Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм

Още 50 нюанса счетоводство

Още 50 нюанса счетоводство
2940 лева
Балансирайте уверено в счетоводното ежедневие! "Още 50 нюанса счетоводство" -...
Година на издаване:
2018
ISBN:
978-619-7028-71-3
Издател:
РС Издателство и Бизнес Консултации
Език:
Български
ДДС:
20%
Балансирайте уверено в счетоводното ежедневие!
"Още 50 нюанса счетоводство" - актуални решения на заплетени казуси, взети директно от практиката на счетоводителите у нас!

Не е нужно да търсите решения на следните казуси:
✓Данъчен кредит за фактура с данни на английски
✓Осчетоводяване на възстановен разход на читалище
✓Осчетоводяване на плащания за участие в търг
✓Разпределяне на дивидент на акционер, който е чуждо ЮЛ
✓Счетоводни записвания за отчитане на технологичен брак
✓Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда, закупена от физически лица
✓Данък дивидент при разпределяне на печалба към управител французин и ограничаване на плащанията в брой
✓Признаване за данъчни цели на разходи за предсрочно прекратена командировка
✓Начисляване на ДДС за закупен и монтиран в България GPS върху автомобил, който не остава у нас
✓Намалена сума на данък заради разменени цифри на данъчна основа
✓Данъчно облагане при фактура за услуга, издадена от българско физическо лице с неизяснен статут 
за целите на ЗДДФЛ
✓Отдаване под наем на автомобил на служител в дружество, като съпругата на служителя е с дялово участие в дружеството
✓Разпределяне на дивидент от неразпределена печалба от минали години - колко пъти за календарна година
✓Префактуриране на разходи за ел. енергия между физически лица
✓Издаване на протокол по чл. 117 и ползване на данъчен кредит за фактура с комисионна от Швейцария
✓Счетоводни записвания при тристранен протокол между сертифицираща фирма ООД и ЕТ
✓Код на стока, деклариран в система Интрастат, поток изпращания
✓Нарушава ли се ЗОПБ при издаване на отделни фактури в брой, чийто сбор превишава 10 хил. лв.
✓Смесено ползване 50 на 50 на автомобил под наем и издаване на протокол по чл. 117 за начисляване на ДДС
✓Налагане на белгийски данък върху приходи от дивидент за белгиец с ЕООД в България
✓Данък при ползване на личен автомобил за служебни цели
✓Отразяване на фактура за куриерски услуги до Македония без начислено ДДС
✓Счетоводно отчитане на покупки и продажби на предплатено време от апарат с импулси
✓Удържане на данък по ЗДДФЛ при превеждане на възнаграждение на ЧФЛ за консултантска услуга
✓Счетоводно отчитане на приходи от вендинг автомат
✓Фактура с повторен номер, невключена в дневника за продажбите
✓Счетоводни записвания за дарение, с което е учредена фондация - ЮЛ с нестопанска цел
✓Съставяне на ГФО на собствена и на чужди фирми от съдружник
✓Начисляване на ДДС за нови резервни части, закупени за продажба като стоки и за ползване в ремонти
✓Третиране на разходи за контрол на достъп до нает актив като подобрение на нает актив или като ДМА
✓Протокол за ВОП при фактура без ДДС от френска фирма, извършваща ремонти и подобрения
✓Право на упражняване на свободна професия с 2 дейности и касов апарат за отчитане на приходите от втората
✓Плащане на фирмена фактура през ПОС терминал с лична дебитна или кредитна карта на служител
✓Данъчно облагане на социални разходи за новогодишни плащания към член кооператори
✓Брак на резервни части и издаване на протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС
✓Издаване на фактура за предоставени услуги към швейцарско дружество
✓Задължение за изготвяне на консолидиран финансов отчет за българско и чуждестранни дружества, собственост на чуждестранно ФЛ
✓Данъчен кредит за фактури от ЧСИ за такси по ИД
✓Издаване на фактура за услуга към ЕС преди завършване на регистрация по ЗДДС
✓Осчетоводяване на разходи за ДА за газоразпределително АД
✓Начисляване на ДДС при префактуриране на неустойка
