Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

120 казуса по ЗДДС

Добавете в кошницата
3379 лева
3379 лева В наличност
НОВО, актуално, експертно ръководство - САМО ЗА ЗДДС и правилна практика в реални...
Страници:
188
Формат:
150 х 210 mm
Година на издаване:
2023
ISBN:
978-619-7650-31-0
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
9%
НОВО, актуално, експертно ръководство - САМО ЗА ЗДДС и правилна практика в реални ситуации от работата Ви! 

Вземете сега цели 120 експертни решения по ЗДДС с най-важните и трудни казуси - за начисляване на ДДС при ВОП, регистрация по ДДС, ползване на данъчен кредит, протокол по чл. 117 и други - всички от последното тримесечие на 2023 година!


Съдържание на книгата:

Регистрация по ДДС
 Пропуснат срок за регистрация по чл. 99 и начисляване на ДДС при ВОП
 Регистрация като дилър на стоки втора употреба преди продажба на превозни средства, закупени от САЩ
 Подаване на декларация за регистрация за специален режим в Съюза
 Регистрация по ДДС при доставка на услуги по естетическа хирургия
 Продажби в режим OSS през Amazon, Ebay и други със складиране на стоките в Германия и Франция
 Считане на суми, събирани от цесионер, за оборот за регистрация по ДДС
 Регистрация по ДДС в Белгия при организиране на събитие там
 Регистрация по ДДС преди стартиране на дейност, свързана с козметични процедури
 Регистрация по ДДС и оборот за регистрация за фирма, която ще предлага услуги като туроператор и туристически агент
 Третиране на краткосрочно отдаване под наем на апартаменти през платформи Booking и Airbnb
 Стартиране на дейност в Германия през български Булстат
 Регистрация по ДДС при предоставяне на услуга към дружество от Великобритания
 Регистрация по ДДС в Швейцария при продажба на машина с включен монтаж и инсталация
 Вписване на промяна на обстоятелства в ТР след регистрация по ДДС и данъчен период на СД по ДДС
 Регистрация по ДДС за ФЛ, продаващо апартамент в същата година на покупката му
 
Данъчен кредит
 Незаведени лизингови активи през предходна година
 Право на ускорено възстановяване на ДДС при предоставяне на транспортна услуга по маршрут Германия – Турция
 Ползване на данъчен кредит при продажба на фирмен автомобил
 Ограничаване на правото на приспадане на данъчен кредит във връзка със закупен автомобил
 Данъчен кредит при закупуване на автомобил със смесено ползване
 Фактуриране на продажба на автомобил и корекция на данъчен кредит
 Дължимост на ДДС върху продадени възли и агрегати към бракуван ДМА
 Данъчен кредит за закупена служебна електрическа тротинетка
 Корекция на ползван данъчен кредит при сделки с несвързани лица
 Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на недвижим имот към физическо лице
 Право на данъчен кредит във връзка с доставки с отложено плащане
 Прехвърляне на ипотека върху имот
 Ползване на данъчен кредит при закупуване на помещение за стоматологичен кабинет
 
Фактури и кредитни известия
 Отразяване на късно получени кредитни известия
 Третиране на фактура от Украйна и издаване на последваща фактура от посредник в сделка
 Фактуриране на неусвоени авансови плащания еднократно през даден месец
 Включване на вече фактурирани суми в окончателна фактура във връзка с проектни дейности
 Фактуриране на комисиона за хотелско настаняване и храна
 Фактуриране на транспортна услуга във връзка с превоз на АТВ от Румъния до България
 Неизпратени на клиент кредитни известия
 Отразяване на фактура за обезщетение по рекламация, получена от холандски клиент
 Отчитане на фактури за покупка на материали, които ще се изпращат до производител в Испания
 Включване в дневник продажби на фактури за внос и за разходи във връзка с подготовка на машина за внос
 Неполучени и неосчетоводени кредитни известия и фактури към тях
 Отчитане на сгрешена фактура и кредитно известие към нея
 Анулиране на фактура от предходен месец за ненаправено плащане
 Продажба в Гърция на закупени от Франция и Италия стоки
 Третиране на покупка на материали, доставени от Нидерландия с фактура от сръбско дружество
 Включване в дневници по ДДС на фактури за внос от САЩ в Нидерландия
 Отчитане на фактура за закупен гаечен ключ, внесен в ръчен багаж на управителя
 Посочване на единични цени на артикули във фактури
 Дата на данъчно събитие при доставка на стоки към логистичен склад, откъдето те се изпращат към получателя
 Право за префактуриране на гориво към дружество от Северна Македония
 Отразяване на фактура за обезщетение във връзка с дефектен продукт
 Фактуриране и включване на авансово плащане във VIES
 Кредитно известие при доставка на негодна продукция към свързано лице
 Отписване на вземане след изтичане на давностен срок без издаване на кредитно известие
 Отчитане на фактури за доставка на стоки в Германия
 Префактуриране на разходи, свързани с организиране на мероприятия
 Третиране по ЗДДС на услуги по международен транспорт
 Неполучени кредитни известия от контрагенти
 Третиране на фактури, свързани с придобиване на дълготрайни активи и недвижими имоти
 Включване в дневниците по ДДС на фактури за авансово и окончателно плащане по доставка на техника
 Фактуриране на продажби в Испания без съответстващ транспортен документ за ВОД
 Фактуриране на услуги към естонско дружество, нерегистрирано по ДДС
 Отразяване на фактура за закупени хранителни продукти от Италия
 Фактуриране на депозит, платен във връзка с наем за недвижим имот
 Отразяване на разваляне на сделка с контрагент от ЕС, за която е издадена фактура
 
