 2024 г.

Вижте мнение на Ваш колега за Съветника:

"И двата Съветника* са истинска класа. Бъдете здрави още дълги години и Вие, и всички, които помагат, при издаването им!"
- Ив. Николов

* Визирани са "Съветник: Данъци и такси на моята фирма" и "Съветник: ТРЗ и осигуряване от А до Я" - бел. ред.
 
Ето и част от останалите теми в книгата Съветник: Данъци и такси на моята фирма:
Доставки на стоки
Третиране по ЗДДС при безвъзмездни доставки на стоки
Класификация на лизинговите договори по ЗДДС
Намалени ставки за облагане с данък върху добавената стойност, в сила от 1-ви юли 2020 г.
Промени в ППЗДДС за 2022 г., свързани с намалена и нулева данъчна ставка
Правила в ЗДДС при безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура публична държавна или публична общинска собственост, в сила
от 1-ви януари 2020 г.
Правила за облагане с ДДС при доставка на сграда, в сила от 1-ви януари 2020 г.
Изискуеми документи за доказване на извършена ВОД
Третиране по ЗДДС при продажба на стоки за трета страна, превозени до друга държава членка и на доставка на стоки с получател от ЕС, превозени до трета страна 
Промени в режима на вътреобщностните доставки
от 01.01.2020 г. Съдебна практика
Промени в третирането по ЗДДС на доставки на стоки и услуги във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС, в сила от 01.01.2021 г.
Тристранни операции – същност, документиране и деклариране
Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване на стоки
Вътреобщностно придобиване на стоки, които не пристигат на територията на България (чл. 62, ал. 2 от ЗДДС)
Третиране по ЗДДС на последователни доставки на стока, в сила от 01.01.2020 г.
Дистанционни продажби – нови правила, в сила от 01.07.2021 г.
Режим в Съюза (OSS) и Режим „Внос“ (IOSS)
Практически казуси по документиране, деклариране и отчитане на дистанционни продажби на стоки
Доставки с помощта на електронен интерфейс – нови правила, в сила от 01.07.2021 г.
Онлайн търговия чрез „dropshipping“
Въпроси и отговори относно режима на складиране на стоки до поискване съгласно ЗДДС

Доставки на услуги
Условия за прилагане на намалена данъчна ставка при настаняване в хотели и подобни
Намалена ставка при настаняване – примери
Прилагане на нулева ставка за доставки на свързани с внос услуги по чл. 36а от ЗДДС
Данъчни аспекти на разходите за подобрения върху наети активи
Прилагане и доказване на нулева ставка на ДДС при транспортните услуги
Третиране по ЗДДС на ваучерите за конкретна цел
Третиране по ЗДДС на ваучерите за храна по чл. 209 от ЗКПО, в сила от 01.01.2022 г.
Място на изпълнение по доставка на юридически услуги по повод недвижим имот
Място на изпълнение при доставка на услуга – общи положения
Пътнически транспорт – място на изпълнение и облагане по ЗДДС
ДДС – облагане на услугите по транспорт на стоки
Данъчно третиране по ЗДДС на услуги, извършвани по електронен път
Механизъм за обратно начисляване на данъка върху добавената стойност
Обратно начисляване на данъка и издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС – примери

Освободени доставки
Прилагане на ЗДДС при сделки с криптовалути – преглед на административната практика на НАП
Освободени доставки, свързани със земя

Данъчен кредит
Данъчен кредит – общи положения. Понятие за данъчен кредит и право на приспадане на данъчен кредит 
Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрацията
Общи положения. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит
Право на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили
Право на приспадане на частичен данъчен кредит
Частичен данъчен кредит – коефициент на определяне и корекция – ел. версия
Корекции на ползван данъчен кредит – общи принципи и приложими норми
Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа,
при разваляне на доставка и при промяна вида на доставката
Корекции на ползван данъчен кредит при унижожаване, липси и брак на стока
Корекции на приспаднат данъчен кредит при промяна в начина на използване на стока или услуга
Корекции на ползван данъчен кредит при последваща доставка на стока или услуга
Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит
Корекция в увеличение на ползван ДК
Преходен режим за увеличение на ползвания данъчен кредит във връзка с
промените в чл. 79, ал. 8 от ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.
Примери за годишни корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС
Пример за корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС за недвижим имот
Промени в ЗДДС, в сила от 1-ви януари 2020 г., относно корекциите на ползван или неползван данъчен кредит
Съдебна практика относно правото на приспадане на данъчен кредит и условия за нейното прилагане
Отговорност на лицата в случаите на злоупотреба с ДДС
Тълкувателно решение № 4 от 2022 г. на Върховния административен съд относно приложението на чл. 177 от ЗДДС