✓Покупка и продажба на селскостопанска продукция от ЗП към друг ЗП от трета страна
✓Подаване на декларация по чл. 88 за коригиране в повишение на авансовия данък
✓Завеждане на разходи за ремонт и обзавеждане на наета сграда
✓Продажба на актив на работник във фирма и данъчно третиране
✓Счетоводни записвания за отразяване на тристранна операция и основание за неначисляване на ДДС във фактурата
✓Данъчно облагане на доходите на сърбин с договор за управление и контрол в България
✓Събиране на данъци и осигуровки след прехвърляне на предприятие
✓Право на преотстъпен данък по чл. 189б, т. 1 от ЗКПО за фирма, с печалба от субсидии и застраховки
✓Осчетово
дяване на фактура със стоки за фирмено и лично ползване
✓Анулиране на фактура без ДДС и без извършено по нея плащане
✓Фактура за неприети СМР
✓Корекция на данъчен кредит - осчетоводяване и данъчно признаване на разход
✓Покриване на загуба в ЕТ с парични заеми от ФЛ
✓Данък натура и данъчен кредит за автомобили, ползвани за лични и служебни нужди
✓Отразяване на фактури и възстановяване на ДДС по фактури за материали, предназначени за сгради в България и Германия
✓Счетоводни операции за неустойка при прекратяване на договор
✓Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС
✓Данъчно признаване за разходи около провеждане на семинари и предлагане на консултации
✓Попада ли застрахователна премия в обхвата на чл. 208 от ЗКПО
✓Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за закупени апартаменти
✓Последици за неподадено заявление за регистрация по ДДС след достигнат оборот от 50 хил. лв.
✓Внос от Турция по време на регистрация по ДДС
✓ЕОИИ със съдружник в несъстоятелност
✓Прихващане на задължения с ДДС за възстановяване
✓Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за СОЛ
✓Префактурирана ел. енергия в облагаем оборот за регистрация по ДДС
✓Данъчна основа за фактура по прехвърляне на имот
✓Отписване на заеми и лихви по давност
✓Счетоводни операции при промяна на собственост на ООД
✓Начисляване на ДДС във фактура за германски граждани без регистрация по ЗДДС
✓Задължителни части на ГФО 2017 за микро и малки предприятия
✓Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД
✓Деклариране на сделки със свързани лица в ГДД по чл. 92 от ЗКПО
✓Включване на застрахователен данък в необлагаем размер на социален пакет ДЗО
✓Деклариране на покупко-продажби на автмобили
✓Голяма касова наличност без печалба за разпределяне
✓Данъчно събитие и начисляване на ДДС при закупуване на недвижим имот
✓Документи за доказване на обстоятелства по чл. 92 ал. 3 от ЗДДС
✓Начисляване на ДДС във фактура от румънска фирма за ползване на персонал под наем
✓Прехвърляне на активи и пасиви от една на други две фирми
✓Годишна корекция на данъчен кредит за неползван недвижим имот
✓Отчитане на актив, закупен от фондация с изцяло нестопанска дейност
✓Включване на доход от наем на земеделска земя в ГДД
✓База за разпределяне на разходи за спомагателни земеделски дейности
✓Документиране и осчетоводяване на изплащане на неустойка
✓Фактура с ДДС за плащане по договор за освободена сделка
Те вече са решени от експертите и отговорите им ще намерите в печатния наръчник "Още 50 нюанса счетоводство"
Актуалното процедиране, експертни и надеждни решения - счетоводство и данъци! 
Ако имате вече регистрация - поръчайте още сега! Ако не сте се регистрирали все още - направете го! Само 2 минути Ви делят от възможността да поръчате този безценен помощник!
Все още няма добавени коментари. Коментирай първи ...

Споделете Вашето мнение за
"Още 50 нюанса счетоводство"

1 + 1 = Внимание! За да активирате формуляра, трябва да отговорите правилно на въпроса!
Информацията, която ще ни предоставите, е поверителна. Имейл адресът няма да бъде публикуван. Цялата предоставена информация няма да бъде споделена с трети страни.

Последно разгледани

Новини, анализи, специални предложения
Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679