Начисляване на ДДС
 Дължимост на ДДС при закупуване на стока от Испания с цел продажба у нас
 Начисляване на ДДС за ДМА след дерегистрация по ДДС
 Прилагане на намалена ставка при продажба на книга игра, закупена от немско издателство
 Приложимост на нулева ставка при предоставяне на консултантска услуга към агенция на ЕС
 Начисляване на ДДС във фактура за предоставяне на ИТ услуги към финландска фирма
 Нулева ДДС ставка във фактури за адвокатски консултации за чуждестранни ФЛ
 ДДС ставка за облагане на пицария, занимаваща се най-вече с разносна дейност
 Начисляване на ДДС във фактура за продажба на материали към бразилски клиент с доставка в Испания
 Самоначисляване на ДДС при покупка на софтуер от австралийска фирма
 Начисляване на ДДС във фактура за продажба на автомобил втора употреба
 Неначисляване на ДДС при препродажба на апартаменти
 Неначисляване на ДДС при предоставяне на услуга към британско дружество от българско с еднакъв собственик
 Начисляване на ДДС във връзка с транспортни и счетоводни услуги, свързани с транзитни сделки по продажба на стоки
 Неначисляване на ДДС във фактура за щатско училище за самолетни билети във връзка със състезание по роботика
 Начисляване на ДДС за фактури по транспорт в ЕС
 ДДС ставка в бистро, препродаващо хранителни стоки
 ДДС при доставка на услуга за канадска фирма
 Начисляване на ДДС при продажба на автомобил, закупен от Германия
 Обратно начисляване на ДДС при предоставяне на услуга по разрушаване на съоръжение
 Третиране на събитие за обмяна на опит между училища като туристическо
 Определяна на данъчна ставка при организиране на ОТУ извън страната
 ДДС номер, през който се продават стоки, складирани в Нидерландия
 
Третиране по ЗДДС
 Приложение на чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от ЗДДС при продажба на УПИ
 Подаване на VIES декларация при продажба на квоти за емисии на парникови газове към дружество от ЕС
 Третиране по ЗДДС на покупка на стоки от ЕС и продажбата им направо от склада на закупуване
 Отчитане на продажби на метални части през Amazon и Ebay
 Включване в дневниците по ДДС на плащания през Букинг във връзка с хотелски услуги
 Внос на стока от Швейцария
 Погрешно третиране на сделка по продажба на камиони, закупени от Нидерландия
 Виртуални карти за предплащане на хостинг услуги и третиране по ЗДДС
 Третиране на продажба към дружество от трета страна, имащо ДДС регистрация в Италия
 Отразяване в дневник продажби на наем, получаван от ФЛ
 Отразяване на покупка на употребяван лек автомобил от Германия
 Данъчно третиране на услуга от щатско ЮЛ
 Третиране на сделка по закупуване на 80 на сто идеални части от поземлен имот от ФЛ
 Третиране по ЗДДС на изработка на изделие за датски клиент, който ще го транспортира до Франция
 Място на изпълнение при продажба на електронни книги през Shopify
 Отразяване на аванси за услуга и стока в дневника за продажбите
 Задължение при предоставяне на услуга по електронен път към немско ФЛ
 Третиране по ЗДДС на доставка на китайски стоки от Амазон Германия
 Прилагане на режим по чл. 173 от ЗДДС при извършване на СМР на полигона в Ново село
 Нарушение на данъчното законодателство при продажба на апортиран имот под данъчна оценка
 Третиране по ЗДДС на отдаване на споделени пространства към ДЗЛ от ЕС и трети страни
 Третиране по ЗДДС на продажба на рекламни материали към ДЗЛ в Полша
 Определяне на място на сделка по предлагане на мобилно приложение към ФЛ от трети страни
 Приложение на чл. 21, ал. 4 от ЗДДС при извършване на услуга към немско АД
 Деклариране в дневници по ДДС на препродажба в Сърбия на закупени от Турция стоки
 Третиране на продажба на автобус втора употреба по ЗДДС
 Продажба към израелска фирма на стока, доставена в Гърция
 Отразяване в дневниците по ДДС на закупуване на камион от Нидерландия
 
Протокол по чл. 117
 Протокол по чл. 117 във връзка с фактура от нерегистрирано по ДДС италианско лице
 Обжалване на ревизионен акт по повод ревизия за възстановяване на ДДС
 Протокол по чл. 117 във връзка със закупена машина от австрийски доставчик
 Издаване на протокол по чл. 117 за фактури за префактурирани разходи по застраховки
 Вписване на контрагент в протоколи по чл. 117
 Протокол по чл. 117 за префактурирани разходи във връзка с наемане на персонал от трета страна
 Невключени в срок протоколи по чл. 117

Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"120 казуса по ЗДДС"

4 + 6 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.
x

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679