Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Запис от уебинар - Годишно счетоводно приключване в отрасъл „Земеделие“

Запис от уебинар - Годишно счетоводно приключване в отрасъл „Земеделие“
12000 лева В наличност
Запис от уебинар - Годишно счетоводно приключване в отрасъл „Земеделие“
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
20%
Запис от уебинар - Годишно счетоводно приключване в отрасъл „Земеделие“ – с лектор Султана Българенска!

Ако сте изпуснали да се запишете на уебинара, то сега имате възможността да получите запис от него с цялата програма и всички теми и анализи, включени в програмата!

➤ Как да приложите Закона за счетоводството и приложимите национални счетоводни стандарти – специфични СС 41 и останалите приложими счетоводни стандарти: СС2, СС4, СС8, СС9, СС16, СС 18, СС 19, СС 20, СС 36, СС 38, както и приложимите данъчни закони – ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС?
➤ Как да извършите годишните инвентаризации на активите и пасивите при ЗП и да ги документирате правилно?
➤ Как да подготвите сметките, в които има информация за отразяване на постоянни и временни разлики в ГДД така, че да се справите с попълването на ГДД и осчетоводяване на данъчните задължения?

На всички тези и още много въпроси Вашите колеги вече получиха отговори, присъствайки на уебинара "Годишно счетоводно приключване в отрасъл „Земеделие“ от лектор Султана Българенска.

Без такси за транспорт! Без чувство на дискомфорт и притеснения от локацията! Записът от уебинара ще достигне до Вас директно на имейла Ви!


Какво контретно включва уебинарът като програма:

1. Подготовка за годишното счетоводно приключване:

a. Припомняне на изискванията на нормативната уредба:

i. Приложими устройствени закони за съответното земеделско предприятие: търговски закон, закон за кооперациите, закон за дружествата с нестопанска цел; дружествени договори, устави.
ii. Закон за счетоводството и приложимите национални счетоводни стандарти – специфични СС 41 и останалите приложими счетоводни стандарти: СС2, СС4, СС8, СС9, СС16, СС 18, СС 19, СС 20, СС 36, СС 38;
iii. Приложими данъчни закони: ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ;
iv. Приложими закони за социално осигуряване – КСО, ЗЗО;
v. Други приложими закони: Закона за арендата, Закона за задълженията и договорите и др.;

b. Извършване на годишни инвентаризации на активите и пасивите:

i. Инвентаризация на материалните активи;
ii. Инвентаризация на вземанията и задълженията към клиенти и доставчици;
iii. Инвентаризация на разчети с трети лица – данъчни и осигурителни задължения, задължения към наематели на земеделска земя, задължения към персонала, задължения към членове кооператори и др.;
iv. Инвентаризация на членствените (дружествени) отношения в съответното предприятие;
v. Инвентаризация на капиталовите сметки.

2. Подготвяне на счетоводните сметки за годишното приключване; Анализ на състоянието на всяка счетоводна сметка, свързана с разходи и приходи, с разчети с персонала, с разчети с трети лица.

3. Документиране и осчетоводяване на резултатите от инвентаризациите – липси, излишъци.

4. Документиране и осчетоводяване на разходи и приходи, които не се отнасят за текущият отчетен период. Прилагане на СС 8.

5. Изчисляване на фактическата себестойност на произвежданата продукция.

6. Изчисляване на прираста на животните, на прехвърляне на животни от група в група.

7. Проследяване на отписването на готовата продукция за вътрешно потребление, за изхранване на животни, за раздадена рента, загуби от почистване.

8. Документиране и признаване на разликите между приетата „нетна справедлива стойност“ като оценка и фактическата себестойност.

9. Приключване на счетоводните сметки, в които има разходи и приходи и формиране на финансовия резултат за текущия отчетен период.

10. Изработване на ОПР в левове и засичането му с отчетения резултат в сметка 123 Печалби или загуби от текущия отчетен период.

11. Подготовка на сметките, в които има информация за отразяване на постоянни и временни разлики в ГДД.

12. Попълване на ГДД и осчетоводяване на данъчните задължения.

13. Съставяне на Баланс , Отчет за паричния поток и Отчета за собствения капитал.

14. Съставяне на Приложението и Доклада за дейността, в частта за финансовите резултати за отчитания период и за съпоставимия такъв.

15. Представяне на информацията в Статистиката, в НАП и Търговския регистър.

16. Промени в счетоводното законодателство, приложими за 2021 година и в данъчното законодателство, валидно за отчетната 2021 година.

17. Отговаряне на въпроси на участниците.


Уебинарът е организиран от „Плевнелиев ЕООД“ и „Акаунт Ел ЕООД“.


Осигурете си спокойно и най-важното – безпогрешно годишно счетоводно приключване в отрасъл земеделие!


Записът ще получите директно по имейл, веднага след заплащането Ви за него по банков път.
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Запис от уебинар - Годишно счетоводно приключване в отрасъл „Земеделие“"

4 + 7 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679