Специфични режими
Специален ред на облагане при доставка на обща туристическа услуга – общи положения
Специален режим за облагане маржа на цената
Специален режим за касова отчетност на ДДС
Специални режими на регистрация и облагане по ЗДДС на доставки, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. – първа част
Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облаганепо ЗДДС на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. – втора част
Въпроси и отговори, свързани с промените при специалните режими за облагане по ЗДДС
на услуги и дистанционни продажби на стоки, в сила от 01.07.2021 г. – трета част
Промени в ППЗДДС за 2022 г., свързани с прецизиране на разпоредби по прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за внос за обслужване на едно гише (OSS)
Обхват и приложение на механизма за обратно начисляване на ДДС по доставки в страната
Доставки на услуги, обхванати от системата OSS

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
Формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС на заложна къща
Кратък обзор на последните промени в режима за регистрация и дерегистрация по ЗДДС
Сумиране на обороти за регистрация при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече данъчно задължени лица
Права и задължения по ЗДДС на наследниците при смърт на регистрирано физическо лице Приложение № 9 към чл. 77, ал. 4
Приложение № 37 към чл. 119а

Документиране на доставките. Деклариране и плащане на данъка. Корекции на грешки
Особености при попълване на дневника за покупките
Особености при попълване на дневника за продажбите
Наложен платеж – същност и третиране по ЗДДС
Приложение на ЗДДС при продажба на лотарийни билети от разпространител
Деклариране на електронните магазини за целите на ЗДДС. Регистриране и отчитане на продажбите извършени от тях
Особености при попълване на Приложение № 6 от ППЗДДС „Справка за извършеното приспадане на ДДС”
Особености при попълване на VIES декларация
Особености при попълване на справка-декларацията по ч. 125, ал. 1 от ЗДДС
Включване на ВОД, ВОП и тристранни операции в отчетните регистри по ЗДДС
Допълнения в ЗДДС, свързани с въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги
Специфични особености при нормалната процедура по прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС
Процедура за ускорено възстановяване на данък по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС
Корекция на грешно или неправомерно начислен ДДС при влязъл в сила ревизионен акт при доставчика и/или получателя
Промени в ППЗДДС в сила от 01.07.2022 г., свързани с корекции на грешно данъчно третиране на доставка

Административна практика по ЗДДС. Възстановяване на ДДС от ЕС.
Кратък обзор на по-важните становища на НАП по прилагането на ЗДДС за 2020 г.
Процедури за възстановяване на ДДС от ЕС и извън ЕС
Използване на DKV-карти в международния транспорт
Промени в ППЗДДС за 2022 г., във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона

Корпоративен данък
Данъчно третиране по реда на ЗКПО при унищожаване на заболели животни
Разходи за услуги, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО
Прилагане на изискванията за документална обоснованост съгласно ЗКПО при извършване на търговия чрез интернет
Последици по ЗКПО при липса на касова бележка съгласно ЗДДС и Наредба Н-18 от 13.12.2006 г.
Данъчни регулации във връзка с промените в счетоводното законодателство относно отчитането на лизинговите договори
Обратен лизинг – същност и данъчно третиране
Признаване на данъчни цели на разходи за командировка
Данъчно третиране на счетоводсни разходи, представляващи неизплатени доходи на физически лица
Видове доходи на физически лица в обхвата на чл. 42 от ЗКПО
Данъчно третиране по ЗКПО на биологични активи и селскостопанска продукция
Регулиране на неизплатените задължения за целите на ЗКПО
Регулиране за целите на ЗКПО на счетоводните приходи и разходи от преоценки и отписване на вземания
Данъчно третиране на неизползвани компенсируеми отпуски
Режим за регулиране на слабата капитализация за данъчни цели
Някои аспекти по прилагането на ЗКПО и ЗДДС при търговия с финансови инструменти
Данъчен амортизационен план – същност на данъчния амортизационен план
Данъчен амортизационен план – първоначално съставяне, начисляване на данъчни амортизации и последващо водене
Третиране по ЗКПО на инвестиционни имоти
Данъчно третиране на разходите за ремонт, изграждане и подобрение на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост
Пренасяне на данъчна загуба по реда на ЗКПО
Третиране по ЗКПО на приспаднат данъчен кредит за налични активи при егистрация или повторна регистрация по ЗДДС
Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010)
Процедура за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
Корекции след срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
Кратък обзор на по-интересната административна практика на НАП по ЗКПО за 2020 г.
Режим за данъчно облагане на трансфери по глава двадесета от ЗКПО (юли 2022)

Авансови вноски за корпоративен данък
Авансови вноски за корпоративен данък – изчисляване, деклариране и внасяне
Промени на авансовите вноски и лихви при превишение на годишния на корпоративния данък над определените авансови вноски
Нетни приходи от продажби по смисъла на ЗКПО

Преотстъпване на данък. Данъчни облекчения
Данъчните преференции за предприятия съгласно ЗКПО
Липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения като условие за ползване на данъчни облекчения
Данъчни привилегии, предвидени в ЗКПО
Особености при определяне на данъчния финансов резултат и данъчни облекчения на юридическите лица - земеделски стопани
Определяне настоящата стойност на активи за целите на преотстъпване на корпоративен данък, представляващо държавна помощ за земеделски стопани. Неизпълнение на изисквания
Данъчно облекчение за земеделски стопани по ЗКПО – съдебна и административна практика

Данък върху разходите
Данък върху представителните разходи по ЗКПО
Облагане с данък върху разходите по ЗКПО на социалните разходи, предоставени в натурa
Социални разходи, предоставени в натура по смисъла на ЗКПО – определения и критерии
Какво означава критерият „общодостъпност” на социалните придобивки за целите на данъчното облагане?
Допълнения към изискванията в ЗКПО относно образците на ваучерите за храна и към лицата, осъществяващи дейност като оператори на ваучери за храна
Промени в режима за облагане по ЗКПО на ваучерите за храна по чл. 209 от закона, валидни за 2022 г.

Правила и процедури по ДОПК и ЗАНН
Погасяване по давност на данъчни задължения
Определяне на давностните срокове при данъчни ревизии 10-годишен давностен срок по ДОПК
Влизане в сила и обжалване на актове в контролните производства по ДОПК
Процедурен ред по издаване и обжалване на наказателни постановления, издадени от органите по приходите

Сделки между свързани лица.
Активи на предприятието, предоставени за лично потребление. Отклонение от данъчното облагане 
Сделки с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Oпределяне на пазарна лихва по заеми между свързани лица – нефинансови предприятия
Определение за свързани лица. Анализ на практиката по прилагането на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ДОПК
Данъчно третиранe при разпределения в натура
Методите за определяне на пазарните цени и прилагането им в практиката на ВАС.
Данъчно третиране по ЗКПО на договори за заем и наем между свързани лица Правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Третиране по ЗКПО на разходите за ползване на активи за лични нужди 
Начисляване на ДДС при предоставяне за ползване на актив за лични нужди
Промени ЗДДС от 01.01.2016 г. – лични нужди
Облагане по ЗКПО на разходите в натура, свързани с лично потребление на служебни активи и персонал
Голяма касова наличност по баланса или дивидент като скрито разпределение на печалбата
Регулация на сделките между свързани лица и отклонение от данъчно облагане.
Принцип на независимите пазарни отношения
Някои аспекти във връзка с проверките на НАП при значими количества материални запаси по балансите на предприятията спрямо размера на приходите от продажби
Скрито разпределение на печалба – същност на понятието, данъчна регулация и примери за приложимост
Практика на НАП относно данъчното облагане на дивидент, разпределен от текуща печалба
Вътрешногруповите услуги като средство за отклонение от данъчно облагане в практиката на ВАС
Кратък обзор на глобалните мерки за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (т. нар план BEPS на ОИСР) и транспонирането им в българското данъчно законодателство
Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми
Отговорност на трети лица съгласно чл. 19 от ДОПК
Кратък обзор на указаниe на НАП по прилагането на чл.19 от ДОПК

Данъци, удържани и внасяни от платеца на дохода
Процедура по годишно изравняване на данъка за доходи от трудови правоотношения
Авансово облагане доходите на физически лица от наем, изплатени от предприятия и самоосигуряващи се
Задължение за предоставяне на информация от платци на доходи със справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
Справка чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
Предоставяне на информация по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица по трудови правоотношения
Промени в обхвата на данните, подлежащи на деклариране със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2023 г.
Задължение за предоставяне на информация по чл. 73а от ЗДДФЛ

Данъци, внасяни от получателя на дохода. Годишно облагане доходите и годишна данъчна декларация
Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
Корекции след срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице
Данъчно облагане на придобити доходи от физически лица от продажбатана изработени от тях предмети или изделия и продадени по електронен път
Облагане по ЗДДФЛ на доходи от сделки, свързани с отстъпено право на строеж срещу обезщетение
Деклариране и облагане по ЗДДФЛ на доходи, получени от физически лица с наложен платеж
Кратък обзор на по-важните становища на НАП по ЗДДФЛ за 2020 г.
Данъчно облагане на доходи от криптовалута
Административна практика на НАП относно третирането по ЗДДФЛ и ЗКПО на доходи от криптовалути (юли 2022)
Приложение на ЗДДФЛ и ЗДДС при покупкопродажба на финансови инструменти и чуждестранна валута от физически лица

Необлагаеми доходи. Данъчни облекчения
Някои особености при данъчното облагане на доходите на физическите лица от продажба на недвижими имоти
Ползване на данъчно облекчение за дарения
Ползване на данъчно облекчение за деца чрез работодателя
Данъчните преференции за физически лица съгласно ЗДДФЛ
Данъчни облекчения за физически лица по ЗДДФЛ
Данъчно облекчение по ЗДДФЛ за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Международно данъчно облагане
Облагане на дивиденти и на авторски и лицензионни възнаграждения, разпределени или платени между свързани дружества от различни държави – членки на ЕС
Облагане по ЗДДФЛ на доходи от наем на чуждестранни физически лица, изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица
Процедура за прилагане на СИДДО по отношение на доходите и имуществата на уждестранните лица от източник в България
Определение за действителен притежател на дохода – практика на ВАС
Облагане на място на стопанска дейност при наличие на СИДДО

Данък върху недвижимите имоти
За някои задължения на предприятията по реда на ЗМДТ
Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по ЗМДТ
Данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ 
Такса за битови отпадъци по ЗМДТ – същност, задължени лица, основа за изчисляване, срокове за плащане и изключения
Подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Данък върху превозните средства
Обекти, субекти, размер и срокове за плащане на данъка върху моторните превозни средства
Декларация за притежавано превозно средство по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ 
МПС освободени от местен данък

Туристически данък
Облагане с туристически данък по ЗМДТ

Патентен данък
Облагане с патентен данък по ЗМДТ
Облагане по ЗМДТ с данък върху таксиметров превоз на пътници

Други задължения за счетоводители
Праг за опростено деклариране по системата Интрастат
Задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Комплексна проверка
Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията за целите на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Идентифициране на действителния собственик на капитала съгласно ЗМИП
Задължение за изготвяне на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Не забравяйте - при абонамент за 12 месеца получавате и право на 8 консултации с нашите данъчни експерти! Вашето запитване ще получи отговор до 24 часа! Заявете своя абонамент сега! Очакваме Ви!
 
 
 
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Съветник: Данъци и такси на моята фирма - 12-месечен абонамент"

6 + 7 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679